Uudised

21.06.2011

Uus käsiraamat aitab ettevõtetel korruptsiooni vältida

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt koostatud Eesti erasektori korruptsiooni ennetamise käsiraamat annab ettevõtetele suuniseid, kuidas igapäevases äritegevuses korruptsiooni vältida. Iga päev äri ajades on ettevõtted usaldanud suure otsustuspädevuse töötajatele, kellelt oodatakse pidevalt kasvavaid tulemusnäitajaid, kuid samas ei teadvustata kaasnevaid riske. „Tihti ei tajuta seda, et näiteks...
06.06.2011

Ühingu esindajad osalesid Transparency Internationali regionaalsel aastakoosolekul Rumeenias

31. maist 5. juunini toimus Rumeenia väikelinnas Sibius Transparency Internationali Euroopa ja Kesk-Aasia regiooni aastakoosolek. Kohal oli rohkem kui 100 inimest enamikust regiooni esindustest. Peamisteks arutelu teemadeks olid koostöövõimalused ja ühised pingutused korruptsioonialase teadlikkuse tõstmisel ja korruptsiooni ennetamisel. Räägiti uutest tehnilistest ja sisulistest lahendustest ning...
30.05.2011

Läbipaistvuse mitu palet Georgias

Mai keskel osales Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii Avatud Eesti Fondi (AEF) poolt korraldatud visiidil Georgiasse, mille käigus toimus kogemuste vahetamine läbipaistvate valimiste korraldamise osas. Nähtust-kuuldust kirjutab Asso AEF-i blogis. Sarnaselt Sergei Metlevile osalesin minagi projektis “Kodanikuühiskonna roll osalusdemokraatia tugevdamisel Idapartnerluse riikides” Georgias,...
30.05.2011

Toimus ajakirjanduseetika teemaline arutelu

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsus ajakirjanikke 27. mail võtma osa ajakirjaniku huvide konflikti teemalisest arutelust. 2009. aastal viis ühing läbi uuringu " Läbipaistvus eesti ajakirjanduses ", mille põhjal koostati ajakirjanikele soovitused korruptsiooni ja huvide konflikti vältimiseks . Soovituste konkretiseerimiseks on ühing ajakirjanikega läbi viidud intervjuude põhjal koostanud 46-st...
25.05.2011
Pressiteade

Eesti pingutused piiriülese korruptsiooni tõkestamisel pole olnud piisavad

Korruptsioonivastase organisatsiooni Transparency International (TI) koostatud OECD altkäemaksu vastase konventsiooni arenguraportist nähtub, et 37-st liikmesriigist 21 on pööranud ebapiisavat või vähest tähelepanu konventsiooni rakendamisele viimase aasta jooksul, teiste hulgas ka Eesti.
18.05.2011

Korruptsioonivaba Eesti: majandushuvide deklaratsioonid ei täida hetkel oma eesmärki

Kavandatavate korruptsioonivastase seaduse muudatustega vähendatakse nende ametnike hulka, kes peavad majanduslike huvide deklaratsioone esitama, samuti muudetakse deklaratsiooni küsimustikku. Postimees küsis kommentaari Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii'lt. Asso Prii pidas korruptsioonivastases võitluses majanduslike huvide deklareerimisest suuremaks probleemiks asutuste madalat...
04.05.2011

Transparency International Leedu kutsub Eesti tudengeid korruptsioonialasesse suveülikooli!

TI Leedu korraldab 11.-15. juulini Leedus, Vilniuses tulevastele liidritele mainekate lektoritega intensiivkursuse korruptsioonist ja selle vastu võitlemisest ning ootab osalema aktiivseid tudengeid Eestist. Kandideerimise lõpptähtaeg on 15. mai ja kohtade arv on piiratud. Suvekooli eesmärk on pakkuda liidriks pürgivatele tudengitele võimalust saada osa ja õppida korruptsioonivastases valdkonnas...
03.05.2011

Ühing Korruptsioonivaba Eesti ja Avatud Eesti Fond soovivad eetilisemat Eestit

Avatud Eesti Fond otsustas toetada ühingu Korruptsioonivaba Eesti arengut ja ettevõtmisi aasta jooksul 48 477 euroga. "Avatud Eesti Fondi toetus aitab ühingul seada pikaajalisi strateegilisi sihte, millest üheks on ennetustegevus. Tahame jätkata selliste oluliste teemadega nagu erakondade rahastamise läbipaistvus, erasektori korruptsioonialane teadlikkus ning kohalike omavalitsuste...
03.05.2011

Transparency Internationali (TI) Globaalne Korruptsiooniraport keskendub kliimamuutustega võitlemisel esinevatele korruptsiooniriskidele

Hiljuti avalikustatud TI Globaalne Korruptsiooniraport rõhutab vajadust vähendada korruptsiooni riikides, mis seisavad enim silmitsi kliimamuutuste ning selle tagajärgedega. Valitsused on valmis kulutama ligi 70 miljardit eurot igal aastal, et pidurdada kliimamuutusi ning valmistuda nende tagajärgedega toimetulekuks. Rahvusvaheline korruptsioonivastane liikumine Transparency International (TI)...
28.04.2011

