Korruptsioonivaba Eesti koostas suurülevaate: loe, mida lubavad korruptsiooni vastu ära teha sinu omavalitsuses kandideerijad!

08.10.2021

Korruptsioonivaba Eesti avaldas oma kodulehel ülevaate kõikidest järgmisel nädalal osalevate erakondade ja valimisliitude valimisplatvormidest, kus käsitletakse korruptsioonivastast tegevust ning läbipaistvuse ja avatuse suurendamist. Leia oma ringkond lehe paremast tulbast!

“Kohalikes omavalitsustes on endiselt kõrge korruptsioonirisk, mistõttu huvitas meid, mida erakonnad ja valimisliidud ise selles valdkonnas ette tahavad võtta. Aluseks võtsime sama informatsiooni, millele on ligipääs igal teiselgi internetikasutajal: kodulehed, Facebooki lehed ja postitused,” selgitas ettevõtmist ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Carina Paju.

Kokku analüüsis ühing 279 valimistel osaleva erakonna ja valimisliidu platvormi. “Kokkuvõtvalt ei saa öelda, et valimistel kandideerijad korruptsiooni ja läbipaistvuse temaatikat põhjalikult läbi on mõelnud. Meie hinnangul puudusid selleteemalised eesmärgid või polnud platvormi võimalik leida viiendikul kordadest (kokku 55). Loosunglikuks jäid aga lausa pooled – 138 platvormi 279-st,” kommenteeris Paju. “Korruptsiooniennetus peab aga olema seotud konkreetsete ja mõõdetavate tegevustega. Lubadused stiilis “kaotame bürokraatia” või “võitleme korruptsiooni vastu” jäävad vaid sõnakõlksudeks, kui need pole sisuliselt mõtestatud.”

“Õnneks on kolm platvormi kümnest korruptsiooni ennetamise, läbipaistvuse ja avatuse teemadel põhjalikumalt enda visiooni põhjalikumalt lahti seletanud. Eeskujulikuna saame aga välja tuua vaid kaheksa platvormi üle terve Eesti – peaaegu ühe platvormi kolmekümne viiest, mida on erakordselt vähe,” leidis Paju.

Eeskujulike platvormidena, kus lubadused on lahti kirjutatud ning kus on arvesse võetud ühingu enda koostatud soovitusi, toob Korruptsioonivaba Eesti välja järgmised platvormid:

Korruptsioonivaba Eesti tegi kevadel kohtumiseks ja soovituste tutvustamiseks ettepaneku kõikidele erakondadele, mille võtsid vastu Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Reformierakond, Keskerakond, Tulevikuerakond ja Eesti200. Ühingu soovituste keskmes on kolm prioriteeti:

  • Tagada kohalikus omavalitsuses väärkäitumisest teavitamise meetmete rakendamine, sh teavituskanali loomine, mis kaitsevad isiku identiteeti ning tagavad kaitse tagakiusamise eest. Vajadusel jagatakse kanalit teiste omavalitsustega.
  • Seista avaliku teabe ligipääsetavuse eest, sh tagatakse, et dokumentide asutusesiseseks kasutamiseks määramine toimub vaid põhjendatud vajadusel vastavalt seadusele.
  • Avalikustada kohaliku omavalitsuse kodulehel ametiisikute lobikohtumised, võttes eeskujuks EV valitsuse poolt kinnitatud lobistide suhtlemise hea tava.

Lisaks käsitlevad soovitused endiselt kriitilisi valdkondi nagu korruptsioonivastase koolituse kohustuslikuks muutmine volikogule, huvide konflikti vältimise loomise juhise loomine, sõltumatu siseaudiitori palkamine või regulaarse siseauditi läbiviimine, munitsipaalmeedia sõltumatus ning omavalitsuse allasutuste ja äriühingute apolitiseerimine.

Vabaühenduse Korruptsioonivaba Eesti eesmärk on tegeleda korruptsiooni ennetamisega, tõsta elanikkonna korruptsiooniteadlikkust ja tegutseda Eesti ühiskonna läbipaistvuse ja demokraatia edendamise nimel. Ühing Korruptsioonivaba Eesti on alates 2007. aastast rahvusvahelise korruptsioonivastase organisatsiooni Transparency Internationali akrediteeritud esindaja Eestis.