ALACi ehk vihjeandjate nõustamis- ja teabekeskuse kaudu teavitajate toetamine Eestis

Projekt on lõppenud

Projekti jooksul luuakse Korruptsioonivaba Eesti (KVE) juurde vihjeandjatele suunatud nõustamis- ja teabekeskus (ALAC), mille abil pakutakse turvalisel viisil ja tasuta eelnõustamist ning pro bono partnerite abil juriidilist nõustamist neile, kes kaaluvad teavitamist või on teavitamise tõttu saanud tagakiusamise ohvriks. Vihjeandmisega kaasneb hulganisti riske ja negatiivseid näiteid, mis teavitamist heidutavad. Teavitamata jätmisel lähevad pettused ja korruptsioon aga edasi ning kahjustavad kaudselt kogu ühiskonda.

Tänu usaldatud ja sõltumatu organisatsiooni nagu KVE juures toimimisele tõuseb ALACi kaudu teadlikkus sellest, kuidas ohutult teavitada, ning KVE poolt valitud strateegiliste juhtumitega hagelemise kaudu paraneb teavitajate kaitse alane kohtupraktika. Eriti oluline on see Eesti kontekstis, kus 2021. a lõpuks jõustub teavitaja kaitse seadus - KVE saab otseselt mõjutada positiivsete kohtupretsedentide teket ja anda teavitustele tuginevat sisendit seaduse parendamiseks. ALACi loomisel on KVE-l võimalus õppida üle 60-lt Transparency Internationali ühingu ALACilt üle maailma.

ALACi jätkusuutlikkuse tagamiseks kasutatakse ära juba eksisteerivaid ning kasvupotentsiaaliga Ausa Ettevõtluse Võrgustikku ja koolituskavade kaudu osalevaid organisatsioone, kelle toel tegevust rahastatakse ning kelle kaudu edendatakse otseselt Eesti ärieetika tervist.

Tänu ALACi nõustamistest informeeritud huvikaitsele saab KVE-st kodanikukesksem ja mõjusam vabaühendus. Tänu ALACi toimimismudelile osaleb aina rohkem osapooli vabakonna tegemistes ning sellest informeeritud muutuste toel paraneb ühiskonna läbipaistvus ja tugevneb Eesti õigusriiklus.