Ühingu arvamuse avaldamine korruptsioonivastase strateegia 2010. aasta täitmisaruande kohta

JustiitsministerHr. Rein Lang23.02.2011 Täname võimaluse eest avaldada arvamust korruptsioonivastase strateegia täitmise 2010. aasta aruande kohta. Tooksime siinkohal välja mõned tähelepanekud, mis ühingu liikmete ja juhatuse poolt on tõusetunud. Rakendusplaanis oli meetme 4.5 all ette nähtud korruptsiooni ja pettuste kaardistamine erasektoris. 2010. aasta täitmisplaani järgi on meede täidetud...
18.04.2011

Toimus koolitusseminar ettevõtjatele

15. aprillil korraldas Korruptsioonivaba Eesti Tallinnas ettevõtjatele suunatud korruptsioonialase koolitusseminari teemal " Ettevõtete korruptsiooniriskid ja igapäevases äritegevuses tekkivate konfliktsituatsioonide lahendamine ". Koolitusel kõnelesid endine Norsk Hydro asepresident ning korruptsioonivastase organisatsiooni Transparency International Norra juhatuse liige Arvid Halvorsen,...
24.03.2011

Vaatlejate hinnangul jättis Riigikogu valimisel soovida jaoskonnakomisjonide ettevalmistus

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti valimiste vaatlejad ning Avatud Eesti Fondi vaatlejad välisriikidest hindasid Riigikogu valimiste läbiviimist positiivselt, aga kohalikud vaatlejad täheldasid ka mõningaid probleemkohti, selgus vaatlemistulemuste kokkuvõttest. „Mitmes jaoskonnas oli tunda komisjoniliikmete teatavat peataolekut ning närvilisust, mis tekitas vaatlejates küsimuse, kas mõnetised...
15.03.2011

Ühingu tegevjuht osales Vabaühenduste Fondi õppereisil Norras

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii osales 9.-13. märtsil Vabaühenduste Fondi (VÜF) poolt korraldatud õppereisil Oslos. Õppereisi eesmärgiks oli Norra vabaühenduste tundmaõppimine ning partnerlus- ja koostöösuhete loomine. Kohtumine toimus ka Transparency Internationali Norra haruorganisatsiooni esindajatega, kes tutvustasid organisatsiooni igapäevatööd ning ühenduse...
11.03.2011

Ühing moodustas projektide juurde nõuandvad kogud

Tegevustele laiema kandepinna andmiseks ning suurema ekspertiisi kaasamiseks moodustas ühing kahe projekti juurde nõuandvad kogud erinevate korruptsioonivastaste institutsioonide esindajatest. Nõuandvate kogude rolliks on konkreetsete projektide raames toimuvatele tegevustele ning tulemustele tagasiside andmine ning edasiste tegevuste planeerimine. Samuti panustavad kogude liikmed tulemuste...
26.02.2011

Ühing Korruptsioonivaba Eesti soovib suunata valimispäeval vaatlejad probleemsematesse jaoskondadesse

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub inimesi üles end valimiste vaatlejaks registreerima. Seekord kavatseb ühing suunata vaatlejaid ennekõike nendesse valimisjaoskondadesse, kus eelnevalt on valimisprotseduurides probleeme esinenud. „2009. aasta kohalike omavalitsuste valimiste vaatlemine näitas, et teatud valimisjaoskondades eksiti süstemaatiliselt mitmesuguste reeglite vastu,“ lausus...
22.02.2011

Ajakirjanikud on oodatud arutelule huvide konfliktist

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub ajakirjanikke osalema 28. veebruaril Tallinnas ajakirjanduseetika teemalisel arutelul ajakirjanike huvide konfliktidest. Arutelu eesmärk on analüüsida, millised on tüüpilised huvide konflikti juhtumid Eesti ajakirjanike seas. Tüüpolukordade põhjal koostatakse ajakirjanike huvide konflikti vältimise käsiraamat. Kui ajakirjanik on heades suhetes maavanemaga, aga...
16.02.2011

Erakonnad: uus parlament peab suutma vastu võtta uue korruptsioonivastase seaduse

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti eestvedamisel toimunud korruptsiooniteemalisel debatil Tallinnas nõustusid erakondade esindajad, et esmajärjekorras tuleb järgmisel Riigikogu koosseisul vastu võtta uus korruptsioonivastane seadus, mille menetlemine praegusel Riigikogul ebaõnnestus. Sotsiaaldemokraaliku Erakonna esindaja Indrek Saar leidis, et teravaks probleemiks on erakondade rahastamise...
14.02.2011

Toimub erakondade esindajate korruptsiooniteemaline debatt

Homme, 15. veebruaril väitlevad erakondade esindajad ühingu Korruptsioonivaba Eesti korraldataval avalikul debatil “Uus Riigikogu – kuidas edasi korruptsioonivastase võitlusega?” „Uue Riigikogu ja valitsuse järgmise nelja aasta strateegiliste sammude hulgas peab korruptsioonivastasel tegevusel olema keskne koht, kuna see puudutab pea kõiki teisi valdkondi,“ sõnas ühingu Korruptsioonivaba Eesti...

Lehed