Korruptsioonivaba Eesti on nüüdsest rahvusvahelise vilepuhumise võrgustiku (WIN) liige

18.02.2019

Whistleblowing International Network (WIN) järelevalvenõukogu otsustas eile, 18. veebruaril,  võtta assotsieerunud liikmena vastu vabaühendus Korruptsioonivaba Eesti. KVE on vilepuhumise eestkostega tegelenud aastast 2009, aidates näiteks riigiasutustel välja töötada vilepuhumissüsteeme ning tuues kokku ettevõtete esindajad, et jagada parimaid praktikaid väärkäitumisest teavitamise edendamiseks. Pidev on olnud KVE töö ka Eestisisese huvikaitse suunal, eriti alates 2018. aasta aprilli ELi direktiivi eelnõu avaldamisest. WIN kutsus KVE liikmestaatust taotlema jaanuaris 2019.

WIN on rahvusvaheline võrgustik, mis tegeleb vilepuhumise eestkoste ja huvikaitsega, ühendades samal teemal tegelevaid organisatsioone parimate praktikate jagamiseks ning ühisaktsioonide läbiviimiseks. Vt ka WINi kodulehte.