Transparency Internationali aluspõhimõtted

Korruptsioonivaba Eesti on heaks kiitnud Transparency Internationali liikmesorganisatsioonide poolt aastasel liikmete üldkoosolekul 2001. aastal Prahas vastu võetud ühisavalduse.

Meie visioon

Maailm, kus valitsused, poliitika, ettevõtlus, kodanikuühiskond ning inimeste igapäevaelu on korruptsioonist vaba.

Meie väärtused

 •  Läbipaistvus
 •  Vastutus
 •  Ühtsus
 •  Solidaarsus
 •  Julgus
 •  Õiglus
 •  Demokraatia

Meie põhimõtted

Me oleme kodanikuühiskonna organisatsioon, mis on pühendunud järgnevate põhimõtete austamisele:

 • me teeme koostööd kõikide üksikisikute ja gruppidega, era-, avaliku- ning mittetulundussektori organisatsioonide ning  valitsuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kes on pühendunud korruptsiooniga võitlemisele ja selle ennetamisele ja tegutsevad kooskõlas meie organisatsiooni põhimõtete ning eesmärkidega
 • me oleme avatud, ausad ja vastutavad suhetes nendega, kellega me töötame
 • me oleme demokraatlikud, poliitiliselt sõltumatud ning erapooletud oma tegevustes
 • me mõistame hukka korruptsiooni, mis on usaldusväärselt tõestatud, kuid me ei tegele konkreetsete  korruptsioonijuhtumite uurimisega, kuna selleks on loodud õiguskaitseasutuste ja teiste institutsioonide näol piisav ja toimiv riiklik struktuur
 • me ei kommenteeri ühekülgselt tõstatatud konkreetseid situatsioone ning ei paku nõustamist korruptsiooniga kokku puutunud isikutele
 • me aktsepteerime toetusi ja annetusi nii era- kui ka juriidilistelt isikutelt tingimustel, et tehtav annetus ei ohusta meie sõltumatust ja mainet