Lähiaja üritused

2022. a märtsist maini leiab riigikogus aset kolmest ümarlauast koosnev sari, mille lõppeesmärk on suurendada seadusandliku võimu poliitikakujundamise protsesside läbipaistvust. Üritused toovad ühe laua taha riigikogu, kodanikuühiskonna ja rahvusvahelised eksperdid, et tõsta teadlikkust ning paremini mõista lobitöö ja huvide konflikti ennetamise poliitikaid ja praktikaid poliitikakujundamise tegevustes. Ümarlaudade tulemina arendatakse valitsuse poolt vastu võetud lobistidega suhtlemise hea tava loogilise jätkuna välja konkreetsed soovitused seadusandliku võimule.

Ümarlaudasid korraldab riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon koostöös vabaühendusega Korruptsioonivaba Eesti ja USA saatkonnaga Eestis.

 

I ümarlaud. Ülevaade lobitöö poliitikatest

NB Aeg on veidi muutunud. Kohtumise aeg: 9. märts 2022 kl 9:50-11:50

Koht: Zoom, ülekandega Riigikogu kodulehel ja Korruptsioonivaba Eesti Facebookis

Esimese kohtumise eesmärk on tõsta osalejate teadlikkust sellest, millist rolli mängib eetiline lobitöö demokraatias ja heas valitsemises. Eksperdid tutvustavad rahvusvahelisi standardeid ja erinevaid viise, kuidas edendada läbipaistvust lobitöö reguleerimisega. Riigikogu liikmed ja kutsutud osapooled jagavad enda visiooni lobitöö ja läbipaistvuse teemadel.

Päevakava

9:50-10:05 Tervitussõnad

Eduard Odinets (Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees)

Brian Roraff (USA saatkond Eestis, Chargé d’Affaires)

Steven-Hristo Evestus (Korruptsioonivaba Eesti MTÜ juhatuse esimees)

10:05-10:20 Aasta lobistidega suhtlemise hea tava vastuvõtmisest: senine praktika

Carina Paju (Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht) ja Mari-Liis Sööt (Justiitsministeeriumi analüüsitalituse juhataja)

10:20-10:45 Lobitöö reguleerimise suunas Lätis: miks ja kuidas?

Inese Voika (lobiseaduse töögrupi juht, Saeima)

10:45-11:45 Milline on lobitöö roll poliitikakujundamises ja kuidas maandada potentsiaalseid riske?

Moderaator: Elsa Leiten (Korruptsioonivaba Eesti liige ja avaliku sektori siseaudiitor)

Korruptsioonivastase erikomisjoni liikmed

Ando Leppiman (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler)

Andreas Kaju (Meta Advisory kaasasutaja ja partner)

Meelis Ratassepp (Kaitsepolitseiameti büroo juht)

11:45-11:50 Lõpusõnad

 

II ümarlaud. Praktiline lähenemine lobitöö läbipaistvusele ja huvide konflikti ennetamisele

Aeg: 13. aprill kl 9:30-11:50

Antud kohtumise peamine eesmärk on valitud riikide näidete pinnalt mõista erinevaid lähenemisi lobitöö reguleerimisele, poliitikakujundamises huvide konflikti ennetamisele ja parlamentaarse läbipaistvuse edendamisele. Ümarlaual kogunevad eksperdid ja praktikud Euroopast ja mujaltki.

Päevakava

9:30-9:35 Tervitussõnad

9:35-9:55 Lobitöö kaks poolt – Euroopa Nõukogu lähenemine

Lioubov Samokhina (GRECO vanem õigusnõunik)

9:55-10:15 Läbipaistva lobitöö raamistik.

Julio Bacio Terracino (avaliku sektori terviklikkuse osakonna juht, OECD)

10:15-11:45 Lobitöö reguleerimine praktikas

- Lobitöö Euroopa Liidu regulatsiooni raames ja eetikakoodeks eneseregulatsiooni vahendina: lobisti vaade. Matti van Hecke (Euroopa Avalike Suhete Konsultatsioonifirmade Assotsiatsiooni EPACA sekretariaadijuht)

- Iirimaa lobireguleerimise seadus (2015). Anthony Murray (Iirimaa avaliku teenistuse standardi komisjoni esindaja)

- Tegevused poliitikakujundamise läbipaistvuse suurendamiseks Soomes. TBC (Soome Justiitsministeerium)

11:45-11:50 Lõpusõnad

 

III ümarlaud. Järgmised sammud: Eesti valikud poliitikakujundamise läbipaistvuse suurendamisel

Aeg: 11. mai kl 9:30-11:40

Viimase kohtumise eesmärk on kaardistada, milliste vahendite abil, olgu need seadusandlikud või protsessipõhised meetmed, saab Eesti lobitöö ja huvide konflikti teemadel edasi liikuda ning kuidas kasutada poliitilist tahet reformide elluviimiseks. Ümarlaua pinnalt luuakse konkreetsed soovitused.

Päevakava

9:30-9:40 Tervitussõnad ja eelmise ümarlaua kokkuvõte. Riina Sikkut (korruptsioonivastase erikomisjoni esimees)

9:40-10:05 Usalduse kasvatamine läbipaistvuse suurendamise kaudu: millised meetmed toimivad ja millised mitte? TBC

10:05-10:20 Koalitsioonide loomine ja poliitilise tahte rakendamine Läti näitel.  TBC

10:20-11:20 Quo Vadis? Järgmised sammud poliitikakujundamise läbipaistvuse suurendamiseks Eestis. Modereeritud diskussioon parlamendiliikmetega

11:20-11:40 Ümarlaudade kokkuvõte ja järgmised sammud

• Korruptsioonivastase erikomisjoni esimees

• Korruptsioonivaba Eesti

• USA saatkonna esindaja / GRECO