Ühingu liikmed

Ühingu kõrgeim organ on selle liikmeskond, kuhu kuuluvad oma ala professionaalid ja korruptsiooniennetuse eksperdid üle Eesti ja mujaltki. Liikmeskond valib üldkoosolekul end esindama 2-5-liikmelise juhatuse ning suunab ühingu strateegilisi valikuid ja tegevusi. Avaldame liikmete nimekirja täies mahus koos nende põhikompetentsidega ühingu prioriteetsetes valdkondades.

Seisuga 19.10.2021

Eraisikutest liikmed

 1. Agu Laius - Korruptsioonivabad kohalikud omavalitsused|Eetiline vabakond
 2. Aimar Altosaar - Läbipaistev riigivalitsemine|Korruptsioonivabad kohalikud omavalitsused
 3. Aive Pevkur - Läbipaistev riigivalitsemine|Korruptsioonivabad kohalikud omavalitsused
 4. Anne Reino - Aus ettevõtlus|Teadlikud noored
 5. Asso Prii - Tõhus vihjeandjate kaitse|Aus ettevõtlus
 6. Daimar Liiv - Läbipaistev riigivalitsemine|Eetiline vabakond
 7. Elsa Leiten - Läbipaistev riigivalitsemine|Korruptsioonivabad kohalikud omavalitsused|Tõhus vihjeandjate kaitse|Teadlikud noored|Eetiline vabakond
 8. Erkka Jaakkola - Tõhus vihjeandjate kaitse|Aus ettevõtlus
 9. Evelin Pungas - Läbipaistev riigivalitsemine|Tõhus vihjeandjate kaitse
 10. Jaan Vare - Aus ettevõtlus|Eetiline vabakond
 11. Jaanus Tehver - Läbipaistev riigivalitsemine|Korruptsioonivabad kohalikud omavalitsused|Aus ettevõtlus
 12. Katrin Viru - Teadlikud noored|Eetiline vabakond
 13. Ken-Marti Vaher - Läbipaistev riigivalitsemine|Korruptsioonivabad kohalikud omavalitsused
 14. Merle Ojasoo - Aus ettevõtlus|Teadlikud noored
 15. Norman Aas - Läbipaistev riigivalitsemine|Korruptsioonivabad kohalikud omavalitsused|Tõhus vihjeandjate kaitse|Aus ettevõtlus
 16. Piret Kustasson - Tõhus vihjeandjate kaitse|Aus ettevõtlus
 17. Raul Narits - Läbipaistev riigivalitsemine|Tõhus vihjeandjate kaitse
 18. Siim Kiisler - Läbipaistev riigivalitsemine|Korruptsioonivabad kohalikud omavalitsused|Aus ettevõtlus
 19. Steven-Hristo Evestus - Läbipaistev riigivalitsemine|Korruptsioonivabad kohalikud omavalitsused|Tõhus vihjeandjate kaitse|Aus ettevõtlus|Teadlikud noored
 20. Tanel Oppi - Läbipaistev riigivalitsemine|Korruptsioonivabad kohalikud omavalitsused|Tõhus vihjeandjate kaitse|Aus ettevõtlus
 21. Tarmu Tammerk - Läbipaistev riigivalitsemine
 22. Tõnis Mutt - Tõhus vihjeandjate kaitse
 23. Viljar Alnek - Läbipaistev riigivalitsemine|Korruptsioonivabad kohalikud omavalitsused|Tõhus vihjeandjate kaitse|Aus ettevõtlus

Juriidilised liikmed ehk Ausa Ettevõtluse Võrgustik

 1. Eesti Raudtee (esindaja Taavi Saat) - Aus ettevõtlus
 2. Eesti Post (esindaja Margit Paddo) - Aus ettevõtlus