Ühing ei pea õigeks, kui asekantsleriks saab korruptsiooniteo sooritanud isik

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti (KVE) arvates saadaks vale signaali see, kui korruptiivse teo sooritanud inimene nimetatakse ministeeriumi asekantsleriks. Kommenteerides 23.07 Eesti Päevalehes Margus Kolga võimalikku nimetamist kaitseministeeriumi asekantsleriks, ütles KVE juhatuse esimees Erkka Jaakkola, et korruptsioonisüütegu on liiga tõsine selleks, et inimene nimetada suure vastutusega tippametisse, nagu seda on ministeeriumi asekantsler.

"Tippjuhtide värbamise kord näeb ette, et tippjuht kannab avaliku teenistuse eetilisi väärtusi ning peab tegutsema ausalt, erapooletult ja läbipaistvalt," ütles Jaakkola. "Samuti tuleb tal vältida korruptsiooniohtlikke suhteid. On raske olla eeskuju, kui tippjuhil endal on selline probleem olnud."

KVE arvates peaks sellistes küsimustes oma seisukoha avaldama ka ametnikueetika nõukogu.

KVE kommentaari saab lugeda siit.