Projektid

Projekt on lõppenud

Põhjamaade ja Balti riikide avaandmete ökosüsteemi ehitamine

Projekti eesmärk on edendada Põhjamaade ja Balti riikide kodanikuühenduste koostööd korruptsiooni avastamiseks ja ennetamiseks vajalike andmekogude avaldamise ühiste standardite rakendamiseks. Projekti käigus arendatakse edasi digitaalseid tööriistu, mis võimaldavad kodanikel ja ajakirjanikel...

Projekt on lõppenud

Kaasav eelarvestamine eestivene noortega koolides

Koostöötegevuse jooksul viiakse koolides läbi kaasav eelarvestamine, mida aitavad koordineerida MTÜ Korruptsioonivaba Eesti ja SA Eesti Koostöö Kogu. 2021. a sügisel ootame osalema suurema venekeelse elanike arvuga piirkonna ja/või keelekümbluskooli gümnaasiumiastmega koole, kes on valmis 2021....

Projekt on lõppenud

Digital Anti-Corruption Conference (DACC) korraldamine

Projekti tulemina korraldatakse 7. detsembril 2021 esimene virtuaalne Digital Anti-Corruption Conference (DACC), mille eesmärk on kokku tuua avalik, erasektor ja kodanikuühiskond Euroopa Liidu ja idapartnerluse riikidest. 

IT-sektor on nii Eestis kui regioonis laiemalt jõudsalt laienemas...

Projekt on lõppenud

Korruptsioonialaste koolituste jaoks töövihiku loomine

Hanke eesmärk on Eesti Riigiametnike Klubi jaoks Ida-Virumaal toimuvatele korruptsiooniteemalistele koolitustele luua koolitajatele kasutamiseks sisu põhipunkte, skeeme ja juhtumeid hõlmav töövihik-käsiraamat. Koolituste sihtrühmaks on riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste töötajad, kohalikud...

Projekt on lõppenud

MTÜ Korruptsioonivaba Eesti muutuse teooria ja mõjuindikaatorite loomine

Antud projekt keskendub sihtrühmapõhisele muutuse teooria loomisele, et ühingul oleksid igapäevasel tegutsemisel sõnastatud pikaajalised eesmärgid ning ära määratletud, kuidas eesmärkide täitmist ning mõju sihtrühmadele projektide üleselt mõõta.

Arenguvajadus tuleneb mitmest asjaolust:...

Projekt on lõppenud

Kaasav eelarvestamine Eesti koolides

Eestis on kaasavat eelarvestamist juba aastaid rakendatud näiteks Tartu linnas. Eelarvest seatakse kõrvale väike osa, mille kasutamisele saavad ideid esitada kõik inimesed. Erinevad kontseptsioonid pannakse lõpuks hääletusele, andes linnaelanikele võimalus linna arengus pidevalt kaasa rääkida....

Projekt on lõppenud

Ministrite ja nende nõunike huvide konflikti vältimise juhendi täiendamine

Antud projekti raames tutvustab KVE juhist Riigikogu fraktsioonidele ning viib sisendi kogumiseks läbi intervjuud praeguste ja endiste ministrite ja poliitnõunikega, et tagada väljatöötavate juhiste vastavus vajadusele ja Eesti oludele. Projekti lõppedes annab KVE justiitsministeeriumile vastavalt intervjuudele soovitused juhendi parendamiseks.

Projekt on lõppenud

Valimiste vaatlejate programm: Riigikogu valimised 03.03.2019

Vabaühendus Korruptsioonivaba Eesti (KVE) kutsub kõiki noori osalema Riigikogu valimiste vaatleja programmis, mille käigus saavad osalejad võimaluse vaadelda 21.-27. veebruari eelhääletuse ning 3. märtsi valimispäeva korrapärasust üle Eesti.

Õiglased ja ausad valimised on iga demokraatia...

Projekt on lõppenud

Huvide konflikti vältimise käsiraamat vabaühendustele

Antud projekti eesmärgiks koostada Eesti vabaühendustele käsiraamat, mis aitab neil mõista huvide konflikti olemust ja kuidas see mõjutab nende igapäevatööd ning organisatsiooni toimimise edukust. Vabaühenduse hea maine, mida huvide konflikt otseselt ohustab, on hindamatu väärtusega selleks, et seista oma sihtrühmade ja liikmete huvide eest või viia kogukonnas läbi ühiskonnale vajalikke muudatusi.

Projekt on lõppenud

Korruptsioonivastane koolitusprogramm Moldova avalikule sektorile

Projekti eesmärgiks on vahetada Eesti ja Moldova korruptsioonivastase tegevuse oskusteavet, tõsta Moldova korruptsioonivastast võimekust ning tõhustada kahe riigi vahelist korruptsioonivastast koostööd. Projekti käigus viiakse kokku Eesti ja Moldova korruptsioonivastase tegevuse eksperdid ühingu...

Projekt on lõppenud

Väärkäitumisest teavitamise mehhanism avalikule sektorile

Projekti eesmärgiks on arendada välja Eesti avalikule sektorile sobiv väärkäitumisest teavitamise mehhanism. 

Projekti raames tehakse avalikule asutusele konkreetseid soovitusi ja ettepanekuid väärkäitumisest teavitamise süsteemi välja töötamiseks, rakendamiseks ning kasutamiseks....

Projekt on lõppenud

Avaliku eetika võrdlusanalüüs

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub kohalikke omavalitsusi osalema riskide hindamise ning maandamise projektis. Edukas demokraatia põhineb avalikkuse usaldusel, avalikkus omakorda usaldab eelkõige tugevate eetiliste põhimõtetega valitsemist. Metoodika ning tööriistad on välja töötatud Euroopa Nõukogu allüksuste poolt ning sarnaseid uuringuid on efektiivsema halduse nimel edukalt läbi viidud juba Hispaanias, Rumeenias, Moldovas ja Ukrainas.

Lehed