Korruptsioonivastased koolitused AS EVR Cargole

8. ja 9. detsembril korraldas ühing korruptsiooniteemalise koolituse AS EVR Cargo töötajatele. Koolitusel käsitleti korruptsiooni olemust ja levinumaid valdkondi, mis olid eelkõige erasektoriga seotud. Seejuures arutleti juhtumite näitel, kuidas korruptsiooniohtlikes situatsioonides käituma peaks. Esimene koolitus toimus eesti keeles, teine vene keeles. Koolitajaks oli VARUL Advokaadibüroo vandeadvokaat Dmitri Teplõhh, kes on varasemalt töötanud prokurörina ja keskendub majanduskuritegudele.