Kohus mõistis Trašanovile reaalse vangistuse

10.03.2010

Tartu maakohus mõistis täna Valga endise maavanema Georg Trašanovi pistise ja altkäemaksu võtmise eest vangi. Kohus karistas Trašanovit (55) nelja-aastase vangistusega, millest tal tuleb vanglas kohe ära kanda kuus kuud. Kohus arvestas tema karistusest kantuks kolm päeva. Kohus määras Trašanovile karistuse ülejäänud osa nelja-aastase katseajaga. Kohus karistas bussifirma GoBus juhatuse liiget Valter Keisi (48) tingimisi kuue kuu pikkuse vangistusega kolmeaastase katseajaga, AS-i GoBus juhatuse liiget Kalle Muru (42) kolmeaastase vangistusega, millest tal tuleb vanglas kohe ära kanda kuus kuud ning GoBusi juhatuse esimeest Aivo Pärna (41) tingimisi kaheaastase vangistusega kolmeaastase katseajaga. Kohus määras AS-ile GoBus juriidilise isikuna kahe miljoni krooni suuruse rahalise karistuse. Menetluskuludena peab Trašanov tasuma 21 892, Muru 26 774, Pärn 10 882, Keis 8296 ja GoBus 12 653 krooni, ütles Tartu kohtute pressiesindaja Krista Tamm ERR-i uudisteportaalile. Kohus luges tõendatuks, et Trašanovi ja Muru vastastikuse kokkuleppe kohaselt pidi Muru andma 2006. ja 2007. aastal Trašanovile sularahas 100 000 krooni aastas 25 000 krooni kaupa kvartalis. Tegelikult andis Muru Trašanovile üle sularaha vähemalt 70 000 krooni 2006. aastal ja 60 000 krooni 2007. aastal. Ülejäänud summade osas on tegu 20 000 krooni ulatuses altkäemaksu lubamise ja nõustumisega ning 20 000 krooni ulatuses korduva pistise lubamise ja nõustumisega. Süüdistusakti järgi võttis Trašanov 2006. aasta suvel ja septembris Valga maavanemana GoBusi juhatuse liikmelt Kalle Murult kahel korral vastu kokku 50 000 krooni altkäemaksu, sõlmides vastutasuna Valga maavalitsuse nimel ebaseadusliku hankelepingu GoBusiga eirates Valga maakonna bussiliinide veo riigihanke tulemusi ning sellega ka riigihangete seaduse nõudeid. Kalle Muru sai altkäemaksuks makstud raha GoBusi juhatuse esimehe Aivo Pärna korraldusel GoBusi juhatuse liikmelt Valter Keisilt. Lisaks võttis Trašanov süüdistuse järgi 2006. aasta märtsis ja detsembris ning 2007. aasta aprillis ja oktoobris Kalle Murult pistist kokku 120 000 kooni, mis Aivo Pärna korraldusel ja ühel korral ka Valter Keisi kaasabil võeti GoBusi rahalistest vahenditest. Vastutasuks sõlmiti GoBusi omandusse kuuluvate OÜ Trakmani ning GoBusi ja Valga maavalitsuse vahel GoBusile soodsate tingimustega lepinguid või muudeti varem sõlmitud veolepinguid. Trašanov rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et tema süüdimõistva kohtuotsusega ei nõustu. "Tegelikult oli see võla tagasimaks, aga see on maitse küsimus. Öeldi lihtsalt ära, et see ei ole usutav," märkis Trašanov. "See informatsioon on usutav, mis seal kinnipidamiskohas võetakse nelja seina vahel, kus sind 24 tundi näljutatakse, siis see on usutav, kuid kohtuniku ees antud informatsioon ei ole usutav. Sellest teen mina järelduse, et ma ei saa nõustuda selle otsusega," ütles Trašanov. Kohtuotsusega ei ole rahul ka teised süüdimõistetud. "Mina selle otsusega isiklikult küll nõustuda ei saa, sest ma enam-vähem täpselt tean, kuidas asjad olid ja mida tehti. Seda, mis tegelikult toimus teavad tõenäoliselt kodanikud Trašanov ja Kalle Muru. Mina olin kõrvaltvaataja rohkem ja kui see on kuritegu...," nentis Pärn. Prokurör Marge Püss ütles, et ta otsustab otsuse vaidlustamise pärast kohtuotsuse ja selle motiividega põhjalikuma tutvumise järel. Mullu oktoobris nõudis Lõuna ringkonnaprokurör Marge Püss Trašanovile altkäemaksu ja pistise võtmise eest reaalset nelja-aastast vanglakaristust. Lisaks nõudis prokurör Trašanovilt kolmeks aastaks kohaliku omavalitsuse juhtorganis töötamise õiguse äravõtmist. Bussifirmale GoBus, kellelt Trašanov väidetavalt altkäemaksu võttis, nõudis Püss rahalist karistust 10 miljonit krooni. GoBusi juhatuse liikmele Kalle Murule nõudis prokurör altkäemaksu ja pistise andmise eest kolmeaastast vangistust, millest tal tuleks vanglas kohe ära kanda kuus kuud. Ettevõtte juhatuse esimehele Aivo Pärnale ja juhatuse liikmele Valter Keisile nõudis prokurör kuritegudele kaasaaitamise eest vastavalt tingimisi kahe- ja üheaastast vangistust. AS GoBus advokaat Tarvo Lindma, Keisi advokaat Anne Tammer, Trašanovi advokaat Kalju Kutsar, Muru kaitsja Sirje Must ning Pärna advokaat Maria Mägi taotlesid oma kaitsealuste õigeksmõistmist nende süü tõendamatuse tõttu. Kohtuistungid olid AS-i GoBus ärisaladuse kaitseks tõendite uurimise ja kohtuvaidluse osas kinniseks kuulutatud. Mullu aprillis alanud protsessil eitasid kõik süüdistatavad kuritegusid.