Positiivsed arengud ELi vilepuhujate direktiivi eelnõu osas

21.11.2018

Eile, 20. novembril hääletas Euroopa Parlamendi õiguskomisjon oluliste täiendustega vilepuhujate direktiivi eelnõu poolt. See dokument on Euroopa Parlamendi mandaat edaspidistel läbirääkimistel ELi Nõukoguga.

Kuigi KVE pettumuseks Eesti valitsus septembris direktiivi ei toetanud, on uues eelnõus palju parandusi, mis viivad siiski ELi tasandil suure tõenäosusega direktiivi vastuvõtmiseni.

Liidu õiguse rikkumisest teavitajate ehk nn vilepuhujate direktiiv on esimene säärane üle-euroopaline initsiatiiv pakkuda kaitset väärkäitumisest teavitajatele. Hetkel on vilepuhujate kaitse tagatud vaid 10 EL riigis.

Kui esimeses eelnõu versioonis oli range kolmeastmeline teavitussüsteem, siis on vilepuhujatel uue dokumendi järgi suurem vabadus pöörduda kohe asutuseväliste teavitamiskanalite poole (nt politsei).

Vilepuhumiskanalite ülesseadmise kohustus tekib kõikidele suurtele ettevõtetele (250+ töötajat) ning üle 5000 elanikuga kohalikele omavalitsustele (haldusreformijärgselt Eesti kõikidele KOVidele).

Need on vaid mõned parandused ja direktiivi eelnõu aspektid. Juurde loe Euroopa Parlamendi kodulehelt ja TI EU pressiteatest.