Uudised

04.06.2012

Kolmapäeval avalikustatakse Eesti korruptsioonivastase võimekuse uuring

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub Eesti ühiskondlike institutsioonide korruptsioonivastast võimekust hinnanud uuringu avalikustamisele kolmapäeval, 6. juunil kl 13-15 Tallinnas Nordic Hotell Foorumis, Viru väljak 3. Korruptsioonivaba Eesti on 2010. aastast viinud läbi Eesti korruptsioonivastase võimekuse uuringut, mille eesmärk on selgitada välja erinevate institutsioonide võimalused...
17.05.2012

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti üldkoosolek

16.05.2012 toimus ühingu Korruptsioonivaba Eesti üldkoosolek, millest võtsid osa ka väliskülalised Transparency Internationali sekretariaadist. Üldkoosolekul valiti ning kinnitati ametisse ühingu uus juhatus, kinnitati ühingu auditeeritud aastaaruanne, nimetati ühingule tähtajatult vandeaudiitor ning arutleti ka ühingu tegevusfookuse ja strateegia teemadel. Koosoleku raames andis...
15.05.2012

Ühing: Erakondade rahastamist tuleks käsitleda tervikuna

Ühing Korruptsioonivaba Eesti leiab, et uue nimega Maailmavaate Sihtasutuste loomise ideed ei tohiks sellisel kujul üldse lauale panna, vaid kogu erakondade rahastamissüsteem tuleks läbi töötada tervikuna. Arvestades erakondadele avalikest vahenditest eraldatavate summade piisavust ning samas kodanikuühiskonna üldist rahastamise nõrka seisu Eestis, leiab ühing Korruptsioonivaba Eesti, et antud...
02.05.2012

Erakondade rahastamisest ja poliitilisest kultuurist meil ja mujal

Aprilli alguses viibisid ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii ning projektijuht Käärt Kaljuvee Stefan Batory Fondi kutsel ning Avatud Eesti Fondi toetusel Poolas Varssavis, et arutada koostööpartneritega endisest idabloki riikidest (Armeeniast, Tšehhist, Gruusiast, Moldovast, Mongooliast ning Poolast) erakondade rahastamise teemadel. Poolas toimunud kohtumine oli avalöögiks Stefan...
17.03.2012

Ühing: poliitikute eetiliselt kaheldavat käitumist aitab ohjata eetikakoodeks

Ühing Korruptsioonivaba Eesti leiab, et kõrgete poliitikute küsitavale käitumisele on avalikkusel selgem hinnangut anda, kui oleks olemas Riigikogu liikmete eetikakoodeks. Viimasel ajal arutleu tekitanud parlamendiliikme võimalik sekkumine kohaliku tasandi võimuvaidlusesse või saadiku eetiliselt kaheldav äritegevus on näited valdkondadest, kus sageli viidatakse sellele, et seaduserikkumsit ei...
10.03.2012

Uued projektid

Lisaks igapäevastele tegevustele on käivitunud või käivitumas mitmeid uusi projekte. Loe lähemalt.
02.03.2012

Kohalikud omavalitsused saavad korruptsiooniriskide käsiraamatu

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti eestvedamisel on valminud käsiraamat kohalikele omavalitsustele, mis annab ülevaate korruptsiooniriskidest ning kirjeldab parimaid praktikaid nende ennetamisel. „Tihtipeale on nii, et omavalitsuses küll suhtutakse korruptsiooni hukkamõistvalt, kuid samas ollakse ekslikul arvamusel, et ametnikkonna väiksusest või rahaliste ressursside vähesusest tulenevalt...
28.02.2012

Selgunud on ühingu Korruptsioonivaba Eesti noorte esseekonkursi võitjad

Ühing Korruptsioonivaba Eesti selgitas välja koolinoortele suunatud korruptsiooniteemalise esseekonkursi võitjad. Esimese koha võitis Merilin Jürjo Tallinna Prantsuse Lütseumist, teise koha Heiki Ojasild Hugo Treffneri Gümnaasiumist ning kolmanda koha Rainer Loopere Saku Gümnaasiumist. Lisaks märgib ühing ära Paide Ühisgümnaasiumi õpilase Epp-Kadi Ivaski essee ning Hugo Treffneri Gümnaasiumi...
14.02.2012

