Uudised

28.06.2012

Vabaühendused vajavad koostööd korruptsiooniennetuses

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kohtus vabaühenduste esindajatega, et arutada koostöövõimalusi kodanikuühiskonna rolli tugevdamiseks korruptsiooniennetuses. 27.06 aset leidnud kohtumise käigus arutleti, kuidas saaks kodanikuühiskond senisest tõhusamalt ühiskondlikel arengutel silma peal hoida ja oma seisukohti koordineeritumalt väljendada. Arutleti ka kodanikuhariduse teemadel ja käsitleti...
19.06.2012

Erakonnad peavad raha kasutamist kirjeldama

Praegu kehtiv erakonnaseadus seab erakondadele kohustuse kampaaniaaruannetes iga kulu juures nimetada selle tegemise kuupäeva, makse saaja, makse aluseks oleva arve numbri, summa ning selgituse, kirjutab Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii.
10.06.2012

Korruptsiooni tõkestamine vajab süsteemset lähenemist

Eesti on mitmes aspektis erinenud teistest postsotsialistlike riikidest. "Soviet west" nagu meid kutsuti, viitas millelegi puhtamale, demokraatlikumale ning see kehtis ka suhtumiste ja hoiakute kohta, mis on eestlaste puhul olnud omasemad läänelikule kultuurile.
06.06.2012

Eesti korruptsioonivastase võimekuse uuring 2012

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt avalikustatud korruptsioonivastase võimekuse uuring näitab, et Eesti korruptsiooniennetusele suunatud süsteemis on nõrkusi, mis kahandavad oluliselt riigi korruptsioonivastast võimekust. Uuring toob välja, et kuigi mitmetel korruptsiooni ennetamise seisukohalt tähtsatel institutsioonidel, eeskätt seadusandlikku võimu esindaval Riigikogul, erakondadel, aga ka...
05.06.2012

Ühingu esindajad kohtusid GRECO ekspertidega

Ühingu juhatuse esimees Jaanus Tehver ning tegevjuht Asso Prii kohtusid ekspertidega Euroopa Nõukogu juures asuvast korruptsioonivastaste riikide ühendusest GRECO. Neljanda hindamisvooru eesmärgiks on hinnata riikide korruptsiooniriske seoses parlamendi liikmete, kohtunike ja prokuröridega. Hindamisaruande põhjal teeb GRECO liikmesriikidele soovitusi korruptsiooniriskide ennetamiseks.
04.06.2012

Kolmapäeval avalikustatakse Eesti korruptsioonivastase võimekuse uuring

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub Eesti ühiskondlike institutsioonide korruptsioonivastast võimekust hinnanud uuringu avalikustamisele kolmapäeval, 6. juunil kl 13-15 Tallinnas Nordic Hotell Foorumis, Viru väljak 3. Korruptsioonivaba Eesti on 2010. aastast viinud läbi Eesti korruptsioonivastase võimekuse uuringut, mille eesmärk on selgitada välja erinevate institutsioonide võimalused...
17.05.2012

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti üldkoosolek

16.05.2012 toimus ühingu Korruptsioonivaba Eesti üldkoosolek, millest võtsid osa ka väliskülalised Transparency Internationali sekretariaadist. Üldkoosolekul valiti ning kinnitati ametisse ühingu uus juhatus, kinnitati ühingu auditeeritud aastaaruanne, nimetati ühingule tähtajatult vandeaudiitor ning arutleti ka ühingu tegevusfookuse ja strateegia teemadel. Koosoleku raames andis...
15.05.2012

Ühing: Erakondade rahastamist tuleks käsitleda tervikuna

Ühing Korruptsioonivaba Eesti leiab, et uue nimega Maailmavaate Sihtasutuste loomise ideed ei tohiks sellisel kujul üldse lauale panna, vaid kogu erakondade rahastamissüsteem tuleks läbi töötada tervikuna. Arvestades erakondadele avalikest vahenditest eraldatavate summade piisavust ning samas kodanikuühiskonna üldist rahastamise nõrka seisu Eestis, leiab ühing Korruptsioonivaba Eesti, et antud...
02.05.2012

Erakondade rahastamisest ja poliitilisest kultuurist meil ja mujal

Aprilli alguses viibisid ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii ning projektijuht Käärt Kaljuvee Stefan Batory Fondi kutsel ning Avatud Eesti Fondi toetusel Poolas Varssavis, et arutada koostööpartneritega endisest idabloki riikidest (Armeeniast, Tšehhist, Gruusiast, Moldovast, Mongooliast ning Poolast) erakondade rahastamise teemadel. Poolas toimunud kohtumine oli avalöögiks Stefan...
17.03.2012

Ühing: poliitikute eetiliselt kaheldavat käitumist aitab ohjata eetikakoodeks

Ühing Korruptsioonivaba Eesti leiab, et kõrgete poliitikute küsitavale käitumisele on avalikkusel selgem hinnangut anda, kui oleks olemas Riigikogu liikmete eetikakoodeks. Viimasel ajal arutleu tekitanud parlamendiliikme võimalik sekkumine kohaliku tasandi võimuvaidlusesse või saadiku eetiliselt kaheldav äritegevus on näited valdkondadest, kus sageli viidatakse sellele, et seaduserikkumsit ei...
10.03.2012

Uued projektid

Lisaks igapäevastele tegevustele on käivitunud või käivitumas mitmeid uusi projekte. Loe lähemalt.
02.03.2012

Kohalikud omavalitsused saavad korruptsiooniriskide käsiraamatu

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti eestvedamisel on valminud käsiraamat kohalikele omavalitsustele, mis annab ülevaate korruptsiooniriskidest ning kirjeldab parimaid praktikaid nende ennetamisel. „Tihtipeale on nii, et omavalitsuses küll suhtutakse korruptsiooni hukkamõistvalt, kuid samas ollakse ekslikul arvamusel, et ametnikkonna väiksusest või rahaliste ressursside vähesusest tulenevalt...
28.02.2012

Selgunud on ühingu Korruptsioonivaba Eesti noorte esseekonkursi võitjad

Ühing Korruptsioonivaba Eesti selgitas välja koolinoortele suunatud korruptsiooniteemalise esseekonkursi võitjad. Esimese koha võitis Merilin Jürjo Tallinna Prantsuse Lütseumist, teise koha Heiki Ojasild Hugo Treffneri Gümnaasiumist ning kolmanda koha Rainer Loopere Saku Gümnaasiumist. Lisaks märgib ühing ära Paide Ühisgümnaasiumi õpilase Epp-Kadi Ivaski essee ning Hugo Treffneri Gümnaasiumi...
14.02.2012

Eesti kogemust Leedu meediale

Ühingu juhatuse liige Tarmu Tammerk osales 20. jaanuaril 2012 Vilniuses Leedu avalik-õigusliku ringhäälingu LRT konverentsil, et tutvustada Eesti kogemust avaliku ringhäälingu arendamisel.
31.01.2012

Ühing Korruptsioonivaba Eesti koolitas kohalike omavalitsuste esindajaid

Novembrist kuni jaanuarini väldanud koolitusseminaride raames koolitas ühing ametnikke ligi pooltest omavalitsustest – kokku osalesid koolitustel 99 erineva omavalitsuse esindajad. Ühingu Korruptsioonivaba Eesti koordineeritud ja korraldatud koolituste seeria oli osa laiemast projektist kohalike omavalitsustega, mida ajendas soov soodustada läbipaistvamat valitsemist ning tõhustada vastuseisu...

Lehed