Jääb ära! KVE hommikukohviseminar "Võõtööjõu kaasamine kriisi tingimustes" 17. mail

04.05.2022

KVE hommikukohviseminar "Võõrtööjõu kaasamine kriisi tingimustes"
17. mai kl 10:00-12:00, Telliskivi 60a/3

Praegused ajad on näidanud, et kriisideks ei saa olla alati valmis ja ka organisatsioonidel on vaja erinevate olukordadega kohaneda. Ühe aspektina tulekski organisatsioonidel arvestada võõrtööjõu kaasamisega. Kuidas teha seda aga kriisi ajal ning mida on oluline silmas pidada?

Töötoa raames arutlemegi kaasava organisatsiooni olulisuse üle, räägime võrdsest kohtlemisest ja mitmekultuurilisusest ning vahetame mõtteid kultuuri- ja väärtuskonfliktide teemadel.

  • Mitmekesisus töökohal - õnn või õnnetus

​Merle Ojasoo, TTÜ majandusteaduskonna dotsent

Arutleme, kuidas hakkama saada muutunud tööjõuturu tingimustes, otsime lahendusi, kuidas mitmekesisus tööandjale ja kollektiivile kasu võiks tuua ja milliseid organisatsioonilisi muudatusi see endaga kaasa toob.

  • Võrdsed võimalused, õigused ja võrdne kohtlemine

​Liisa Pakosta, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik

Volinik tutvustab võrdsusõiguspõhimõtet töövaldkonnas ja selle rakendamise aktuaalseid probleeme 2022 aasta kevadel. Põhjalikumalt räägime Ukrainas toimuva sõja mõjutustest ja praktilistest lahendustest tööandjatele, kuidas pingelises olukorras töörahu ja võrdne kohtlemine tagada.

Seminari hind: 25€ üksikisik

Registreeru siin.