Uudised

15.03.2011

Ühingu tegevjuht osales Vabaühenduste Fondi õppereisil Norras

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii osales 9.-13. märtsil Vabaühenduste Fondi (VÜF) poolt korraldatud õppereisil Oslos. Õppereisi eesmärgiks oli Norra vabaühenduste tundmaõppimine ning partnerlus- ja koostöösuhete loomine. Kohtumine toimus ka Transparency Internationali Norra haruorganisatsiooni esindajatega, kes tutvustasid organisatsiooni igapäevatööd ning ühenduse...
11.03.2011

Ühing moodustas projektide juurde nõuandvad kogud

Tegevustele laiema kandepinna andmiseks ning suurema ekspertiisi kaasamiseks moodustas ühing kahe projekti juurde nõuandvad kogud erinevate korruptsioonivastaste institutsioonide esindajatest. Nõuandvate kogude rolliks on konkreetsete projektide raames toimuvatele tegevustele ning tulemustele tagasiside andmine ning edasiste tegevuste planeerimine. Samuti panustavad kogude liikmed tulemuste...
26.02.2011

Ühing Korruptsioonivaba Eesti soovib suunata valimispäeval vaatlejad probleemsematesse jaoskondadesse

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub inimesi üles end valimiste vaatlejaks registreerima. Seekord kavatseb ühing suunata vaatlejaid ennekõike nendesse valimisjaoskondadesse, kus eelnevalt on valimisprotseduurides probleeme esinenud. „2009. aasta kohalike omavalitsuste valimiste vaatlemine näitas, et teatud valimisjaoskondades eksiti süstemaatiliselt mitmesuguste reeglite vastu,“ lausus...
22.02.2011

Ajakirjanikud on oodatud arutelule huvide konfliktist

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub ajakirjanikke osalema 28. veebruaril Tallinnas ajakirjanduseetika teemalisel arutelul ajakirjanike huvide konfliktidest. Arutelu eesmärk on analüüsida, millised on tüüpilised huvide konflikti juhtumid Eesti ajakirjanike seas. Tüüpolukordade põhjal koostatakse ajakirjanike huvide konflikti vältimise käsiraamat. Kui ajakirjanik on heades suhetes maavanemaga, aga...
16.02.2011

Erakonnad: uus parlament peab suutma vastu võtta uue korruptsioonivastase seaduse

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti eestvedamisel toimunud korruptsiooniteemalisel debatil Tallinnas nõustusid erakondade esindajad, et esmajärjekorras tuleb järgmisel Riigikogu koosseisul vastu võtta uus korruptsioonivastane seadus, mille menetlemine praegusel Riigikogul ebaõnnestus. Sotsiaaldemokraaliku Erakonna esindaja Indrek Saar leidis, et teravaks probleemiks on erakondade rahastamise...
14.02.2011

Toimub erakondade esindajate korruptsiooniteemaline debatt

Homme, 15. veebruaril väitlevad erakondade esindajad ühingu Korruptsioonivaba Eesti korraldataval avalikul debatil “Uus Riigikogu – kuidas edasi korruptsioonivastase võitlusega?” „Uue Riigikogu ja valitsuse järgmise nelja aasta strateegiliste sammude hulgas peab korruptsioonivastasel tegevusel olema keskne koht, kuna see puudutab pea kõiki teisi valdkondi,“ sõnas ühingu Korruptsioonivaba Eesti...
09.02.2011

Erakondade debatt “Uus Riigikogu – kuidas edasi korruptsioonivastase võitlusega?”

Ühing Korruptsioonivaba Eesti korraldab erakondade valimiseelse korruptsiooniteemalise debati “Uus Riigikogu – kuida edasi korruptsioonivastase võitlusega?”. Debatt toimub 15. veebruaril 2011 Tallinnas Rahvusraamatukogu väikeses saalis kell 14.00-16.00 Avalikkus ootab uuelt Riigikogult tulemuslikke samme võitluses korruptsiooniga. Samuti lõpeb järgmisel aastal praegu kehtiv riiklik...
26.01.2011

Ühing Korruptsioonivaba Eesti ning Avatud Eesti Fond kutsuvad üles vaatlema 2011. aasta Riigikogu valimisi

Ühing Korruptsioonivaba Eesti ning Avatud Eesti Fond ärgitavad inimesi registreeruma 2011. aasta Riigikogu valimistel vaatlejaks, et tagada kodanikuühiskonna kontroll ausate reeglite järgimiseks. „Varasemad valimised on tõestanud, et vaid mõned hääled võivad olla otsustava tähtsusega mandaatide jagamisel,“ sõnas ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii. „See aga tekitab ohu, et...
19.01.2011

