Tegevbüroo

Hestia Rindla

Tegevjuht

Hestia on haridusvaldkonna taustaga ning töötanud pea 20 aastat õpetaja, kooli- ja vallajuhi ning ametnikuna. Hestia alustas tööd Roosna-Alliku Põhikoolis inglise keele õpetajana ning jätkas tööd õpetajana Laulasmaa Koolis, kus temast sai aastate jooksul õppealajuhataja ja seejärel ka koolijuht. Peale 2017. aastal toimunud haldusreformi kutsuti Hestia haridus-, kultuuri- ja noorsootöövaldkonna abivallavanemaks vastsündinud Lääne-Harju valda. Lisaks omab Hestia ka Harku vallas töötamise kogemust, kus ta oli ametnikuna haridus-ja kultuurioskonna juhataja. Hestia on omandanud Tallinna Ülikoolis haridusteaduste magistrikraadi ning praegu omandab Sisekaitseakadeemias sisejulgeoleku erialal oma teist magistrikraadi.  

Viimastel aastatel on Hestiat järjest enam huvitanud riigivalitsemine, siseturvalisuse ja julgeoleku teemad Eestis. Ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhina on tal ideaalne võimalus siduda kokku oma varasemad haridusvaldkonna teadmised ja kogemused nendega, mida täna omandab Sisekaitseakadeemias sisejulgeoleku valdkonnas ja viia ellu tegevusi selle nimel, et ühiskonnaelu korraldus Eestis oleks aus, õiglane ja läbipaistev.

E-post: hestia.rindla@transparency.ee

Merle Mändmets

Vihjeandjate teabe- ja nõustamiskeskuse projektijuht

Merle on humanitaari taustaga, õppinud nii skandinaavia keeli ja kultuure kui ka inglise keele õpetajaks (Tartu Ülikool). Merle alustas tööd erasektoris müügialal ning liikus edasi haridussektorisse, kus on töötanud viimased kümme aastat õpetajana. Lisaks on tal projektijuhtimise kogemus (Interreg Estonia-Latvia) ning olnud ka Maailmakoristuse ehk World Cleanup Day 2018 tiimi liige.

Merle ülesandeks on üles seada vihjeandjatele ehk väärkäitumisest teavitajatele suunatud teabe- ja nõustamiskeskus ning luua kaasavat eelarvestamist rakendavate koolide võrgustik.

E-post: merle.mandmets@transparency.ee

Kaidi Pugal

Ühingu raamatupidamist korraldab 2021. a jaanuarist Kaidi Pugal (Puugo OÜ).