KVE ELi väärkäitumisest teavitamise direktiivi eelnõu ja kaitsevaldkonna korruptsiooniriskide indeksi töötubadel

12.06.2018

7.-8.06 osales KVE arengukoordinaator ELi vilepuhujate kaitse direktiivi eelnõu TI-S seisukohtade kooskõlastamisel, kus osales TI ühinguid pea 20 riigist. Direktiiv võetakse loodetavasti vastu enne järgmisi valimisi, mistõttu võime näha vilepuhujate kaitse nõuete Eesti seadustesse kirjutamist juba mais 2021. Praegusel kujul näeb direktiiv kõigi liidu õigusega tegelevatele keskmistele ja suurtele ettevõtetele ning avaliku sektori asutustele ette väärkäitumisest teavitamise kanalite ja järelmenetlusmehhanismide loomise kohustuse. 

11.-12.06 osales KVE arengukoordinaator Government Defence Anti-Corruption Indexi (GI) töötoal Skopjes. Eesti kohta koostatakse indeksit esimest korda ning pea 200 indikaatorist koosneva indeksi lõpptulemit võib näha selle aasta novembris. Indeksi peamine eesmärk on mõõta kaitsevaldkonna korruptsiooniriske, mis tulenevad seaduste ja regulatsioonide olemasolust ning nende järgimisest. Vastupidiselt korruptsioonitaju indeksile (CPI) on tegu konkreetsete riskide mõõtmisega ning on seetõttu heaks tööriistaks nii kaitsesektorile kui ka kodanikuühiskonnale parenduste tegemiseks või nende tegemise survestamiseks.