Ühing kaardistab riiklike institutsioonide korruptsiooniriske

Ühing Korruptsioonivaba Eesti viib Euroopa Komisjoni rahastusel läbi üleriikliku korruptsiooniuuringu (National Integrity System, NIS). Uuringuprojekti käigus hinnatakse nii korruptsiooni ulatust ning põhjusi kui ka riiklikul tasandil korruptsiooni ennetamiseks ette võetavaid meetmeid. Uuring keskendub peamiste riiklike institutsioonide korruptsioonialaste meetmete analüüsimisele. Erinevalt...
09.01.2011

Maksuamet pitsitab mittetulundusühinguid

7. jaanuari Eesti Päevaleht kirjutab, et Maksuamet on hakanud seadma tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja saamiseks taotluse esitanud ühendustele nõudmisi, mida seadusest välja ei ole võimalik lugeda. Teiste hulgas sai juba kolmandat korda keeldumisotsuse ka ühing Korruptsioonivaba Eesti, kelle puhul Maksuamet leiab, et tegevus pole piisavalt heategevuslik...
05.01.2011

Avatud Eesti Fond ja Korruptsioonivaba Eesti Kuku raadios

5. jaanuaril vestlesid Avatud Eesti Fondi meediajuht Mari Kodres ja ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii Kuku raadios korruptsioonist. Räägiti sellest, kuidas kodanikud ning kodanikeühendused korruptsiooni vähendamisele kaasa aidata saavad. Juttu tehti ka eelseisvatest valimistest ning ühingu seisukohast, et erakondade rahastamisreegleid tuleks karmistada. Kuula saadet: Lae fail...
24.12.2010

Ühing: erakonnad alustagu uuesti arutelusid rahastamisreeglite üle

Erakonnad peaksid uuesti alustama tööd erakondade rahastamist läbipaistvamaks muutvate reeglite kehtestamise nimel, leiab ühing Korruptsioonivaba Eesti. Selgemad reeglid ja parem kontroll aitaksid vähendada ka selliste kahtluste riski nagu Keskerakonna rahastamise ümber tekkinud on. Detsembri alguses ühingu algatusel toimunud erakondade rahastamise teemalisel ümarlaual osalenud Riigikogu...
14.12.2010

Konkurss üleriikliku korruptsiooniuuringu (National Integrity Study) teostaja leidmiseks

Konkursikutse Ühing Korruptsioonivaba Eesti/Transparency International Estonia kuulutab välja konkursi üleriikliku korruptsiooniuuringu (National Integrity System, NIS) teostaja leidmiseks. Üleriiklik korruptsiooniuuring NIS on Transparency Internationali poolt välja töötatud metoodikal põhinev lähenemine, mille kaudu hinnatakse nii korruptsiooni ulatust ning põhjusi kui ka riiklikul tasandil...
10.12.2010

Erakondade rahastamise reegleid tuleb taas muuta

Alles novembrikuus vastu võetud erakonnaseaduse muudatused ei ole piisavad, et tagada erakondade rahastamise selgus ja läbipaistvus, sedastasid ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt kokku kutsutud arutelul osalenud parlamendifraktsioonide esindajad ja mitmed eksperdid. Eile korruptsioonivastast päeva märkinud arutelust ei leidnud paraku osavõtuks ainsana võimalust Reformierakonna fraktsioon...
09.12.2010

Korruptsioonivaba Eesti korraldab arutelu erakondade rahastamist ning järelevalvet puudutavate reeglite üle

9. detsembril, rahvusvahelisel korruptsioonivastasel päeval korraldab ühing Korruptsioonivaba Eesti arutelu teemal „Erakondade rahastamise uus kord – mõju 2011. aasta valimistele“. Arutelu toimub Tallinnas, Sokos Hotell Viru konverentsikesuses kell 13.30-15.45. 25. novembril võttis Riigikogu vastu erakonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse, mis peaks peaks muutma...
08.12.2010

Transparency International: korruptsioonikuritegude aegumine Eesti puhul suureks probleemiks ei ole

Rahvusvahelise korruptsioonivastase liikumise Transparency International poolt avaldatud uuringu kohaselt ei kuulu Eesti nende riikide hulka, kus kriminaalmenetluse aegumisele kohaldatavad sätted seaksid oluliselt ohtu korruptsioonikuritegude uurimise. Analüüsi koostamisel Eesti kohta hinnanguid andnud ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuhi Asso Prii sõnul on liiga lühikesed aegumistähajad...
07.11.2010

Transparency Internationali aastakoosolek toimub Bangkokis

2010. aasta Transparency Internationali (TI) aastakoosolek leiab aset Bangkokis, Tais 7.-9. novembril. Aastakoosolekul kinnitatakse rahvusvahelise korruptsioonivastase liikumise strateegia aastateks 2011-2015 ning valitakse kaks uut liiget TI direktorite nõukogusse. Aastakoosolekule järgneb 10.-14. novembril toimuv rahvusvaheline korruptsioonivastane konverents IACC, mis keskendub seekord...

Lehed