Kaasava eelarvestamise kaudu noorte kaasamine, et luua tugevamat osalusühiskonda Läänemere piirkonnas

Projekt on lõppenud

Projekti eesmärgiks on arendada Läänemere piirkonnas tugevat, kaasavat ja dünaamilist kodanikuühiskonda.

Projektis osalevad MTÜ-d omandavad muuhulgas oskusi ja teadmisi, kuidas suurendada alaesindatud ja haavatavate rühmade osalust demokraatlikes otsustusprotsessides kaasava eelarvestamise kaudu ning edastavad selle oskusteave koolidele ja omavalitsustele, koostavad koolidele ja omavalitsustele eri keeltes tööriistu ja materjale kaasava eelarvestamise läbiviimiseks ning suurendavad kodanikuvõimekuse taset, sotsiaalset ühtekuuluvust, koolikogukondade ja omavalitsuste vastastikust usaldust ning otsustusprotsesside terviklikkust ja vastutust.

KVE tegevused projekti raames on:

  • “Kaasav eelarvestamine” käsiraamatu tõlkimine vene ja inglise keelde ning selle trükkimine ning levitamine Eesti koolides. Käsiraamat lisatakse ka rahvaraamatukogude andmebaasi ja digitaalse õppevara portaali E-koolikott, et seda oleks võimalik kasutada ja alla laadida kõikidel projektipartneritel;
  • projekti vältel teadmiste jagamine teiste projekti partneritega ning osalemine 3-päevasel õppevisiidil Leedus kogemuste vahetamiseks ning võrgustike loomiseks.

Projekti tulemusena on suurenenud noorte kaasatus otsustusprotsessidesse, tõusnud on teadlikkus teiste koolide, omavalitsuste ja riikliku tasandi otsustajate kaasava eelarvestamise algatustest ning Läänemere piirkonnas on tugevam ja paremini informeeritud kaasava eelarvestamise kogukond.