Lähiaja üritused

Korruptsioonivaba Eesti ja Eesti Koostöö Kogu korraldavad Arvamusfestivalil arutelu "Kui tugevalt kõlavad noorte hääled?". Leia meid hariduse alalt 12. augustil kell 16.00-17.30.

Noorte osalemine kodanikuühiskonnas kipub endiselt kiduraks jääma. Kas pelgalt kooli ühiskonnaõpetuse tunnid muudavad õpilasi aktiivseteks koolikogukonna liikmeteks või on tarvis ka kodanikuharidust? Kas peaksime õpilastele andma rolli kooli eelarves kaasa rääkimiseks või mida peaks koolist kaasatuse teemadel õppima? Arutelul kogumegi ideid, mida saaks kohe üle Eesti praktikasse rakendada.

Arutelus osalejad:

Anette Viin (Õpilasesinduste liidu juht)

Irene Käosaar (Narva Eesti riigigümnaasiumi direktor)

Triin Noorkõiv (MTÜ Alustavat õpetajat toetav kool tegevjuht ja hariduselu edendaja)

Aleksei Jašin (keelekümbluse õpetaja)

Arutelujuht: Trine Tamm

Leia üritus ka Facebookist.