KVE tegevjuht Carina Paju: ka väikestes kohtades tehtav lobi tuleb tuua hämarusest päevavalgele

31.08.2021

Ootan kohalikelt poliitikutelt vastutavust ja nende tegevuselt läbipaistvust, kirjutab MTÜ Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Carina Paju vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

"Ootan, et juba kohalikul tasandil viidaks sisse harjumus – kandidaadi, valimisliidu ja erakonna tasandil – teha ise pidevat seiret ning avalikult kommunikeerida, milliseid tegevusi valimislubaduste saavutamiseks tehakse ning kui kaugel on nende saavutamine.

Vabaühendusena põhjendame igas projektitaotluses, kuidas saavutame mõju, millist sekkumist planeerime ja miks, ning anname lõpuks saavutatust aru. Kes see muidu meile enam raha anda tahab? Kuniks me sellist avaliku vastutuse taset ei näe, ei tõuse ka usaldus poliitika vastu.

Läbipaistvuse osas tahan näha, et igasuguses poliitikakujundamises oleks arusaadav, kes ja kuidas otsuseid mõjutavad. Peale selle, et kohalikul tasandil peab olema vältimatult selge, kuidas jagatakse toetusi, viiakse läbi hankeid ja jagatakse muul viisil avalikku raha, ootan igalt volikogu liikmetelt ja omavalitsuse olulisematelt teenistujailt lobikohtumiste avalikustamist. Lobi pole räpane, vaid osa demokraatlikust protsessist. Seni, kuniks tegevus pole aga alati läbipaistev ja kõigile võrdsetel alustel ligipääsetav, jätab see hämara mulje.

Ja viimase väikese lisandusena ootan seda, et võetaks kätte ning loodaks omavalitsustele korralikud vihjeandmise meetmed, mis tagaksid konfidentsiaalse teavitusviisi ning kaitse tagakiusamise eest.
Üheski väikeses Eestimaa nurgas, kus kõik teavad kõiki, ei tohi jääda pettus või korruptsioon avastamata põhjusel, et kardeti kättemaksu. Lojaalsus riigile tähendab rikkumise lõpetamist – omavalitsuse asi on teavitajatele luua toetavad süsteemid ning siis ka oma sõna juures seista ja vihjeandjat uskuda."

Äripäev küsis enam kui 400 Eesti juhilt, ettevõtjalt ja ühiskonnategelaselt: "Millisele ideele teie eelseisvatel kohalikel valimistel kõhklemata oma hääle annaksite? Kas ja mis peaks teie meelest kohalikus elus muutuma? Mida ootate kohalikult võimult ettevõtluse edendamiseks? Mis peaks tingimata olema erakonna või valimisliidu programmis, et teie hääl saada?" Loe pikemalt Äripäeva veebist.

Korruptsioonivaba Eesti sõnastas oma soovitused 2021. aasta kohalike valimistel kandideerijatele, seades prioriteetseiks:
  • Tagada kohalikus omavalitsuses väärkäitumisest teavitamise meetmete rakendamine, sh teavituskanali loomine, mis kaitsevad isiku identiteeti ning tagavad kaitse tagakiusamise eest. Vajadusel jagatakse kanalit teiste omavalitsustega.
  • Seista avaliku teabe ligipääsetavuse eest, sh tagatakse, et dokumentide asutusesiseseks kasutamiseks määramine toimub vaid põhjendatud vajadusel vastavalt seadusele.
  • Avalikustada kohaliku omavalitsuse kodulehel ametiisikute lobikohtumised, võttes eeskujuks EV valitsuse poolt kinnitatud lobistide suhtlemise hea tava.

Kõigi soovitustega tutvu SIIN. Soovitused ja kutse kohtumiseks on edastatud kõikidele erakondadele, kusjuures perioodil mai-juuni kohtus KVE soovituste tutvustamiseks Eesti 200, Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Tulevikuerakonna ja Keskerakonnaga. Sügisel teeb KVE kokkuvõtte korruptsioonitemaatika kajastusest valimisplatvormides.