• Korruptsioonitaju indeksi 2023 tulemused

  Värskeima uuringu järgi paigutub Eesti 76 punktiga maailmas 12. kohale.

 • Mängulised materjalid koolidele

  Oleme valmis saanud käsiraamatu kaasava eelarvestamise läbiviimiseks koolides ja väärtusmängud vihjeandmise temaatika tutvustamiseks noortele.

 • Ausa Riigi Valvuri esmaversioon on valmis

  Ausa Riigi Valvur on automaatne võimalike huvide konfliktide tuvastaja, visualiseerides selleks seosed riigihangete, erakondlike annetuste ja ettevõtete omandisuhete vahel.

 • Mis on vihjeandmine ehk väärkäitumisest teavitamine?

  Vaata kampaaniat siin!

 • Vihjeandmise mehhanism ettevõttes. Tööriistakast

  KVE andis välja praktilise käsiraamatu vihjeandmise ehk väärkäitumisest teavitamise meetmete edendamiseks organisatsioonis

Ühingu uudised

01.03.2024

Avaandmed viivad parema riigivalitsemise ja tõhusama rikkumiste avastamiseni

25. ja 26. jaanuaril 2024 korraldas Transparency International Läti esindus (Delna) koostöös KVE ja Transparency International Soomega avaandmete häkatoni, mille käigus erinevate riikide eksperdid tutvustasid osalejatele avaandmete kasutamise võimalusi. Tulemusena keskendusid Soome, Eesti, Läti, India ja Saksamaa osalejad konkreetsete probleemide lahendamisele, luues ideid avaandmete kasutamiseks...
30.01.2024
Pressiteade

Eesti saavutab korruptsioonitaju indeksi kõrgeima tulemuse alates 2012. aastast, ent pole viimase viie aastaga olulisi edusamme teinud

Transparency Internationali täna avaldatud 2023. a korruptsioonitaju indeksis saavutab Eesti kõrgeima tulemuse alates 2012. aastast, jagades 76 punktiga 12. kohta Kanadaga. Võrreldes 2016. aastaga on Eesti tulemus paranenud kiiduväärse 6 punkti võrra, ent viimase viie aasta avaliku sektori korruptsiooni vastased edusammud jäävad pigem tagasihoidlikuks. Korruptsioonitaju indeks ehk corruption...
12.01.2024

Avaandmete vägi korruptsioonivastases võitluses

Korruptsioonivastane võitlus on ühine ülemaailmne pingutus, millest ei jää kõrvale ka Põhjamaad ega Balti riigid. Informatsiooni- ja andmepõhiste lahenduste ajastul on avaandmete integreerimine võimsaks tööriistaks korruptsioonivastastes lahingutes. Avaandmed viitavad avalikult kättesaadavale teabele, mida saab vabalt kasutada, jagada ja ümber töödelda igaüks, tavaliselt minimaalsete piirangutega...
15.12.2023

Selgusid kolm kõige eeskujulikumat lobikohtumistest teavitajat

Justiitsministeeriumi ja MTÜ Korruptsioonivaba Eesti analüüsi järgi on sotsiaalministeerium kõige eeskujulikum lobikohtumistest teavitav riigiastutus. Tema järel paistavad avaldatud andmete sisu ja kvaliteedi poolest enim silma rahandusministeerium ja keskkonnaamet. Loe lähemalt siit .
09.12.2023
Pressiteade

Korruptsioonivastase teo tunnustuse pälvis avatud valitsemise teekaardi koostamine

Vabaühendus Korruptsioonivaba Eesti tunnustab tänase korruptsioonivastase päeva puhul Riigikantseleid, kelle poolt kokku kutsutud eksperdirühma töö tulemusel sündis 2023. a kevadel avatud valitsemise teekaart, mille eesmärk on parandada kaasavat otsustamist ja korrastada koostööviise avalike asjade ajamisel. „Avatud valitsemise olulisust on 2023. a Eesti ühiskonnas raske üle hinnata – sellest,...
27.11.2023

Arvamus korruptsioonivastase seaduse muutmise eelnõule

Ühing Korruptsioonivaba Eesti esitas 27.11.2023 Justiitsministeeriumile seisukoha korruptsioonivastase seaduse muutmise eelnõule. Ühing Korruptsioonivaba Eesti on korruptsiooni ennetamistegevuste käigus kokku puutunud mitmete olukordadega, mis on leidnud käesolevas eelnõus adresseerimist ja lahendamist. Soovime eraldi tähelepanu juhtida täiendava toimingupiirangu erandi lisandumisele. On igati...