Ausa Ettevõtluse Võrgustiku laiendamise strateegia loomine

Projekt on lõppenud

Projekti tulemusena on valminud äriplaan, mis on edasise AEV strateegia aluseks ja mis võimaldab ühingul omatulu teenida. Ühingu rahastamine toimub peamiselt projektide kaudu. Projektipõhine rahastus pärsib aga pikaajalist planeerimist ning paindlikkust. Seega on AEV laiendamise strateegia loomine seotud ka omatulu teenimisega.

Projekti raames viiakse Sotsiaalse Innovatsiooni Labori toel läbi kaks koosloome praktikumi. Koosloome metoodika on valitud, sest koosloome on probleemi osapooli kaasav ja probleemilahendamise meeskonna liikmeid jõustav innovatsiooniprotsess, millel on praktiline eesmärk. Koosloome võimaldab leida lahendusi väga erinevatele probleemidele ja sobib hästi arendustegevuste kavandamiseks ja teenuste disainimiseks, kus soovitud tulemused sõltuvad erinevate osaliste omavahelisest dialoogist, osapoolte aktiivsest panustamisest ning koostööst. Koosloome on hetkel aktuaalne nii avaliku sektori kui teenuste disainis.

Projekti tulemust mõõdame järgmiste komponentide kaudu: äriplaani koostamise tulemusena on läbi viidud SWOT analüüs, riskianalüüs ja turuanalüüs, toimub vajaduspõhine teenuse väljaarendamine koostöös sihtrühmaga, turundus- ja müügitegevuste planeerimine ning finantsprognooside koostamine (3 a). Võimalikud teenused, mida koos eksperdiga välja arendama hakkame, on töötoad, liikmesuse paketid, koolituspaketid, korruptsiooni ennetava enesehindamise platvormi loome jms.