Strateegilised eesmärgid 2021-2024

Meie eesmärk: suurenenud võimekusega KVE tõstab avalikkuse teadlikkust korruptsioonist, aidates seeläbi kaasa läbipaistvuse kasvamisele ja korruptsiooni ennetamisele. 2021-2024 on meie prioriteetideks:

  • Läbipaistev riigivalitsemine
  • Korruptsioonivabad kohalikud omavalitsused
  • Tugev vihjeandjate kaitse
  • Aus ettevõtlus
  • Teadlikud noored

Eesmärke tutvustab videos KVE juhatuse esimees Steven-Hristo Evestus.

Et neid eesmärke saavutada, oleme seadnud ka ühingupõhised eesmärgid:

  • KVE strateegiline tegevus haakub Transparency Internationali strateegiaga 2030, riiklike valdkonda mõjutavate dokumentidega nagu “Eesti 2035” ning õigusloome ja õiguspoliitika arengusuundadega.
  • KVE võtab korruptsiooni ja läbipaistvuse valdkonnas aktiivselt sõna, säilitades seejuures sõltumatuse, apoliitilisuse ja professionaalsuse.
  • KVE tegevused on planeeritud viisil, mis võimaldab kaasata ning jõuda ka inglise- ja venekeelse elanikkonnani.
  • KVE tegeleb liikmeskonna kompetentsipõhise laiendamisega. Ühing teeb teemapõhist koostööd ekspertidega akadeemiast, ajakirjandusest, ettevõtetest, avalikest asutustest ning vabaühendustest. Ühing jätkab aktiivset osalemist korruptsiooni ennetajate võrgustikus.
  • KVE tegeleb aktiivselt töötajaskonna laiendamise ning jätkusuutlike finantsmehhanismide sisseseadmisega. Selleks jälgitakse eelarvestamisel rahastuse mitmekesisust, st rahastajate ja rahastusallikate vaates.

 

Kuidas oma prioriteete ellu viime? Tutvu 2022. aasta tegevuskavaga siin.