Korruptsioonivabad annetamistalgud juba teist korda!

19.11.2021

30. novembril toimuvad kolmandat korda annetamistalgud, mil vabaühendused üle Eesti kutsuvad inimesi kaasa lahendama ühiskonnas olulisi probleeme.

KVE võtab annetamistalgutest osa teist korda ning kutsub osalema korruptsioonivabadel annetamistalgutel!

Oleme valmis saanud uute strateegiliste eesmärkidega järgmiseks kolmeks aastaks ning Sinagi saad toetada meid põhitegevuste elluviimisel ja panustada läbipaistvama riigi loomisse. Annetusi kogume projektivälistele ehk sihtotstarbelise rahastuse välistele tegevustele, mis tihtipeale nõuavad kiiret reageerimist ühiskonnas toimuvale, ning projektide toetamiseks omafinantseeringu näol või meie jaoks oluliste lisategevuste elluviimiseks.

2021-2024 on meie prioriteetideks:

  • Uue strateegia puhul on oluline nii poliitikate muutmine ning tõhusamate poliitikate rakendamine, inimeste käitumuslik muutus kui ka korruptsioonialase teadlikkuse tõstmine.
  • Pöörame tähelepanu muuhulgas teavitaja kaitse seaduse vastuvõtmisele ning rakendamisele, erakonnaseaduse tõhustamisele, lobireeglite loomisele ja lobikohtumiste ühtlasele avalikustamisele kui ka kohalikes omavalitsustes tõhusate sisekontrollimeetmete loomisele.
  • Fookuses on ka vihjeandmise normaliseerumine ühiskonnas, noorte kodanikuaktiivsuse kasvatamine läbi kaasava eelarvestamise ning demokraatlike koolide võrgustiku arendamine.
  • Korruptsioonialast teadlikkust aitavad tõsta nii koolitused KOVides ja erasektoris, materjalide ja tööriistade loomine tõhusaks korruptsiooniennetuseks kui ka avalik huvikaitse meedias ning poliitikakujundajate suunal.
  • Eesmärke tutvustab videos KVE juhatuse esimees Steven-Hristo Evestus.

    Kas tundsid ära Sind kõnetava teema? Sellisel juhul leiad annetamise kohta käiva info siit.

    Kuidas annetusi kasutame? Kõige paremini saab meie tegemistel silma peal hoida igakuiste uudiskirjade kaudu - telli see enda postkasti siit. Igapäevastel toimetustel aitab silma peal hoida Facebook ja Instagram.