Uudised

18.05.2011

Korruptsioonivaba Eesti: majandushuvide deklaratsioonid ei täida hetkel oma eesmärki

Kavandatavate korruptsioonivastase seaduse muudatustega vähendatakse nende ametnike hulka, kes peavad majanduslike huvide deklaratsioone esitama, samuti muudetakse deklaratsiooni küsimustikku. Postimees küsis kommentaari Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii'lt. Asso Prii pidas korruptsioonivastases võitluses majanduslike huvide deklareerimisest suuremaks probleemiks asutuste madalat...
04.05.2011

Transparency International Leedu kutsub Eesti tudengeid korruptsioonialasesse suveülikooli!

TI Leedu korraldab 11.-15. juulini Leedus, Vilniuses tulevastele liidritele mainekate lektoritega intensiivkursuse korruptsioonist ja selle vastu võitlemisest ning ootab osalema aktiivseid tudengeid Eestist. Kandideerimise lõpptähtaeg on 15. mai ja kohtade arv on piiratud. Suvekooli eesmärk on pakkuda liidriks pürgivatele tudengitele võimalust saada osa ja õppida korruptsioonivastases valdkonnas...
03.05.2011

Ühing Korruptsioonivaba Eesti ja Avatud Eesti Fond soovivad eetilisemat Eestit

Avatud Eesti Fond otsustas toetada ühingu Korruptsioonivaba Eesti arengut ja ettevõtmisi aasta jooksul 48 477 euroga. "Avatud Eesti Fondi toetus aitab ühingul seada pikaajalisi strateegilisi sihte, millest üheks on ennetustegevus. Tahame jätkata selliste oluliste teemadega nagu erakondade rahastamise läbipaistvus, erasektori korruptsioonialane teadlikkus ning kohalike omavalitsuste...
03.05.2011

Transparency Internationali (TI) Globaalne Korruptsiooniraport keskendub kliimamuutustega võitlemisel esinevatele korruptsiooniriskidele

Hiljuti avalikustatud TI Globaalne Korruptsiooniraport rõhutab vajadust vähendada korruptsiooni riikides, mis seisavad enim silmitsi kliimamuutuste ning selle tagajärgedega. Valitsused on valmis kulutama ligi 70 miljardit eurot igal aastal, et pidurdada kliimamuutusi ning valmistuda nende tagajärgedega toimetulekuks. Rahvusvaheline korruptsioonivastane liikumine Transparency International (TI)...
28.04.2011

Ühingu arvamuse avaldamine korruptsioonivastase strateegia 2010. aasta täitmisaruande kohta

JustiitsministerHr. Rein Lang23.02.2011 Täname võimaluse eest avaldada arvamust korruptsioonivastase strateegia täitmise 2010. aasta aruande kohta. Tooksime siinkohal välja mõned tähelepanekud, mis ühingu liikmete ja juhatuse poolt on tõusetunud. Rakendusplaanis oli meetme 4.5 all ette nähtud korruptsiooni ja pettuste kaardistamine erasektoris. 2010. aasta täitmisplaani järgi on meede täidetud...
18.04.2011

Toimus koolitusseminar ettevõtjatele

15. aprillil korraldas Korruptsioonivaba Eesti Tallinnas ettevõtjatele suunatud korruptsioonialase koolitusseminari teemal " Ettevõtete korruptsiooniriskid ja igapäevases äritegevuses tekkivate konfliktsituatsioonide lahendamine ". Koolitusel kõnelesid endine Norsk Hydro asepresident ning korruptsioonivastase organisatsiooni Transparency International Norra juhatuse liige Arvid Halvorsen,...
24.03.2011

Vaatlejate hinnangul jättis Riigikogu valimisel soovida jaoskonnakomisjonide ettevalmistus

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti valimiste vaatlejad ning Avatud Eesti Fondi vaatlejad välisriikidest hindasid Riigikogu valimiste läbiviimist positiivselt, aga kohalikud vaatlejad täheldasid ka mõningaid probleemkohti, selgus vaatlemistulemuste kokkuvõttest. „Mitmes jaoskonnas oli tunda komisjoniliikmete teatavat peataolekut ning närvilisust, mis tekitas vaatlejates küsimuse, kas mõnetised...
15.03.2011

Ühingu tegevjuht osales Vabaühenduste Fondi õppereisil Norras

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii osales 9.-13. märtsil Vabaühenduste Fondi (VÜF) poolt korraldatud õppereisil Oslos. Õppereisi eesmärgiks oli Norra vabaühenduste tundmaõppimine ning partnerlus- ja koostöösuhete loomine. Kohtumine toimus ka Transparency Internationali Norra haruorganisatsiooni esindajatega, kes tutvustasid organisatsiooni igapäevatööd ning ühenduse...
11.03.2011

Ühing moodustas projektide juurde nõuandvad kogud

Tegevustele laiema kandepinna andmiseks ning suurema ekspertiisi kaasamiseks moodustas ühing kahe projekti juurde nõuandvad kogud erinevate korruptsioonivastaste institutsioonide esindajatest. Nõuandvate kogude rolliks on konkreetsete projektide raames toimuvatele tegevustele ning tulemustele tagasiside andmine ning edasiste tegevuste planeerimine. Samuti panustavad kogude liikmed tulemuste...
26.02.2011

