Konfidentsiaalsus ja andmekaitse

  • Kui te võtate meiega ühendust võite olla kindel, et hoiame teie poolt meile edastatud teavet konfidentsiaalselt ja kooskõlas andmekaitsealaste õigusaktidega.
  • Soovitame suhtlemisel kasutada varjunime.
  • Mõelge hoolikalt läbi, millist teavet te meile jagate. Palume, et te ei tuvastaks ühtegi isikut, kohta, toodet, töökohta ega organisatsiooni vestluse või sõnumite käigus. Üldisest teabest piisab igati. Selle eesmärgiks on vältida enda või meie organisatsiooni ohtu seadmist või kahjustamist.
  • Veenduge, et arvutis mida kasutate meiega suhtlemisel, pole pahavara ega nuhkvara. Uuendage eelnevalt oma viirusetõrjetarkvara.