Eesti kogemust Leedu meediale

Ühingu juhatuse liige Tarmu Tammerk osales 20. jaanuaril 2012 Vilniuses Leedu avalik-õigusliku ringhäälingu LRT konverentsil, et tutvustada Eesti kogemust avaliku ringhäälingu arendamisel.
31.01.2012

Ühing Korruptsioonivaba Eesti koolitas kohalike omavalitsuste esindajaid

Novembrist kuni jaanuarini väldanud koolitusseminaride raames koolitas ühing ametnikke ligi pooltest omavalitsustest – kokku osalesid koolitustel 99 erineva omavalitsuse esindajad. Ühingu Korruptsioonivaba Eesti koordineeritud ja korraldatud koolituste seeria oli osa laiemast projektist kohalike omavalitsustega, mida ajendas soov soodustada läbipaistvamat valitsemist ning tõhustada vastuseisu...
15.12.2011

Ühing ootab fraktsioonide seisukohti Riigikogu eetikakoodeksi osas

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatus on saatnud Riigikogu fraktsioonide esimeestele ning juhatusele pöördumise, kutsudes parlamendierakondi üles looma Riigikogu liikmete käitumiskoodeksit. Eetikakoodeks ja selle koostamine kõigi Riigikogus esindatud erakondade koostöös aitaks kaasa ühiste moraalsete väärtuste kujundamisele ja kinnistamisele parlamendis. Samuti pakuks koodeks võimalusi...
15.12.2011

Avalik kiri Riigikogu liikmetele (09.12.2011) Lisatud SDE fraktsiooni vastus! Lisatud Reformierakonna fraktsiooni vastus!

Lugupeetud Riigikogu fraktsioonide esimehed ja liikmed! Ühing Korruptsioonivaba Eesti (KVE) pöördub Teie poole ettepanekuga, et Riigikogu rakendaks senisest rohkem enesekontrolli ja koostaks Riigikogu liikmete käitumiskoodeksi. Ettepanekut tegema ajendab tõsine mure, et Riigikogu kui Eesti kõrgeima rahvaesinduse usaldusväärsus avalikkuse silmis on aastaid olnud kahetsusväärselt madal. Nii...
09.12.2011

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub NOORTE ESSEEVÕISTLUSELE

9. detsembril, rahvusvahelisel korruptsioonivastasel päeval, kuulutas ühing Korruptsioonivaba Eesti välja esseekonkursi koolinoortele, et kutsuda õpilasi üles kaasa mõtlema korruptsiooni ohtudest. Esseekonkursiga soovib ühing Korruptsioonivaba Eesti muuta korruptsioonialase arutelu aktiivsemaks ka noorte seas. Peame oluliseks, et eetilist käitumist hakataks teadvustama võimalikult varakult ning...
06.12.2011

Muudetud erakonnaseadus näitab seadusandja nõrkust

Erakonnaseaduse muudatuste kõige halvemaks seaduseks valimine kinnitab, et poliitilist korruptsiooni tõhusalt ennetamata pole võimalik tagada muude seaduste vastuvõtmist kooskõlas Hea Õigusloome Tavaga. Eelmisel nädalal avalikustatud korruptsioonitajumise indeksi tulemusi kommenteerides märkis ühing Korruptsioonivaba Eesti, et ennekõike peaksid poliitikud asuma tõsisemalt omaenda...
02.12.2011

Ühing Korruptsioonivaba Eesti: elamislubade skandaal viitab poliitikute käitumiskoodeksi vajalikkusele

Ühing Korruptsioonivaba Eesti: elamislubade skandaal viitab poliitikute käitumiskoodeksi vajalikkusele Ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatus leiab, et 30. novembril avalikuks tulnud nn elamislubade skandaali asjaolud vajavad täiendavat selgitamist ja seda eelkõige küsimuses, milline on olnud poliitikute roll ettevõtluse eesmärgil Eesti elamisluba taotlenud isikutele elamislubade väljastamisel...
01.12.2011

Korruptsioonitajumise indeks 2011

Eesti korruptsioonitajumise indeksi paranemiseks peaks poliitiline huvi olema märgatavalt suurem Täna avalikustatud 2011. aasta rahvusvahelise korruptsioonitajumise indeksi tulemus 6,4 palli paigutab Eesti riikide pingereas 29. kohale, mis sisuliselt tähendab, et Eesti korruptsioonitajumise indeks on püsinud muutumatuna alates 2005. aastast, mil Eesti sai hinnanguks samuti 6,4 palli. Ühingu...

Lehed