Uudised

09.12.2021
Pressiteade

Korruptsioonivastase teo tunnustuse pälvisid jalgpallis toimunud väärkäitumise avalikustajad, kes on aidanud kaasa vaikimiskultuuri lõpetamisele spordis

Vabaühendus Korruptsioonivaba Eesti tunnustab tänase korruptsioonivastase päeva puhul neid julgeid sportlasi ja treenereid, kes juhtisid tähelepanu jalgpallis toimunud väärkäitumisele. Esimeste seas tulid avalikkuse ette Nõmme Kalju eksjalgpallur Mia Belle Trisna ning FC Elva kunagine treener *Lauri (nimi muudetud Eesti Ekspressis), aidates kaasa väärtusnihkele ka teistel spordialadel. „Tänu...
29.11.2021

KVE arvamus erakonnaseaduse muutmise eelnõu VTK-le

Justiitsministeerium saatis 28. oktoobril avalikule kooskõlastusele erakonnaseaduse muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsuse. Vastavalt KVE strateegiale aastateks 2021-2024 on läbipaistev riigivalitsemine üks ühingu prioriteetseid valdkondi, mille üks osiseid on erakondade rahastamise läbipaistvus ja järelevalve tõhusus. Avaldame oma arvamuse väljatöötamiskavatsusele täismahus...
25.11.2021

Töötuba "Ärieetika - osa vastutustundlikust ettevõtlusest" 9. detsembril

Ärieetika - osa vastutustundlikust ettevõtlusest 9. detsember kl 13:00-16:30 Vastutustundlik ettevõtlus on Eestis aina rohkem kanda kinnitamas. Korruptsioonivastase päeva puhul räägime lähemalt: Kuidas mahutub korruptsioonivastane tegevus vastutustundliku ettevõtluse raamidesse? Mida teeb ja saab riik teha vastutustundliku ettevõtluse, sh ärieetika edendamiseks teha? Kes on Eesti kõige...
22.11.2021

Digital Anti-Corruption Conference 7. detsembril

Kutsume teid osalema esimesel digitaalsetele korruptsioonivastastele meetmetele keskenduvale konverentsile Digital Anti-Corruption Conference! Kas korruptsioonivastase tegevuse tulevik on digitaalne? Kas digitööriistad suudavad lahendada iga korruptsiooniprobleemi? Millised on need probleemid, millele endiselt lahendusi otsime ja kuidas need välja võiks näha? Nendele küsimustele vastust...
19.11.2021

Korruptsioonivabad annetamistalgud juba teist korda!

30. novembril toimuvad kolmandat korda annetamistalgud, mil vabaühendused üle Eesti kutsuvad inimesi kaasa lahendama ühiskonnas olulisi probleeme. KVE võtab annetamistalgutest osa teist korda ning kutsub osalema korruptsioonivabadel annetamistalgutel! Oleme valmis saanud uute strateegiliste eesmärkidega järgmiseks kolmeks aastaks ning Sinagi saad toetada meid põhitegevuste elluviimisel ja...
04.11.2021

Jõhvis algab korruptsiooniteemaline koolitussari, kus lööb kaasa KVE juhatuse esimees

Novembris ja detsembris toimub Jõhvi kontserdimajas tasuta avatud loeng-koolituste sari «Kuidas vabaneda korruptsioonist?», mille raames toimuvad alates 9. novembrist viiel järjestikusel teisipäeval korruptsiooniteemalised loengud. Registreeru siin . Korruptsioonivaba Eesti lõi koolituste tarbeks alusmaterjali. Loe projekti kohta juurde siit . Ürituste sarja kohta kirjutas pikemalt Postimees : «...
08.10.2021

Korruptsioonivaba Eesti koostas suurülevaate: loe, mida lubavad korruptsiooni vastu ära teha sinu omavalitsuses kandideerijad!

