Aive Pevkur: omahuvi on täiesti normaalne nähtus, inimest liikumapanev jõud

Tavapäraselt seletatakse riigivalitsemisega seotud skandaale nõrga demokraatiaga, süsteemide puudulikkusega, korruptsiooniga. Aga neid probleeme võib vaadata ka konfliktina inimese erinevate rollide ja huvide vahel.

Ideaali saavutamine on keeruline ja seepärast on ka parimates õigusriikides aeg-ajalt riigivalitsemisega seotud skandaalid. Võimukandjad on kasutanud avalikke vahendeid isiklike eesmärkide saavutamiseks.

Iga õiguse või avaliku halduse tudeng teab, et avalik huvi on määratlemata õigusmõiste. Avalik huvi ei ole enamuse huvi, vaid pigem igaühe huvi, et meil kõigil oleks ühiskonnas hea elada. Avalik huvi ei ole ka uudishimu. Hüve on midagi, mis on vajalik ja kasulik. Avalik hüve on vajalik ja kasulik meile kõigile.

Loe edasi Eesti Päevalehest.