Uudised

25.10.2010

Kohtumine korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniga

Ühingu tegevjuht Asso Prii kohtus 25. oktoobril Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoni liikmetega. Tegevjuht andis ülevaate ühingu käivitatud projektidest ning peamistest tegevussuundadest: korruptsioonialase enesehinnangu süsteemi juurutamine erasektoris; korruptsiooniriskide vähendamine kohalike omavalitsuste enesekontrolli tugevdamise kaudu; Transparency International’i...
19.10.2010

Ühing Korruptsioonivaba Eesti avalikustab 2010. aasta korruptsioonitajumise indeksi (CPI)

26. oktoobril avalikustab ühing Korruptsioonivaba Eesti 2010. aasta korruptsioonitajumise indeksi ligi 180 riigi kohta. Eesti käesoleva aasta koht riikide pingereas selgub Transparency International’i poolt koostatava indeksi põhjal, mille avalikustamine toimub samaaegselt üle kogu maailma. Ootame ajakirjanikke korruptsioonitajumise indeksi avalikustamise pressikonverentsile, mis toimub...
13.10.2010

Korruptsioonist erasektoris: KVE raadioesinemine

13. oktoobril oli Vikerraadios saate Reporteritund teemaks korruptsioon erasektoris. Tõuke saateks andis ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt 8. septembril korraldatud konverents „Korruptsiooniriskid erasektoris“. Saates rääkisid juhtiv riigiprokurör Lavly Lepp, justiitsministeeriumi kriminaalteabe ja analüüsi talituse juhataja Mari-Liis Sööt ja ühingu tegevjuht Asso Prii. Saade on järelkuulatav...
20.09.2010

Korruptsioonivaba Eesti aitab kohalikel omavalitsustel huvide konflikte vältida

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on käivitanud projekti, mille eesmärgiks on analüüsida Eesti kohalikes omavalitsustes esinevaid korruptsiooniriske ning meetmeid, mida on nende vältimiseks võimalik omavalitsuste enesekontrolli tugevdamise abil kasutusele võtta. 2010. aastal avaldatud justiitsministeeriumi statistika põhjal tajub 50% Eesti elanikest, et riigihangete saamisel on altkäemaks levinud...
12.09.2010

Korruptsiooni tuleks arvestada kui olulist äririski

Viimastel aastatel on maailmas esile kerkinud mitu suurt korruptsiooniskandaali, kus lõpliku hoobi on võtnud ministrite ja teiste avaliku sektori funktsionääride asemel hoopis eraettevõtted. Ettevõtteid kummitavad korruptsiooniriskid on aga saamas üha aktuaalsemaks arutlusteemaks. Saksa telekommunikatsiooni ning IT-gigant Siemens tunnistas pikkade kohtuvaidluste tulemusel aastatepikkust...
10.09.2010

Ettevõtjad julgustagu töötajaid korruptsioonist teatama

Et ennetada korruptsiooni eraettevõtluses, peavad töötajatel olema tõhusad infokanalid väärkäitumisest teavitamiseks. Nii rääkisid eksperdid Tallinnas ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt korraldatud konverentsil „Korruptsiooniriskid erasektoris“. „Ettevõte peaks julgustama töötajaid rääkima ebaeetilisest ning ebaseaduslikust käitumisest ilma, et töötaja peaks kartma hilisemaid sanktsioone,“...
20.05.2010

Ühing Korruptsioonivaba Eesti ning Avatud Eesti Fond allkirjastasid toetuslepingu

Ühing Korruptsioonivaba Eesti ning Avatud Eesti Fond (AEF) allkirjastasid arendus- ja tegevustoetuse lepingu, millega AEF toetab ühingu tegevusi perioodil mai 2010 – aprill 2011 summas 426 764 krooni. Ühing on seisukohal, et vaatamata majanduslikult keerulisele ajale ei tohiks valitsussektori eelarvekärped mõjutada korruptsioonivastast võitlust, kuna see halvendab riigi võimekust rasketest...
18.05.2010

Toimus seminar „Korruptsioon Eesti kohtutes – reegel või juhus?“

Ühing Korruptsioonivaba Eesti ning Sihtasutus Domus Dorpatensis korraldasid 18. mail Tartus seminari „Korruptsioon Eesti kohtutes – reegel või juhus?“, mille eesmärk oli avalikkust kaasates arutleda kohtusüsteemiga seonduvate korruptsiooniilmingute üle. Küsimustele aitasid vastuseid leida ning arutlesid teema üle Lavly Lepp riigiprokuratuurist, Martin Perling kaitsepolitseist ning Andrus Miilaste...
02.04.2010

Tartus hakkavad toimuma korruptsioonialased seminarid

Ühing Korruptsioonivaba Eesti hakkab koos Teaduse ja Kultuuri Sihtasutuse Domus Dorpatensisega korraldama korruptsioonialast seminaride sarja Tartus, mille sihtgrupiks on tudengid ning kodanikeühenduste esindajad. Seminaride eesmärgiks on selgitada laiemale avalikkusele korruptsiooni mitmetahulist olemust ning negatiivset mõju ühiskonnale. 18. mail räägitakse teemal "Korruptsioon Eesti kohtutes...

Lehed