Korruptsioonivaba Eesti avaldas oma kodulehel ülevaate kõikidest järgmisel nädalal osalevate erakondade ja valimisliitude valimisplatvormidest, kus käsitletakse korruptsioonivastast tegevust ning läbipaistvuse ja avatuse suurendamist. Leia oma ringkond lehe paremast tulbast! “Kohalikes omavalitsustes on endiselt kõrge korruptsioonirisk, mistõttu huvitas meid, mida erakonnad ja valimisliidud ise...
01.10.2021

Töötuba "Andmete eetika ettevõttes" 13. oktoobril

Andmed on tänapäeva kuld, seda nii rahalise kui analüütilise väärtuse mõttes. Töötoas räägime: Andmete olemusest ja nendega töötamisest, andmetöö etappidest: eesmärgi sõnastamine, andmete kogumine ja ettevalmistus, analüüs, esitlus, kasutus ja jagamine. Kuidas toimivad andmed avatud kommunikatsiooni ja läbipaistvuse vahendina? Andmetega töötamise väljakutsed täna ja tulevikus. Millised piirangud...
17.09.2021

Õpetajate Lehes ilmus lugu kaasavast eelarvestamisest koolis

Ootame koole järgmisesse lendu! Seekord keskendume Integratsiooni SA toel eestivene noortega koolidele, kes soovivad senisest enam õpilasi kaasata ning pakkuda neile demokraatliku osalusviiside kogemust. Koolidele pakume omalt poolt: Projekti läbiviimise ajal tuge ja juhendamist ning töötubade läbiviimist Korruptsioonivaba Eesti ja Eesti Koostöö Kogu poolt Ajakava, tingimuste ja ideede esitamise...
17.09.2021
Pressiteade

Lõime koolidele vihjeandmise teemat tutvustava mängulise õppematerjali

Ühingul Korruptsioonivaba Eesti valmis koolidele mõeldud õppematerjal vihjeandmise teema tutvustamiseks läbi väärtusmängude. Õppematerjal on mõeldud 6.-12. klassi õpilastele ja see on tasuta allalaetav ühingu kodulehelt nii eesti kui ka vene keeles. „Selleks, et noored mõistaksid, et meil kõigil on oma osa meid ümbritseva keskkonna kujundamisel, peab noortele rääkima muuhulgas ka heast ja halvast...
13.09.2021

Korruptsioonivaba Eesti arvamus rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu kohta

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti juriidilise nõukogu koostatud arvamus edastati justiitsministeeriumile 08.09.2021. Eelnõu koos seletuskirjaga on leitav eelnõude infosüsteemist. Vabaühendus Korruptsioonivaba Eesti (KVE) on tegelenud vihjeandjate kaitse edendamisega alates 2009. aastast, tehes selleks koostööd nii avaliku kui erasektori ning ajakirjandusega. Ühing on rahvusvahelise...
01.09.2021

KVE otsib sügiseks praktikanti

Vabaühendus Korruptsioonivaba Eesti ootab oma tiimi selleks sügiseks praktikandist kolleegi, kellel on sisuline huvi korruptsiooni ennetamise ja läbipaistvuse osas. Praktikandi ülesanded on mitmekesised ning lähtuvad käimasolevatest projektidest, sh soovime analüüsida valimisplatvormides mainitud korruptsioonialaseid lubadusi, korraldamisel on tegelike kasusaajate läbipaistvuse teemaline seminar...
31.08.2021

KVE tegevjuht Carina Paju: ka väikestes kohtades tehtav lobi tuleb tuua hämarusest päevavalgele

Ootan kohalikelt poliitikutelt vastutavust ja nende tegevuselt läbipaistvust, kirjutab MTÜ Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Carina Paju vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele. "Ootan, et juba kohalikul tasandil viidaks sisse harjumus – kandidaadi, valimisliidu ja erakonna tasandil – teha ise pidevat seiret ning avalikult kommunikeerida, milliseid tegevusi valimislubaduste saavutamiseks...
23.08.2021
Pressiteade

