Rahvusvahelise korruptsioonitajumise indeksi tulemused 2017

21.02.2018
Pressiteade

Eesti parandas kohta korruptsioonitajumise indeksi tabelis ühe koha võrra
 

 
Transparency Internationali poolt avalikustatud 2017. aasta rahvusvahelise korruptsioonitajumise indeksi järgi on Eesti tulemus 71 punkti, mis on punkti võrra parem kui eelmisel aastal. 180 riigi arvestuses annab see Eestile 21. koha.  
 
Eelmisel aastal oli Eesti 70 punktiga 22. kohal.
 
Kõige madalama tajutava korruptsioonitasemega riik on Uus-Meremaa 89 punktiga, järgnevad Taani ja Soome. Tabeli lõpetavad Süüria, Lõuna-Sudaan ja Somaalia, keda tajutakse kõige enam korrumpeerununa.
 
Ühingu Korruptsioonivaba Eesti hinnangul on Eesti muudatus tabelis liialt väike, et saaksime rääkida Eesti edusammudest. 
 
“Pikas perspektiivis peame leidma võimaluse, kuidas riik koos era- ja vabasektoriga tegutsevad efektiivsemalt korruptsioonivaba ja läbipaistva ühiskonna nimel,” kommenteeris MTÜ Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Erkka Jaakkola.
 
Jaakkola sõnul näitavad viimaste aastate avalikuks saanud korruptsioonijuhtumid, et korruptsioon on ikka veel häirivalt terav nähtus Eesti ühiskonnas. Antud juhtumid võimaldavad meil igaühel peegeldada, millist ühiskonda ning organisatsioonikultuuri soovime. Samas on avalikkusesse tulnud juhtumid tunnustuseks uurimisorganite võimekuse kasvule, lisas Jaakkola.
 
“Edasiminekuks ei saa jääda lootma politsei tegutsemisele, vaid peame rohkem rõhku panema ennetustööle.  Just erasektoris on selles vallas võimalik kõige rohkem ära teha,” ütles Jaakkola. “Samuti on vaja tõsta kohalike omavalitsuste pädevust, et koos haldusreformiga saaks alustada puhtalt lehelt.”
Euroopa riikide seas asub Eesti keskel. Näiteks Euroopa Liidu ja Lääne-Euroopa 31 riigi seas on Eesti 14. kohal. Selle riikide rühma keskmine punktisumma on 66, Eesti 71, parim on Taani 88 punktiga ja tabeli lõpus Bulgaaria 43 punktiga. Euroopa Liidu 28 riigi seas on Eesti 11. kohal. Eesti korruptsioonitajumise indeksi koostamisel kasutati 10 rahvusvahelist allikat. Meie lähiriikidest on Leedu 59. punktiga 38. kohal ja vaid punkti võrra vähem saanud Läti 40. kohal. Soome on traditsiooniliselt tabeli eesotsas, jagades 85 punktiga kolmandat kohta Norra ja Šveitsiga.
 
Rohkem infot uuringu kohta: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
 
Korruptsioonitajumise indeks on erinevate uuringute ja ekspertrühmade hinnangute koondtulemus. Iga uuringurühm keskendus teatud aspektidele korruptsiooniga seotud valdkondades. Korruptsioonitajumise indeks hindab korruptsiooni taset avalikus sektoris ja poliitikas, tajutuna välisekspertide ja äriringkondade poolt.
 
Ühing Korruptsioonivaba Eesti on rahvusvahelise korruptsioonivastase liikumise Transparency International esindaja Eestis.