• Korruptsioonitaju indeksi 2023 tulemused

  Värskeima uuringu järgi paigutub Eesti 76 punktiga maailmas 12. kohale.

 • Mängulised materjalid koolidele

  Oleme valmis saanud käsiraamatu kaasava eelarvestamise läbiviimiseks koolides ja väärtusmängud vihjeandmise temaatika tutvustamiseks noortele.

 • Ausa Riigi Valvuri esmaversioon on valmis

  Ausa Riigi Valvur on automaatne võimalike huvide konfliktide tuvastaja, visualiseerides selleks seosed riigihangete, erakondlike annetuste ja ettevõtete omandisuhete vahel.

 • Mis on vihjeandmine ehk väärkäitumisest teavitamine?

  Vaata kampaaniat siin!

 • Vihjeandmise mehhanism ettevõttes. Tööriistakast

  KVE andis välja praktilise käsiraamatu vihjeandmise ehk väärkäitumisest teavitamise meetmete edendamiseks organisatsioonis

Ühingu uudised

12.07.2024

Ühingu arvamus erakonnaseaduse muudatustele

Eesti erakondade rahastamise läbipaistvus ning kontrollimise süsteem on üldiselt tõhus ning rahvusvaheliselt ka teistele eeskujuks. Nagu varasemalt VTK avaliku kooskõlastuse ajal välja toonud oleme, on ülim aeg erakonnaseadust ajakohastada ning eemaldada vastuolud eesmärkide ning tekstist tulenevate piirangute vahel. Meil on hea meel tõdeda, et nüüd, kolm aastat pärast VTK väljatöötamist, on...
12.07.2024

Arvamusfestivalil valust, nõiajahist ja vihjeandmisest spordis

Korraldame 10.08.2024 kl 16:00-17:30 Arvamusfestivalil Loova ja liikuva tuleviku alal koos Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutusega publikut maksimaalselt kaasava arutelu "Valust, nõiajahist ja vilepuhujatest spordis". Sportlase elu nõuab ilma kahtluseta pingutust ja ohverdusi. Viimastel aastatel küsime ühiskonnana aga aina tihemini, milline on nende jõupingutuste mõistlik piir ja kuidas...
17.05.2024

Transparency International Läti rõhutab avaandmete olulisust turvariskide ja korruptsiooni uurimisel (inglise keeles)

TRANSPARENCY INTERNATIONAL LATVIA HIGHLIGHTS THE IMPORTANCE OF OPEN DATA IN SECURITY RISK AND CORRUPTION INVESTIGATIONS On April 26, 2024, Transparency International Latvia (Delna) presented a prototype of a digital tool that helps to identify companies that import goods from Belarus and Russia and participate in public procurements in Latvia at the same time. The event was organised in...
19.04.2024

Kutse TI Eesti, Läti ja Soome avaandmete ja korruptsiooniriskide veebiseminarile

Transparency Internationali Läti, Eesti ja Soome esindused kutsuvad osalema veebiseminaril, mis keskendub avaandmete rollile turvariskide ennetamisel ja korruptsioonivastases võitluses. Esitleme äsja arendatud tööriista prototüüpi, mis aitab tuvastada ettevõtteid, kes impordivad kaupu Valgevenest ja Venemaalt ning samal ajal osalevad Läti riigihangetes. Läti, Soome ja Eesti eksperdid arutavad...
01.03.2024

Avaandmed viivad parema riigivalitsemise ja tõhusama rikkumiste avastamiseni

25. ja 26. jaanuaril 2024 korraldas Transparency International Läti esindus (Delna) koostöös KVE ja Transparency International Soomega avaandmete häkatoni, mille käigus erinevate riikide eksperdid tutvustasid osalejatele avaandmete kasutamise võimalusi. Tulemusena keskendusid Soome, Eesti, Läti, India ja Saksamaa osalejad konkreetsete probleemide lahendamisele, luues ideid avaandmete kasutamiseks...
30.01.2024
Pressiteade

Eesti saavutab korruptsioonitaju indeksi kõrgeima tulemuse alates 2012. aastast, ent pole viimase viie aastaga olulisi edusamme teinud

Transparency Internationali täna avaldatud 2023. a korruptsioonitaju indeksis saavutab Eesti kõrgeima tulemuse alates 2012. aastast, jagades 76 punktiga 12. kohta Kanadaga. Võrreldes 2016. aastaga on Eesti tulemus paranenud kiiduväärse 6 punkti võrra, ent viimase viie aasta avaliku sektori korruptsiooni vastased edusammud jäävad pigem tagasihoidlikuks. Korruptsioonitaju indeks ehk corruption...