Kokkuvõte ametiasutuste kohtumistest lobistidega 2021. aastal

30.05.2022

Justiitsministeerium tegi koostöös MTÜ-ga Korruptsioonivaba Eesti kokkuvõtte ametiasutuste kohtumistest lobistidega 2021. aastal ja sellest selgus, et kõige enam toimus kohtumisi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis.

Kokku avalikustasid 23 ametiasutust andmed üle 700 kohtumise kohta. Kõige enam kohtuvad ametiisikud erasektori esindajatega, mis moodustas üle poole kõigist kohtumistest. Kolmanda sektoriga kohtumised moodustasid ligikaudu viiendiku kõigist kohtumistest, neist omakorda ligikaudu 66% olid mittetulundusühingud ja sihtasutused. Organisatsioonidest toimus kõige enam kohtumisi Eesti Tööandjate Keskliiduga, järgnesid Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Energia.

Andmed ametiasutuste lobistidega kohtumiste kohta leiab siit.

Andmeid saab vaadata nii asutuste, ametiisikute, lobitööd teinud organisatsioonide, lobistide nimede kui kohtumiste teemade kaupa.

"Meilt on ikka küsitud, kui suur on lobitöö probleem, et me kohtumisi avalikustama peaks hakkama. Nüüd on igaühel, mitte vaid piiratud isikute ringil, võimalik ise vaadata, kes ja kuidas poliitikakujundajaid mõjutab. Lobi pole probleem - probleem oli siiani andmete puudumine. Edaspidiseks loodame, et kohtumisi hakkavad avalikustama ka riigikogu ning kohalike omavalitsuste liikmed," lisas Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Steven-Hristo Evestus.

Loe rohkem Justiitsministeeriumi kodulehelt.