Ühing Korruptsioonivaba Eesti soovib suunata valimispäeval vaatlejad probleemsematesse jaoskondadesse

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub inimesi üles end valimiste vaatlejaks registreerima. Seekord kavatseb ühing suunata vaatlejaid ennekõike nendesse valimisjaoskondadesse, kus eelnevalt on valimisprotseduurides probleeme esinenud. „2009. aasta kohalike omavalitsuste valimiste vaatlemine näitas, et teatud valimisjaoskondades eksiti süstemaatiliselt mitmesuguste reeglite vastu,“ lausus...
22.02.2011

Ajakirjanikud on oodatud arutelule huvide konfliktist

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub ajakirjanikke osalema 28. veebruaril Tallinnas ajakirjanduseetika teemalisel arutelul ajakirjanike huvide konfliktidest. Arutelu eesmärk on analüüsida, millised on tüüpilised huvide konflikti juhtumid Eesti ajakirjanike seas. Tüüpolukordade põhjal koostatakse ajakirjanike huvide konflikti vältimise käsiraamat. Kui ajakirjanik on heades suhetes maavanemaga, aga...
16.02.2011

Erakonnad: uus parlament peab suutma vastu võtta uue korruptsioonivastase seaduse

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti eestvedamisel toimunud korruptsiooniteemalisel debatil Tallinnas nõustusid erakondade esindajad, et esmajärjekorras tuleb järgmisel Riigikogu koosseisul vastu võtta uus korruptsioonivastane seadus, mille menetlemine praegusel Riigikogul ebaõnnestus. Sotsiaaldemokraaliku Erakonna esindaja Indrek Saar leidis, et teravaks probleemiks on erakondade rahastamise...
14.02.2011

Toimub erakondade esindajate korruptsiooniteemaline debatt

Homme, 15. veebruaril väitlevad erakondade esindajad ühingu Korruptsioonivaba Eesti korraldataval avalikul debatil “Uus Riigikogu – kuidas edasi korruptsioonivastase võitlusega?” „Uue Riigikogu ja valitsuse järgmise nelja aasta strateegiliste sammude hulgas peab korruptsioonivastasel tegevusel olema keskne koht, kuna see puudutab pea kõiki teisi valdkondi,“ sõnas ühingu Korruptsioonivaba Eesti...
09.02.2011

Erakondade debatt “Uus Riigikogu – kuidas edasi korruptsioonivastase võitlusega?”

Ühing Korruptsioonivaba Eesti korraldab erakondade valimiseelse korruptsiooniteemalise debati “Uus Riigikogu – kuida edasi korruptsioonivastase võitlusega?”. Debatt toimub 15. veebruaril 2011 Tallinnas Rahvusraamatukogu väikeses saalis kell 14.00-16.00 Avalikkus ootab uuelt Riigikogult tulemuslikke samme võitluses korruptsiooniga. Samuti lõpeb järgmisel aastal praegu kehtiv riiklik...
26.01.2011

Ühing Korruptsioonivaba Eesti ning Avatud Eesti Fond kutsuvad üles vaatlema 2011. aasta Riigikogu valimisi

Ühing Korruptsioonivaba Eesti ning Avatud Eesti Fond ärgitavad inimesi registreeruma 2011. aasta Riigikogu valimistel vaatlejaks, et tagada kodanikuühiskonna kontroll ausate reeglite järgimiseks. „Varasemad valimised on tõestanud, et vaid mõned hääled võivad olla otsustava tähtsusega mandaatide jagamisel,“ sõnas ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii. „See aga tekitab ohu, et...
19.01.2011

Ühing kaardistab riiklike institutsioonide korruptsiooniriske

Ühing Korruptsioonivaba Eesti viib Euroopa Komisjoni rahastusel läbi üleriikliku korruptsiooniuuringu (National Integrity System, NIS). Uuringuprojekti käigus hinnatakse nii korruptsiooni ulatust ning põhjusi kui ka riiklikul tasandil korruptsiooni ennetamiseks ette võetavaid meetmeid. Uuring keskendub peamiste riiklike institutsioonide korruptsioonialaste meetmete analüüsimisele. Erinevalt...
09.01.2011

Maksuamet pitsitab mittetulundusühinguid

7. jaanuari Eesti Päevaleht kirjutab, et Maksuamet on hakanud seadma tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja saamiseks taotluse esitanud ühendustele nõudmisi, mida seadusest välja ei ole võimalik lugeda. Teiste hulgas sai juba kolmandat korda keeldumisotsuse ka ühing Korruptsioonivaba Eesti, kelle puhul Maksuamet leiab, et tegevus pole piisavalt heategevuslik...
05.01.2011

Avatud Eesti Fond ja Korruptsioonivaba Eesti Kuku raadios

5. jaanuaril vestlesid Avatud Eesti Fondi meediajuht Mari Kodres ja ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii Kuku raadios korruptsioonist. Räägiti sellest, kuidas kodanikud ning kodanikeühendused korruptsiooni vähendamisele kaasa aidata saavad. Juttu tehti ka eelseisvatest valimistest ning ühingu seisukohast, et erakondade rahastamisreegleid tuleks karmistada. Kuula saadet: Lae fail...

Lehed