Mängulised materjalid koolidele

Oleme valmis saanud käsiraamatu kaasava eelarvestamise läbiviimiseks koolides ja väärtusmängud vihjeandmise temaatika tutvustamiseks noortele.

2021 koolituskava nüüd registreerumiseks avatud!

Praktikutelt praktikutele! Tutvu selle aasta teemadega ning tule mõtle kaasa.

Openeri beetaversioon on valmis

Opener on automaatne võimalike huvide konfliktide tuvastaja, visualiseerides selleks seosed riigihangete, erakondlike annetuste ja ettevõtete omandisuhete vahel. Beetaversioonis on kasutusel Eesti ja Läti andmed aastatest 2018-2019.

Korruptsioonitaju indeks 2020

Loe viimaseid tulemusi!

Mis on vihjeandmine ehk väärkäitumisest teavitamine?

Vaata kampaaniat siin!

www.kovriskid.ee

KVE töötas välja korruptsiooniriskide enesehindamise keskkonna kohalikele omavalitsustele

Vihjeandmise mehhanism ettevõttes. Tööriistakast

KVE andis välja praktilise käsiraamatu vihjeandmise ehk väärkäitumisest teavitamise meetmete edendamiseks organisatsioonis

Ühingu uudised

08.10.2021

Korruptsioonivaba Eesti koostas suurülevaate: loe, mida lubavad korruptsiooni vastu ära teha sinu omavalitsuses kandideerijad!

Korruptsioonivaba Eesti avaldas oma kodulehel ülevaate kõikidest järgmisel nädalal osalevate erakondade ja valimisliitude valimisplatvormidest, kus käsitletakse korruptsioonivastast tegevust ning läbipaistvuse ja avatuse suurendamist. Leia oma ringkond lehe paremast tulbast! “Kohalikes omavalitsustes on endiselt kõrge korruptsioonirisk, mistõttu huvitas meid, mida erakonnad ja valimisliidud ise...
01.10.2021

Töötuba "Andmete eetika ettevõttes" 13. oktoobril

Andmed on tänapäeva kuld, seda nii rahalise kui analüütilise väärtuse mõttes. Töötoas räägime: Andmete olemusest ja nendega töötamisest, andmetöö etappidest: eesmärgi sõnastamine, andmete kogumine ja ettevalmistus, analüüs, esitlus, kasutus ja jagamine. Kuidas toimivad andmed avatud kommunikatsiooni ja läbipaistvuse vahendina? Andmetega töötamise väljakutsed täna ja tulevikus. Millised piirangud...
17.09.2021

Õpetajate Lehes ilmus lugu kaasavast eelarvestamisest koolis

Ootame koole järgmisesse lendu! Seekord keskendume Integratsiooni SA toel eestivene noortega koolidele, kes soovivad senisest enam õpilasi kaasata ning pakkuda neile demokraatliku osalusviiside kogemust. Koolidele pakume omalt poolt: Projekti läbiviimise ajal tuge ja juhendamist ning töötubade läbiviimist Korruptsioonivaba Eesti ja Eesti Koostöö Kogu poolt Ajakava, tingimuste ja ideede esitamise...
17.09.2021
Pressiteade

Lõime koolidele vihjeandmise teemat tutvustava mängulise õppematerjali

Ühingul Korruptsioonivaba Eesti valmis koolidele mõeldud õppematerjal vihjeandmise teema tutvustamiseks läbi väärtusmängude. Õppematerjal on mõeldud 6.-12. klassi õpilastele ja see on tasuta allalaetav ühingu kodulehelt nii eesti kui ka vene keeles. „Selleks, et noored mõistaksid, et meil kõigil on oma osa meid ümbritseva keskkonna kujundamisel, peab noortele rääkima muuhulgas ka heast ja halvast...
13.09.2021

Korruptsioonivaba Eesti arvamus rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu kohta

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti juriidilise nõukogu koostatud arvamus edastati justiitsministeeriumile 08.09.2021. Eelnõu koos seletuskirjaga on leitav eelnõude infosüsteemist. Vabaühendus Korruptsioonivaba Eesti (KVE) on tegelenud vihjeandjate kaitse edendamisega alates 2009. aastast, tehes selleks koostööd nii avaliku kui erasektori ning ajakirjandusega. Ühing on rahvusvahelise...