Annetajad

Kord kehtib juhatuse otsusega alates 1. oktoobrist 2021

KVE avalikustab kord aastas ühingule annetanud isikute nimekirja. Annetajal on võimalik ühingule teada anda, kui ta enda nime avalikustamist ei soovi, kirjutades selleks aadressile info@transparency.ee. Kui annetaja on ühes majandusaastas teinud rohkem kui 500€ eest annetusi, peab ühing eranditult oluliseks läbipaistvuse tagamist, mistõttu pole sel juhul anonüümseks jääda võimalik.

Eraldi kogusummana avalikustatakse enammakstud tulumaksu tagastusest laekunud annetused, kus pole ühingul võimalik annetuse teinud isikut või isikuid kindlaks määrata.

Meile annetanud isikud perioodil 01.01.2022-01.02.2023

Kuni 500€

  • Jüri Niitepõld
  • Carina Paju
  • Simon Righarts
  • Steven-Hristo Evestus
  • Mati Ombler
  • Alar Teras

Enammakstud tulumaksu tagastusest laekunud annetused kogusummas 41 eurot.

2022.aasta Annetamistalgutel kogutud annetusi kasutame 2023 II poolaastal koolides demokraatiatundide läbiviimise eesmärgil.