Riigikohus ei võtnud Trašanovi süüasja uuesti menetlusse

14.06.2011

Korruptsioonis süüdi mõistetud Valga endise maavanema Georg Trašanovi kaitsja taotles riigikohtult süüasja uut läbivaatamist, kuid kõrgeim kohtuaste ei andnud selleks menetlusluba.

Trašanovi kaitsja vandeadvokaadi vanemabi Vello Luik esitas riigikohtule teistmisavalduse, mis tähendab soovi juba jõustunud süüasja uueks läbivaatamiseks täiendavate asjaolude ilmnemise tõttu. Riigikohus otsustas 13. juunil avalduse esitajale tagastada. Seega jääb jõusse süüdimõistev kohtulahend.

Trašanovi süüdimõistmine pistise ja altkäemaksu võtmises jõustus 14. veebruaril, kuna riigikohus ei võtnud tema kaitsja kassatsioonkaebust menetlusse.

Kõrgeim kohtuaste ei võtnud menetlusse lisaks Trašanovi kaitsja vandeadvokaat Sirje Musta kaebusele ka ASi GoBus juhatuse liikme Kalle Muru kaitsja Kalju Kutsari ja GoBusi juhatuse esimehe Aivo Pärna kaitsja Maria Mägi Rohtmetsa kassatsioonkaebuseid.

 

Allikas: valgamaalane.ee