Ausa Ettevõtluse Võrgustiku seminarid 2022 registreerimiseks avatud

28.04.2022

 

Korruptsioonivaba Eesti korraldatavad töötoad on mõeldud praktikutele, kes loovad ja rakendavad ärieetika meetmeid. Kõik töötoad järgivad Chatham House reegleid ehk jagatu on konfidentsiaalne, et õhutada avatud arutelu ja probleemide süvitsi koos lahendamist.

Selle aasta esimese seminari oleme planeerinud läbi viia füüsiliselt (Telliskivis), sügisesed seminarid toimuvad virtuaalselt.

Loe Ausa Ettevõtluse Võrgustiku kohta juurde siit.

 

1. KVE hommikukohviseminar: Võõrtööjõu kaasamine kriisi tingimustes
17. mai kl 10:00-12:00, Telliskivi 60a/3

Praegused ajad on näidanud, et kriisideks ei saa olla alati valmis ja ka organisatsioonidel on vaja erinevate olukordadega kohaneda. Ühe aspektina tulekski organisatsioonidel arvestada võõrtööjõu kaasamisega. Kuidas teha seda aga kriisi ajal ning mida on oluline silmas pidada?

Töötoa raames arutlemegi kaasava organisatsiooni olulisuse üle, räägime võrdsest kohtlemisest ja mitmekultuurilisusest ning vahetame mõtteid kultuuri- ja väärtuskonfliktide teemadel.

  • Mitmekesisus töökohal - õnn või õnnetus

Merle Ojasoo, TTÜ majandusteaduskonna dotsent

Arutleme, kuidas hakkama saada muutunud tööjõuturu tingimustes, otsime lahendusi, kuidas mitmekesisus tööandjale ja kollektiivile kasu võiks tuua ja milliseid organisatsioonilisi muudatusi see endaga kaasa toob.

  • Võrdsed võimalused, õigused ja võrdne kohtlemine

Liisa Pakosta, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik

Volinik tutvustab võrdsusõiguspõhimõtet töövaldkonnas ja selle rakendamise aktuaalseid probleeme 2022 aasta kevadel. Põhjalikumalt räägime Ukrainas toimuva sõja mõjutustest ja praktilistest lahendustest tööandjatele, kuidas pingelises olukorras töörahu ja võrdne kohtlemine tagada.

 

2. Põhjamaade ärieetikauuringu Nordic Business Ethics Survey 2022 esmaesitlus (tasuta)
Oktoober

Nordic Business Ethics Survey on esimene omalaadne uuring Skandinaavias, keskendudes töötajate seisukohtadele ärieetika küsimustes ning milles Eesti osaleb esmakordselt. Uuringu eesmärgiks on edendada dialoogi eetilise kultuuri ja juhtimise ümber ning võrrelda andmeid eetilise töökeskkonna aluste, organisatsiooni eetiliste põhimõtete järgimise ning ebaeetilise käitumise kohta töökohal.

Seminari viivad läbi ühing Nordic Business Ethics Initiative koostöös Korruptsioonivaba Eestiga.

 

3. Due diligence - kuidas vältida seotust kahtlaste ettevõtetega?
19. oktoober kl 13:00-14:30, MS Teams

Organisatsiooni maine mõjutab nii organisatsiooni kasvu kui tulusid. Et aina enam mõjutab kliendi käitumist ettevõtte laiem käitumine, tuleb tagada tarneahelate ja koostööpartnerite usaldusväärsus. Seda kindlasti ka kehtivate sanktsioonide valguses. Kuidas aga tuvastada ning tõhustada meetmeid kaitsmaks ettevõtte mainet kahtlaste äriskeemide eest? Mis oleksid järgmised sammud mida ette võtta kui halb tehing on juba aset leidnud?

Seminari viib läbi Monika Rihma, direktor, Audere International.

 

4. Eetilised väärtused, normid ning nende rakendamine väike- ja keskmistes ettevõtetes - praktiline töötuba
17. november kl 13:00-16:00, Telliskivi 60a/3

  • Kuidas aitab eetiliste normide läbimõtlemine kaasa ettevõtte tulemuslikkusele?
  • Eetiliste normide sisu ja huvigruppide vajadused.
  • Praktilised näpunäited organisatsiooni väärtuste loomiseks ja rakendamiseks personalipoliitikas.

Seminari viib läbi Aive Pevkur, TTÜ ärikorralduse instituudi vanemlektor

 

Ühe seminari hind: 25€ üksikisik

Registreeru siin.

 

Ausa Ettevõtluse Võrgustiku koolituskava loomist toetab Aktiivsete Kodanike Fond.