Avatud Valitsemise Partnerluse 2020-2022 tegevuskavasse korruptsiooniteemaliste tegevuste lisamine

Projekt on lõppenud

Projekti eesmärk on Avatud Valitsemise Partnerluse Eesti 2020-2022 tegevuskavasse lisada korruptsioonivastaseid tegevusi edendavaid eesmärke ning nende rakendamist toetada. Projekti raames toetatakse huvikaitsealaseid tegevusi nagu poliitikasoovituste loomine, ideekorjes osalemine ja ürituste korraldamine.

AVP-s osalemise peamine eesmärk on suunata nii avaliku halduse kui ka kogu ühiskonna teravdatud tähelepanu riigijuhtimise kvaliteedile, õppida teiste riikide kogemustest ning jagada kogemusi teiste osalevate riikidega.

Eesti liitus avatud valitsemise partnerlusega 2012. aastal ning see ühendab hetkel 79 riiki.

2020-2022 tegevuskava loome toimub Riigikantselei juhtimisel koostöös vabakonna ja ministeeriumitega.