Uudised

20.05.2010

Ühing Korruptsioonivaba Eesti ning Avatud Eesti Fond allkirjastasid toetuslepingu

Ühing Korruptsioonivaba Eesti ning Avatud Eesti Fond (AEF) allkirjastasid arendus- ja tegevustoetuse lepingu, millega AEF toetab ühingu tegevusi perioodil mai 2010 – aprill 2011 summas 426 764 krooni. Ühing on seisukohal, et vaatamata majanduslikult keerulisele ajale ei tohiks valitsussektori eelarvekärped mõjutada korruptsioonivastast võitlust, kuna see halvendab riigi võimekust rasketest...
18.05.2010

Toimus seminar „Korruptsioon Eesti kohtutes – reegel või juhus?“

Ühing Korruptsioonivaba Eesti ning Sihtasutus Domus Dorpatensis korraldasid 18. mail Tartus seminari „Korruptsioon Eesti kohtutes – reegel või juhus?“, mille eesmärk oli avalikkust kaasates arutleda kohtusüsteemiga seonduvate korruptsiooniilmingute üle. Küsimustele aitasid vastuseid leida ning arutlesid teema üle Lavly Lepp riigiprokuratuurist, Martin Perling kaitsepolitseist ning Andrus Miilaste...
02.04.2010

Tartus hakkavad toimuma korruptsioonialased seminarid

Ühing Korruptsioonivaba Eesti hakkab koos Teaduse ja Kultuuri Sihtasutuse Domus Dorpatensisega korraldama korruptsioonialast seminaride sarja Tartus, mille sihtgrupiks on tudengid ning kodanikeühenduste esindajad. Seminaride eesmärgiks on selgitada laiemale avalikkusele korruptsiooni mitmetahulist olemust ning negatiivset mõju ühiskonnale. 18. mail räägitakse teemal "Korruptsioon Eesti kohtutes...
15.03.2010

Vabaühendused korruptsiooni vastu annetus-toetusfond

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) on käivitanud annetus-toetusfondi Vabaühendused korruptsiooni vastu, mille eesmärgiks on vabaühenduste võimekuse suurendamine korruptsioonivastases võitluses.
18.01.2010

Riigikogu komisjonid arutasid korruptsiooni ennetamist kohalikes omavalitsustes

Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjon ja riigieelarve kontrolli komisjon kuulasid oma tänasel ühisistungil ära Riigikontrolli ülevaate auditiaruandest „Korruptsiooni ennetamine valdade ja linnade töökorralduses“, ning samuti Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemasti ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri esitatud seisukohad. Komisjonide hinnangul on riigikontrolli tegevus kohalike omavalitsuste auditeerimisel positiivne, osutades puudustele, millega omavalitsuste tasandil peaks tähelepanu pöörama.
11.12.2009

Korruptsioonist teavitajad vajavad Eestis täiendavat kaitset

Korruptsioonist teavitajate kaitse peaks olema Eestis paremini korraldatud, et anda üks täiendav võimalus korruptsiooni tõrjumiseks, selgub ühingu Korruptsioonivaba Eesti rahvusvahelisest uuringust. „Eesti inimesed ei ole väga altid teatama seaduserikkumistest, kuna ühiskondlik suhtumine sellisesse teavitamisse on paraku negatiivne,“ ütles ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige Asso Prii...
09.12.2009

Toimub ümarlaud "Väärkäitumisest teavitajate kaitse Eestis - hetkeolukord ning tulevikuväljavaated

Ühing Korruptsioonivaba Eesti korraldab 9. detsembril, rahvusvahelisel korruptsioonivastasel päeval Tallinnas, Olümpia konverentsikeskuses kell 11.45 – 15.00 ümarlaua „Väärkäitumisest teavitajate kaitse Eestis – hetkeolukord ning tulevikuväljavaated“. Ümarlaual tutvustab ühing 2009. aastal läbi viidud korruptsioonist teavitajate kaitse uurimuse kokkuvõtteid. Korruptsioon on kuriteoliik, millel...
27.11.2009

Ilmus uuring huvide konfliktist ajakirjanduses

Ühing Korruptsioonivaba Eesti esitles 24. novembril Tartus ja 27. novembril Tallinnas Eestis esmakordselt läbi viidud uuringut “Läbipaistvus Eesti ajakirjanduses”. Uuringu viis läbi MTÜ Ajakirjanduse Uurimis- ja Koolituskeskus. Uuring teostati ühingu Korruptsioonivaba Eesti korraldamisel riikliku korruptsioonivastase strateegia meediaprojekti raames, mida rahastas justiitsministeerium.
22.11.2009

Millised on Eesti ajakirjanduse korruptsiooniohud

Ühing Korruptsioonivaba Eesti korraldab järgmisel nädalal Tartus ja Tallinnas seminari, kus tutvustatakse Eestis esmakordselt läbi viidud uuringut “Läbipaistvus Eesti ajakirjanduses”. Millised on Eesti ajakirjanduse korruptsiooniohud Ühingu Korruptsioonivaba Eesti pressiteade 22.11.2009 Ühing Korruptsioonivaba Eesti korraldab järgmisel nädalal Tartus ja Tallinnas seminari, kus tutvustatakse...
17.11.2009
Pressiteade

Eesti säilitas koha korruptsioonitajumise indeksi tabelis

Täna ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt avalikustatud rahvusvahelise korruptsioonitajumise indeksi põhjal säilitas Eesti sel aastal oma positsiooni võrreldes 2008. aastaga, paigutudes riikide arvestuses jätkuvalt 27. kohale. Ühingu Korruptsioonivaba Eesti pressiteade 17.11.2009 Eesti säilitas koha korruptsioonitajumise indeksi tabelis Täna ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt avalikustatud...

Lehed