Järgmine lobiteemaline ümarlaud juba 13. aprillil - vaata veebist!

30.03.2022

Vaata esimene ümarlaud järgi siin.

2022. a märtsist maini leiab riigikogus aset kolmest ümarlauast koosnev sari, mille lõppeesmärk on suurendada seadusandliku võimu poliitikakujundamise protsesside läbipaistvust. Üritused toovad ühe laua taha riigikogu, kodanikuühiskonna ja rahvusvahelised eksperdid, et tõsta teadlikkust ning paremini mõista lobitöö ja huvide konflikti ennetamise poliitikaid ja praktikaid poliitikakujundamise tegevustes. Ümarlaudade tulemina arendatakse valitsuse poolt vastu võetud lobistidega suhtlemise hea tava loogilise jätkuna välja konkreetsed soovitused seadusandliku võimule.

Ümarlaudasid korraldab riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon koostöös vabaühendusega Korruptsioonivaba Eesti ja USA saatkonnaga Eestis.

 

II ümarlaud. Praktiline lähenemine lobitöö läbipaistvusele ja huvide konflikti ennetamisele

Aeg: 13. aprill kl 9:30-11:50

Antud kohtumise peamine eesmärk on valitud riikide näidete pinnalt mõista erinevaid lähenemisi lobitöö reguleerimisele, poliitikakujundamises huvide konflikti ennetamisele ja parlamentaarse läbipaistvuse edendamisele. Ümarlaual kogunevad eksperdid ja praktikud Euroopast ja mujaltki.

Päevakava

9:30-9:35 Tervitussõnad

9:35-9:55 Lobitöö kaks poolt – Euroopa Nõukogu lähenemine. Lioubov Samokhina (GRECO vanem õigusnõunik)

9:55-10:15 Läbipaistva lobitöö raamistik. Julio Bacio Terracino (avaliku sektori terviklikkuse osakonna juht, OECD)

10:15-11:45 Lobitöö reguleerimine praktikas:

- Lobitöö Euroopa Liidu regulatsiooni raames ja eetikakoodeks eneseregulatsiooni vahendina: lobisti vaade. Matti van Hecke (Euroopa Avalike Suhete Konsultatsioonifirmade Assotsiatsiooni EPACA sekretariaadijuht)

- Iirimaa lobireguleerimise seadus (2015). Anthony Murray (Iirimaa avaliku teenistuse standardi komisjoni esindaja)

- Tegevused poliitikakujundamise läbipaistvuse suurendamiseks Soomes. Niklas Wilhelmsson (demokraatia ja valimiste talituse juht, Soome Justiitsministeerium) 

11:45-11:50 Lõpusõnad

 

Ümarlauda saab otsepildis vaadata Korruptsioonivaba Eesti Facebookis ja Riigikogu kodulehelt.