Seminar "Efektiivne korruptsiooniennetus kohalikus omavalitsuses: praktiline koolitus korruptsiooniriskide hindamiseks ja maandamiseks"

28.03.2014


Korruptsiooniriskide vältimine kohalikes omavalitsustes ei ole sageli keeruline ega kulukas, vaja on suuremaid riskikohti vaid teadvustada. Ohukohtades on näiteks kogu töökorraldus, mis puudutab raha kulutamist, toetuste maksmist, soodustuste ja hüvede andmist, konkurentsitingimuste ärakasutamist asjade ostmisel ja võimalusi huvide konflikti tekkimiseks.

Seminari eesmärgiks on nõustada kohalikke omavalitsusi korruptsiooniriskide maandamisel: selgitada seadusi, seadusmuudatusi, anda praktilisi nõuandeid korruptsiooniohtlike olukordade vältimiseks ja pakkuda aruteluvõimalust oma ala ekspertidega.

Seminar "Effektiivne korruptsiooniennetus kohalikus omavalitsuses: praktiline koolitus korruptsiooniriskide hindamiseks ja maandamiseks" toimub 24. aprillil kell 10.30 Paide kultuurikeskuse väikses saalis. Uues korruptsioonivastases seaduses kirjas olevat teavitamiskohustust selgitab vandeadvokaat ja ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Jaanus Tehver. Rahandusministeeriumi nõunik Anneli Sihver selgitab eetikareegleid avaliku teenistuse seaduses ning pakub välja võimalusi huvide konflikti ennetamiseks. Politsei- ja Piirivalveameti korruptsioonikuritegude büroo spetsialist annab ülevaate erinevatest korruptsiooni väljendumisviisidest ning korruptsiooniriskide hindamiseks kasutatavast metoodikast. Korruptsiooniohtikke valdkondi selgitab Riigikontrolli peakontrolör Airi Mikli.

Ootame osalejaid üle Eesti! Osalemiseks palume täita registreerimisankeedi, mille leiate siit: https://docs.google.com/forms/d/1slGkNpjIJCOqg1fH3kT7DQvkYN8kgCaiRSi5PE1T28k/viewform

Seminar on osalejatele tasuta. Kohtade arv on piiratud!

Lisainformatsioon: anni.jatsa@transparency.ee