Korruptsioonivaba Eesti ootab uude kaasava eelarvestamise lendu eestivene õpilastega koole ja avaldas koolidele kaasava eelarvestamise käsiraamatu

Eelmisel õppeaastal viis koostöös vabaühenduse Korruptsioonivaba Eesti ja SA Eesti Koostöö Koguga kaasavat eelarvestamist läbi neli Eesti kooli üle Eesti. Nüüdseks on valminud juhismaterjal protsessi iseseisvaks läbiviimiseks ning sügiseks oodatakse koole uue lennuga liituma. Kaasava eelarvestamise näol on tegemist initsiatiiviga, mille käigus eraldab kool enda eelarvest teatava summa, mille...
09.08.2021

Kas noored on päriselt hukas? Milline peaks välja nägema korruptsioonivaba demokraatia erakondade rahastamise vaates? Kutsume Arvamusfestivalile meiega koos lahendusi otsima!

Ootame teid Arvamusfestivali “Tõde ja õiglus” alale kaasa mõtlema ja arutlema! Kuigi erinevatel teemadel, on meie kahe arutelu eesmärk koos otsida probleemide juurpõhjuseid ning uudseid lahendusi. Paar aastat tagasi, oma päris esimesel Arvamusfestivali arutelul, uurisime teiega lähemalt vihjeandmise temaatikat ning panime kõik õpitu kohe töösse. Näiteks saime aru, et isegi nii lühikese ajaga nagu...
02.08.2021

KVE juhatuse liikmed Merle Ojasoo ja Anne Reino: kõik ei ole kuld, mis hiilgab ehk spordi hallid varjundid

Korruptsioonijuhtumid spordis on raskesti tuvastatavad, kirjutavad õppejõud ja Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liikmed Merle Ojasoo (Tallinna Tehnikaülikool) ja Anne Reino (Tartu Ülikool) Postimehes . Avaldame täies mahus. Sport on suurem kui elu! See ütlus peegeldab spordi idealistlikku mõõdet, võimet inspireerida, pakkuda emotsioone ja tuua spordi jälgija välja igapäevaelust, panna unustama...
22.06.2021

Ühing valis 16. juuni üldkoosolekul uue juhatuse

Ühingu juhatuses jätkab teist ametiaega Piret Kustasson ning teiseks ametiajaks valiti tagasi Steven-Hristo Evestus. Uute liikmetena lisandusid Raul Narits (Tartu Ülikool), Anne Reino (Tartu Ülikool) ja Merle Ojasoo (Tallinna Tehnikaülikool). Esimesel juhatuse koosolekul 22. juunil valis juhatus esimeheks Steven-Hristo Evestuse. Jõudu uuele juhatusele!
15.06.2021
Pressiteade

Transparency Internationali globaalne korruptsioonibaromeeter: Eestis peetakse kõige korrumpeerunumaks ettevõtete juhte

Täna ilmunud Transparency Internationali globaalse korruptsioonibaromeetrist ilmneb, et Eesti elanikud peavad kõige suurema tõenäosusega korrumpeerunuks ettevõtete juhte (24%), kellele järgnesid riigikogu liikmed (17%) ja pankurid (17%). Veidi alla poole vastanutest (46%) leiab, et valitsemisel lähtutakse Eestis vaid paarist kitsast huvist. Võrreldes viie aasta taguse ajaga on ettevõtete juhtide...
14.05.2021

Korruptsioonivaba Eesti: arutada tuleb rahalimiite, mida avalikus rollis kasutada

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Carina Paju ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Jüri Ratase ametiajal toimunud peaministribüroo rahakasutus tekitab küsimuse raha säästlikust kasutamisest. Senised kulutused tasub auditeerida, et paika panna reeglid, mille jaoks ja mis ulatuses on sobilik avalikku raha kasutada. "Ja kindlasti siia juurde tekib ka küsimus valimiste eelsel perioodil tõusnud...

Lehed