uuring

25.01.2016

Ärikorruptsiooni uuriv raport

Justiitsministeerium avalikustas uuringu, mis uuris erasektorisisest korruptsiooni. Eestis ja Taanis eelmisel aastal läbi viidud uuringust selgus, et rohkem kui pooled mõlema riigi ettevõtete juhtidest on ärivaldkonnas korruptsiooniga kokku puutunud. Eestis oli vastav näitaja 57% ja Taanis 51%. Uuringust selgus, et Eestis peetakse võrreldes Taaniga rohkem levinuks huvide konflikti, kickbacki (nn...