Enn Eesmaa Priit Toobalist: see peaks olema aksioom, et sellised inimesed ei tohiks erakondade rahastamise järelevalve komisjoni kuuluda

Keskerakond esitas eile erakondade rahastamise järelevalve komisjoni liikmeks Priit Toobali, kes on aga kriminaalkorras süüdi mõistetud, kuna ta võltsis erakonna peasekretärina teadmata allikast saadud sularaha päritolu. Toobal tegeleb erakonna rahaasjadega ka praegu.

„Nagu ma aru saan, oli see [ERJK liikmeks seadmine] Priit Toobali isiklik soov, mida toetas ka Edgar Savisaar, nii et see mõte tuli kõige kõrgemalt tasemelt,” selgitas Eesmaa, miks Priit Toobal hoolimata selgest eetilisest vastuolust erikomisjoni liikmeks määrati.

Eesmärke on Toobali asumisel komisjoni liikmeks usutavasti palju. Üks on ilmselt see, et nõnda saab Toobal kui Keskerakonna rahaasjade korraldaja hoida silma peal sellel, mida ERJK-s Keskerakonna rahastamisest ja tema enese juhtumist räägitakse. Teisalt võib ta püüda ka oma mainet puhastada.

Priit Toobal oli n-ö sobiv kandidaat seetõttu, et erikomisjoni üks nõue on, et erakondade esindajad ses komisjonis ei saa olla riigikogu liikmed. „Priit Toobal praegu ei ole [riigikogus], nii et formaalselt on see nõue täidetud,” nentis Eesmaa. Samas on see argument haruldaselt irooniline, kuna riigikogus ei ole Toobal samuti sularaha päritolu võltsimise tõttu – ta lahkus riigikogust süüdimõistvat kohtuotsust ennetades.

„Selge on see, et keegi Keskerakonnast peaks seal komisjonis olema, aga ma arvan, et see ei ole päris õige, et see oleks Priit Toobal,” sõnas Eesmaa, kelle hinnangul peaks olema iseenesest mõistetav, et kriminaalkorras karistatud isikud erakondade rahastamise järelevalve komisjoni kuuluda ei tohiks. „Mulle tundub, et see peaks olema aksioom, et sellised inimesed ei peaks seal olema.”

Toobali puhul pole kriminaalkaristus aga ainus probleem. „Teine moment on muidugi see, et inimesed ei tohiks kontrollida iseenda tegevust,” sõnas Eesmaa. Nimelt on Toobal Keskerakonna peasekretär ja tegeleb seega jätkuvalt Keskerakonna rahaasjadega. See omakorda tähendab, et ERJK liikmena hakkab ta uurima oma tegevust. „See pole ka õige.”

Tagatipuks ei tohiks Toobal Eesmaa sõnul enam isegi erakonna liige olla, kuna seda võimaldavaid põhikirja muudatusi ei õnnestunud erakonna kongressil vastu võtta. (Seetõttu on rühm erakonnakaaslasi Toobali ka aukohtusse andnud.) Kui ei ole aga erakonna liige, ei saa olla ka peasekretär ega erakonna esindaja erikomisjoni juures.

Isegi kui põhikirja muudatused oleks vastu võetud, siis ei võimalda need kriminaalkorras süüdi mõistmisel erakonda jääda. „Muudatused, mida taheti kongressil vastu võtta, seisnesid selles, et kui inimene on erakonnast välja arvatud, siis võib ta teha katset tagasi tulla. See ei olnud see, et ignoreeritakse kohtuotsuseid. See oli suhteliselt keeruline võimalus, aga see võimalus oli olemas,“ sõnas Eesmaa.

Keskerakonna aseesimehed Yana Toom, Jaanus Karilaid, Siret Kotka ja Olga Ivanova kinnitasid tänases teates, et juhatus kogunes pärast Keskerakonna kongressi koosolekule, kus otsustati konsensuslikult Priit Toobali ja Lauri Laasi erakonnast väljaarvamist mitte kinnitada. „Mis puudutab Priit Toobalit, siis tema jätkamisele andis mandaadi ka erakonna kongress, valides ta juhatuse liikmeks,“ sõnasid aseesimehed.

Toobali juhtumi valguses pakkus Eesmaa, et ehk ei peaks ERJK-sse olema keelatud kuuluda üksnes riigikogu liikmetel, vaid ka erakonna peasekretäril (mis võiks olla välistatud) ja erakonna büroo liikmetel (kes alluvad erakonna esimehele ja peasekretärile).

„Need [erakondade esindajad ERJK-s] peaksid olema n-ö kõrvalseisjad, kes ei vastuta rahavoogude eest. Erakonnas on ligemale 15 000 inimest – sellise inimese leiaks ikka,“ lausus Eesmaa, kelle hinnangul võiks erakondade rahastamise järelevalve komisjoni sobiva liikme leida näiteks piirkondade revisjonikomisjonide esimeeste seast.

Ühing Korruptsioonivaba Eesti nimetas Priit Toobali määramist erakondade rahastamise järelevalve komisjoni liikmeks taunimisväärseks ja halvaks naljaks, mis õõnestab parteide rahastamise kontrollsüsteemi usaldusväärsust. Samuti soovitas ühing kaaluda, kas ERJK liikmetele peaks seadma kvalifitseerivaid nõudeid.

Toobal: Eesmaa oli minu ERJK-sse nimetamise poolt

Keskerakonna peasekretär Priit Toobal ütles Delfile, et juhatuse otsus tema määramisel Keskerakonna esindajaks erakondade rahastamise järelevalve komisjoni oli konsensulik.

„Juhatuse koosolekul, kus antud küsimus oli päevakorras, ei soovinud keegi juhatuse liikmetest seda punkti hääletada,” ütles Toobal. „Juhatuses ei tekkinud sel teemal arutelu ning otsus minu määramiseks ERJK-sse oli konsensuslik. Juhatuse koosolekul osales ka Enn Eesmaa.”

„Olen seisukohal, et ikkagi erakonna juhatus on see koht, kus oma arvamusest või eriarvamusest teada anda ning asjad läbi arutada. Hiljem meedia vahendusel oma otsusest taganemine on täiesti arusaamatu eriti seesuguse kaliibriga poliitiku puhul,” lisas Toobal.

4. märtsil toimunud Keskerakonna juhatuse koosolekul osalesid Jaak Aab, Enn Eesmaa, Olga Ivanova, Jaanus Karilaid, Mihhail Korb, Siret Kotka, Jüri Ratas, Mailis Reps, Urmo Saareoja, Edgar Savisaar ja Yana Toom.

Enn Eesmaa sõnul oli korraga arutluse all Toobali nimetamine ERJK liikmeks ja hoogu kogunud protsess Mailis Repsi vastu. „See oli mingil määral kompromiss, nii nagu mina aru sain, et ei oleks rünnak Mailise suhtes olnud sedavõrd tugev,“ sõnas Eesmaa.