Korruptsioonivastase teo tunnustus jääb 2018. aastal välja andmata

11.12.2018
Pressiteade

Vabaühendus Korruptsioonivaba Eesti otsustas, et sel aastal jääb välja andmata korruptsioonivastase teo auhind, sest väärilist nominenti ühingu liikmed ei leidnud.

Kuigi nominente esitati, leidis ühing, et 2018. aasta jooksul polnud kahjuks ühtegi eraldiseisvat algatust,  mis kriteeriumid täitnud oleks.
Ühingu liikmete poolt ellu kutsutud konkursi eesmärk on tunnustada mõnd tegu, isikut või organisatsiooni, mis või kes on oluliselt laiendanud korruptsioonialast arutelu, toonud kaasa uuendusi korruptsiooniennetuses, muutnud organisatsiooni või valdkonna korruptsioonivabamaks.

“Meie otsus aga ei peegelda seda, et tähelepanu vajavaid teemasid pole,” toonitas ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige Elsa Leiten eilsel rahvusvahelise korruptsioonivastase päeva tähistamisel. “Vastupidi – näiteks oli valikukomisjonis arutlusel väärkäitumisest teavitamine ehk nn vilepuhumine. Eestis räägitakse sellest tihti kui pealekaebamisest. Kriitikat väärib Danske Banki vilepuhuja nime avaldamine Eesti ajakirjanduses, mis on vastuolus teavitajate kaitse printsiipidega,“ ütles Leiten.

Eesti ametivõimud ei vastanud kuidagi ka Danske Banki väärkäitumisest teavitaja soovile saada kaitset, mis omakorda peegeldab septembrikuist valitsuse otsust mitte toetada ELi teavitajate kaitse direktiivi eelnõu.

“On viimane aeg muuta Eesti riigi suhtumist väärkäitumisest teavitajatesse: tegu on väärtuslike tunnistajatega, kes on oma tegudega näidanud üles julgust avaliku huvi eest seista. Nn vilepuhujatele tuleb tagada seaduslik kaitse ning mitte võimaldada nende mustamist,“ selgitab Elsa Leiten.

2017. aastal pälvis auhinna keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo kunstialgatus noortele, mille raames kaasati Tartu kunstikooli tudengeid ja loodi korruptsiooni kujutavaid visuaale.

2016. aastal tunnustas ühing Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni seoses järjepideva tööga toomaks selgust, mil määral võib avalikke vahendeid erakondlikeks eesmärkideks kasutada.

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on avalikes huvides tegutsev vabaühendus, mille eesmärgiks on järjepidev korruptsiooni ennetamine, korruptsioonialase teadlikkuse tõstmine ning rahvusvahelise organisatsiooni Transparency Internationali esindamine Eestis.