Uudised

13.09.2021

Korruptsioonivaba Eesti arvamus rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu kohta

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti juriidilise nõukogu koostatud arvamus edastati justiitsministeeriumile 08.09.2021. Eelnõu koos seletuskirjaga on leitav eelnõude infosüsteemist. Vabaühendus Korruptsioonivaba Eesti (KVE) on tegelenud vihjeandjate kaitse edendamisega alates 2009. aastast, tehes selleks koostööd nii avaliku kui erasektori ning ajakirjandusega. Ühing on rahvusvahelise...
01.09.2021

KVE otsib sügiseks praktikanti

Vabaühendus Korruptsioonivaba Eesti ootab oma tiimi selleks sügiseks praktikandist kolleegi, kellel on sisuline huvi korruptsiooni ennetamise ja läbipaistvuse osas. Praktikandi ülesanded on mitmekesised ning lähtuvad käimasolevatest projektidest, sh soovime analüüsida valimisplatvormides mainitud korruptsioonialaseid lubadusi, korraldamisel on tegelike kasusaajate läbipaistvuse teemaline seminar...
31.08.2021

KVE tegevjuht Carina Paju: ka väikestes kohtades tehtav lobi tuleb tuua hämarusest päevavalgele

Ootan kohalikelt poliitikutelt vastutavust ja nende tegevuselt läbipaistvust, kirjutab MTÜ Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Carina Paju vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele. "Ootan, et juba kohalikul tasandil viidaks sisse harjumus – kandidaadi, valimisliidu ja erakonna tasandil – teha ise pidevat seiret ning avalikult kommunikeerida, milliseid tegevusi valimislubaduste saavutamiseks...
23.08.2021
Pressiteade

Korruptsioonivaba Eesti ootab uude kaasava eelarvestamise lendu eestivene õpilastega koole ja avaldas koolidele kaasava eelarvestamise käsiraamatu

Eelmisel õppeaastal viis koostöös vabaühenduse Korruptsioonivaba Eesti ja SA Eesti Koostöö Koguga kaasavat eelarvestamist läbi neli Eesti kooli üle Eesti. Nüüdseks on valminud juhismaterjal protsessi iseseisvaks läbiviimiseks ning sügiseks oodatakse koole uue lennuga liituma. Kaasava eelarvestamise näol on tegemist initsiatiiviga, mille käigus eraldab kool enda eelarvest teatava summa, mille...
09.08.2021

Kas noored on päriselt hukas? Milline peaks välja nägema korruptsioonivaba demokraatia erakondade rahastamise vaates? Kutsume Arvamusfestivalile meiega koos lahendusi otsima!

Ootame teid Arvamusfestivali “Tõde ja õiglus” alale kaasa mõtlema ja arutlema! Kuigi erinevatel teemadel, on meie kahe arutelu eesmärk koos otsida probleemide juurpõhjuseid ning uudseid lahendusi. Paar aastat tagasi, oma päris esimesel Arvamusfestivali arutelul, uurisime teiega lähemalt vihjeandmise temaatikat ning panime kõik õpitu kohe töösse. Näiteks saime aru, et isegi nii lühikese ajaga nagu...
02.08.2021

KVE juhatuse liikmed Merle Ojasoo ja Anne Reino: kõik ei ole kuld, mis hiilgab ehk spordi hallid varjundid

Korruptsioonijuhtumid spordis on raskesti tuvastatavad, kirjutavad õppejõud ja Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liikmed Merle Ojasoo (Tallinna Tehnikaülikool) ja Anne Reino (Tartu Ülikool) Postimehes . Avaldame täies mahus. Sport on suurem kui elu! See ütlus peegeldab spordi idealistlikku mõõdet, võimet inspireerida, pakkuda emotsioone ja tuua spordi jälgija välja igapäevaelust, panna unustama...
22.06.2021

Ühing valis 16. juuni üldkoosolekul uue juhatuse

Ühingu juhatuses jätkab teist ametiaega Piret Kustasson ning teiseks ametiajaks valiti tagasi Steven-Hristo Evestus. Uute liikmetena lisandusid Raul Narits (Tartu Ülikool), Anne Reino (Tartu Ülikool) ja Merle Ojasoo (Tallinna Tehnikaülikool). Esimesel juhatuse koosolekul 22. juunil valis juhatus esimeheks Steven-Hristo Evestuse. Jõudu uuele juhatusele!
15.06.2021
Pressiteade

Transparency Internationali globaalne korruptsioonibaromeeter: Eestis peetakse kõige korrumpeerunumaks ettevõtete juhte

