Tegevbüroo

Steven-Hristo Evestus

Tegevjuht

Steven-Hristo oli Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige aastatel 2019-2022. Ta on töötanud 16 aastat prokurörina ning tegelenud erinevate, nt ameti-, majandus- ja rahapesualaste kuritegude kohtueelse menetluse juhtimise ja riikliku süüdistuse esindamisega kohtumenetluses. Ta käivitas prokuröride eetikanõukogu ning juhtis hiljem selle tööd. Lisaks on Steven-Hristo välja töötanud käitumisjuhised prokuröridele ja koostöös kohtunike ja advokaatidega kohtupidamise hea tava reeglid. Samuti on Steven-Hristo küberturbeettevõtte CybExer Academy õigusekspert korruptsioonivastaste, rahapesualaste ja andmekaitse valdkonna koolituste ja riskihindamise programmide ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

E-post: stevenhristo.evestus@transparency.ee

Merle Mändmets

Vihjeandjate teabe- ja nõustamiskeskuse projektijuht

Merle on humanitaari taustaga, õppinud nii skandinaavia keeli ja kultuure kui ka inglise keele õpetajaks (Tartu Ülikool). Merle alustas tööd erasektoris müügialal ning liikus edasi haridussektorisse, kus on töötanud viimased kümme aastat õpetajana. Lisaks on tal projektijuhtimise kogemus (Interreg Estonia-Latvia) ning olnud ka Maailmakoristuse ehk World Cleanup Day 2018 tiimi liige.

Merle ülesandeks on üles seada vihjeandjatele ehk väärkäitumisest teavitajatele suunatud teabe- ja nõustamiskeskus ning luua kaasavat eelarvestamist rakendavate koolide võrgustik.

E-post: merle.mandmets@transparency.ee

Miriam Tõnismägi

Integrity Watch 3.0 projektijuht

Miriam on küll hariduselt majandusteadlane ja pikaaegse turunduse projektijuhi kogemusega, ent on töötanud ka analüütikuna ning inglise keele ja kultuuridevahelise suhtluse lektorina. Töö- ja hariduskäik on viinud teda muuhulgas pikemaks ajaks elama ka Londonisse, Varssavisse ja Münchenisse.

Miriami põhiliseks ülesandeks on Integrity Watch 3.0 projekti elluviimine.

E-post: miriam.tonismagi@transparency.ee

Kaidi Pugal

Ühingu raamatupidamist korraldab 2021. a jaanuarist Kaidi Pugal (Puugo OÜ).