Vihjeandmise meetmed: e-kursus praktikutele

Kursuse eesmärk: 

Anda teadmised vihjeandmise meetmete võimalustest sel moel, et kursuse läbimise järel oleks valmidus neid oma organisatsioonis rakendada.

Sihtgrupp: 
Kursus on eelkõige suunatud erasektori töötajatele. Ent kindlasti leiavad sellest juhiseid meetmete ülesseadmiseks ja parendamiseks ka teiste sektorite esindajad.

Teemad: 
Kursus koosneb neljast moodulist ja on täies mahus veebipõhine. Iga mooduli läbimiseks on ette nähtud ligikaudu ühe nädala pikkune tähtaeg. Ühes moodulis on kuni kolm alateemat.
• I moodul “Häälestus” (vihjeandmise kasutegurid, teavituskanalid, seadusandlus)
• II moodul “Meetmete loomine” (juhtkonnalt toetuse hankimine, rollide jaotus ja sisendi kogumine, teavituskanalite loomine)
• III moodul “Meetmete kinnitamine ja rakendamine” (kommunikatsiooniplaan, teavitamise juhis)
• IV moodul “Meetmete täiendamine ja kokkuvõte” (mehhanismi täiendamine ja vahehindamine)

Igas moodulis on loenguformaadis videod ning intervjuud Eesti ettevõtete esindajatega, kes jagavad, miks ja kuidas on nad üles seadnud vihjeandmise meetmed. Samuti on iga mooduli lõpus  enesehindamise küsimustikud, mida saab kasutada enda ettevõtte olukorra kaardistamiseks.

Õpiteekond kaardistatakse testides, mille alusel on võimalik analüüsida õppija ja tema organisatsiooni olukorda.

Kursus on tasuta, täies mahus veebipõhine ning seda saab läbida endale sobivas tempos. 

E-kursuse maht: 8 CPE

Link kursusele: https://kve-vihjeandmise-meetmed.thinkif...

Kursus tugineb 2019. aastal Korruptsioonivaba Eesti välja antud ja ühingu endise tegevjuhi Anni Jatsa koostatud tööriistakasti käsiraamatul, mis on kättesaadav nii eesti kui vene keeles. Tööriistakast põhineb Transparency Internationali ja teiste vihjeandmise teemaga tegelevate rahvusvaheliste organisatsioonide koostatud parimatel praktikatel.

Lisaküsimuste korral kirjuta info@transparency.ee.

E-kursuse loomist rahastas EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.