Täna ilmunud Transparency Internationali globaalse korruptsioonibaromeetrist ilmneb, et Eesti elanikud peavad kõige suurema tõenäosusega korrumpeerunuks ettevõtete juhte (24%), kellele järgnesid riigikogu liikmed (17%) ja pankurid (17%). Veidi alla poole vastanutest (46%) leiab, et valitsemisel lähtutakse Eestis vaid paarist kitsast huvist. Võrreldes viie aasta taguse ajaga on ettevõtete juhtide...
14.05.2021

Korruptsioonivaba Eesti: arutada tuleb rahalimiite, mida avalikus rollis kasutada

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Carina Paju ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Jüri Ratase ametiajal toimunud peaministribüroo rahakasutus tekitab küsimuse raha säästlikust kasutamisest. Senised kulutused tasub auditeerida, et paika panna reeglid, mille jaoks ja mis ulatuses on sobilik avalikku raha kasutada. "Ja kindlasti siia juurde tekib ka küsimus valimiste eelsel perioodil tõusnud...
03.05.2021

Soovitused kohalike omavalitsuste valimistel kandideerijatele: korruptsioonivastase tegevuse planeerimine

Vabaühendus Korruptsioonivaba Eesti on 2021. aasta oktoobris toimuvate kohalike valimiste eel koostanud soovitused, millega kutsume kandideerivaid erakondi, valimisliite ja üksikkandidaate üles nii valimisplatvormi loomisel kui valituks osutumise korral oma tegevuses arvestama. PPA korruptsioonikuritegude büroo on oma aastaraamatutes järjepidevalt rõhutanud kohalike omavalitsuste kõrget...
20.04.2021

Miks aidata abivajajat? Korruptsioonivaba Eesti ja ERR Lasteekraan ootavad noori esitama töid loovvõistlusele!

Ühendus Korruptsioonivaba Eesti ja noortesaade Nova kutsuvad kõiki lapsi ja noori mõtisklema, millised probleemid võivad lastel koolis, huviringis või kodus ette tulla ja kuidas oleks kõige lihtsam abivajajat märgata või aidata. Võistluse vorm on vaba - oodatud on selleteemalised joonistused, kirjatööd, luuletused, laulud või kuidas iganes loominguliselt teemat avada soovid. 11. mai Nova saates...
15.04.2021

KVE tegevjuht Äripäeva raadios: lobireeglid püüavad huvide esindamist valguse kätte tirida

Üle 10 aasta on nüüdseks riik teinud ka ühe päris liigutuse lobeerimise reguleerimise poole. Lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele, mille valitsus kuu aja eest kinnitas, ei reguleeri lobitööd piisavalt laialt, ei kata kõiki aspekte ega sunni väga paljuks, aga on esimene samm lobitegevuse reguleerimisel, ütles Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Carina Paju Äripäeva raadiosaates „...
09.04.2021

Ausa Ettevõtluse Võrgustiku koolituskava 2021 nüüd registreerimiseks avatud

Eelnevate aastate praktika näitab, et töötoad on suurepärane platvorm kogemuste jagamiseks ja üksteise vigadest õppimiseks. Korruptsioonivaba Eesti korraldatavad töötoad on mõeldud praktikutele, kes loovad ja rakendavad ärieetika meetmeid. Kõik töötoad järgivad Chatham House reegleid ehk jagatu on konfidentsiaalne, et õhutada avatud arutelu ja probleemide süvitsi koos lahendamist.
08.04.2021

Kandideeri KVE vihjeandjate teabe- ja nõustamiskeskuse projektijuhiks!

Ühing Korruptsioonivaba Eesti ehk KVE on ainus mittetulundusühing Eestis, mille eesmärk on korruptsiooni ennetamine ning korruptsioonialase teadlikkuse tõstmine. Oleme rahvusvahelise liikumise Transparency International (TI) akrediteeritud esindaja Eestis aastast 2007. Otsime enda väiksesse ja südamega asja juures olevasse meeskonda pühendunud, kohusetundlikku ja iseseisva mõtlemisega...
01.04.2021
Pressiteade

Vabaühendus Korruptsioonivaba Eesti lõi reaalajas toimiva korruptsiooniradari

Tänasest on kõigil nutiseadmete kasutajatel võimalik tasuta alla laadida app "Korruptsiooniradar", mis toimib sarnaselt HOIA rakendusega, kuid tuvastab kokkupuudet korruptiivsetele tegudele viivate õhuosakestega. "Eelmisel aastal kõrgeima korruptsioonitasemega riikides läbiviidud teadusuuringute põhjal on teadlased nüüdseks kindlaks teinud viirusosakesed nimega CORRUPT-20, mis ajendavad inimesi...
22.03.2021

Vihjeandmine - keeruliselt lihtne teema

VIhjeandmise nimel võtsid sõna ühingu juhatuse esimees Steven-Hristo Evestus ja teavitustöö ekspert Kersti Ringmets. Täienenud on ka kodulehe sektsioonid vihjeandmisest nii eesti, inglise kui vene keeles.

Lehed