Ühing Korruptsioonivaba Eesti

Ühing Korruptsioonivaba Eesti (KVE) on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärk on tegeleda korruptsiooni ennetamisega, tõsta Eesti elanikkonna korruptsiooniteadlikkust ja tegutseda Eesti ühiskonna läbipaistvuse ja demokraatia edendamise nimel. Oleme alates 2007. aastast rahvusvahelise korruptsioonivastase organisatsiooni Transparency Internationali akrediteeritud esindaja Eestis

Transparency Internationali allorganisatsioonina loodi KVE 27. aprillil 2000, algataja oli Jaan Tõnissoni Instituut. Kuni 2006.a. lõpuni tegutses KVE seltsinguna; töövormiks oli Jaan Tõnissoni Instituudi juurde loodud Korruptsioonianalüüsi Keskus. 2007.a. alates on KVE registreeritud mittetulundusühinguna, et omada suuremat autonoomiat.

KVE ei ole õiguskaitseasutus, mistõttu me ei tegele korruptsioonijuhtumite avastamise või uurimisega. Seevastu tegeleme me järjepidevalt Eesti korruptsioonivastase poliitika ning seaduste analüüsi, jälgimise ja mõjutamisega ettepanekute tegemise kaudu, et tagada struktuurse korruptsiooniennetuse tõus riigis. Samuti peame oluliseks sellealase teadlikkuse tõstmist nii konkreetsete sihtgruppide (riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikud, ettevõtjad, ajakirjanikud jt) kui ka avalikkuse seas üldiselt. Selleks korraldame teemakohaseid üritusi, anname välja teavikuid ning teeme selgitustööd meedia, kodulehe, kuukirja jt kommunikatsioonikanalite abil. 

Järgime oma tegevuses järgnevaid printsiipe: sõltumatus, apoliitilisus ja professionaalsus.

Ühingu rahastamine toimub projektifinantseerimise vormis. 2007.-2013. aastal on ühingule tegevustoetust andnud Avatud Eesti Fond. Muudeks rahastusallikateks läbi projektitoetuste on mitmesugused kohalikud (KÜSK, Norden, VÜF, Justiitsministeerium, AEF) ning rahvusvahelised (Euroopa Komisjon, Partnership for Transparency Fund) organisatsioonid. Vähemal määral saab ühingu eelarve täiendust teenuste osutamisest (uuringud, analüüsid, koolitused), liikmemaksudest ning annetustest. 

Korruptsioonivaba Eesti pakutavatest koolitustest loe lähemalt siit.

 

 

Võrgustikud

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on katusorganisatsiooni Vabaühenduste Liit liige ning osaleb Kogukonnapraktika programmis.

Alates 2019. aastast on ühing rahvusvahelise vihjeandjate kaitse võrgustiku Whistleblowing International Network assotsieerunud liige.

2020. aastal liitus ühing Eesti Inimõiguste Keskuse koordineeritava mitmekesisuse leppega.

Oleme liitunud annetuste kogumise hea tavaga.

 

Kontaktid

MTÜ Korruptsioonivaba Eesti

Reg.nr. 80246815

Postiaadress: Telliskivi 60a/3 (III korrus), 10412 Tallinn

Telefon: +372 5330 9965 (E-R kl 9-17)

E-post: info@transparency.ee

Koduleht: www.transparency.ee

 

Kontori asukoht

Asume Tallinna kesklinnas paikneva Telliskivi Loomelinnaku A3 hoone III korrusel. A3 paikneb F-hoone taga ja on Telliskivi tänava äärsetest majadest kõige Kalamaja poolsemas otsas, tänavaga risti.

Autoga on kontor ligipääsetav, kui Kalamaja poolt trammipeatusest pöörata pärast LaTabla restorani  vasakule hoovi, samas asub ka silt, mis suunab F-hoonesse.

Kontoris eelnevalt kokku leppimata kohtumisi ei toimu.

Link Google Mapsi.

 

Jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias:

Facebook: Korruptsioonivaba Eesti

Instagram: @korruptsioonivabaeesti

Youtube: Korruptsioonivaba Eesti

Twitter: @TransparencyEst