Uus koalitsioon asub poliitiliste MTÜ-de rahastusallikaid välja selgitama

21.01.2021

Loodav valitsuskoalitsioon soovib suurema läbipaistvuse nimel selgitada välja poliitikat kujundavate organisatsioonide rahastusallikad, kehtestada ministritele huvide konflikti vältimise juhised ning ministeeriumite nõunikele huvide deklaratsiooni täitmise nõude, teatasid Kaja Kallas ja Mailis Reps korruptsiooniennetusele pühendatud päeva lõpus peetud pressikonverentsil. Lisaks vabastab koalitsioon vanaduspensioni tulumaksust.
"Töötame välja huvide konflikti välitmise juhised ministritele, tuleme välja seaduseelnõuga, mis sätestab ka ministri nõunikele huvide deklaratsiooni täitmise nõude, et pilt oleks avalik ja selge," tutvustas Kaja Kallas kokkulepitut.

Koalitsioon soovib luubi alla võtta ka poliitikakujundamises kaasa rääkivate MTÜ-de rahastamise, nii nagu on luubi alla erakonnad.

"Küsimus on, kust nende raha tuleb, kui nad mõjutavad poliitilisi protsesse väga selgelt. Peaks uurima võimalust, et ka nende MTÜ-de aruandluskohustust muuta läbipaistvamaks – kust raha tuleb, kui nad mõjutavad poliitilisi protsesse," ütles Kallas. "Kui rahastajad on selged, siis nii mõnigi pilt läheks selles suhtes selgemaks – kust ideed tulevad, kas need on kuidagi kallutatud rahastajate poolt, kuidas otsuste kujunemise protsess on – see on eesmärk."

Ta möönis, et piiri tõmbamine, kust algab või lõppeb poliitika, on väga keeruline, mistõttu oli selle üle ka vaidlust.

"Kui on mõni organisatsioon, kes mingis väga spetsiifilises valdkonnas üritab poliitikakujundamist mõjutada, siis kas ta läheb sinna alla või ei," tõi Kallas näiteks.

Sellega seonduva lobistide küsimuseni konkreetselt veel ei jõutud, kuid Reps lubas, et ka sellega minnakse edasi. Esmalt eeldab see defineerimist, kes on lobist.

Seetõttu on plaan kaasata nii organisatsioone, valdkonnaga tegelevaid ametnikke kui ka ka Korruptsioonivaba Eestit, et nende abiga see piir maha tõmmata.

"Poliitiliste protsesside avalikustamine on kasuks ühiskonna toimimisele laiemalt. Leppisime kokku, et me suurendame seda läbipaistvust. Kuidas täpselt, tuleme konkreetse kavaga välja," ütles Kallas, kinnitades, et see tähendab seadusemuudatusi.

Lisaks on plaan laiendada erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) pädevust ja suurendada nende võimekust.

"Neil oleks tegelikult võimalus ka hinnata seda, mida tehakse lisaks erakondade kulu poolel. Praegu vaatavad nad ainult tulu - annetusi, mida erakonnad saavad, aga teine pool on ka see, kuhu see raha kulub, et seda lähipaistvust suurendada," ütles Kallas.

Ta selgitas, et koalitsioonileppesse sai kirja lihtsalt ERJK võimestamine ja tugevdamine, aga sisuliselt tähendab see täiendavate liikmete kaasamist, näiteks õiguskantsleri ja riigikontrolli poolt.

Repsi sõnul võiks ERJK roll olla suurem, nii et selle alla kuuluksid ka valimisliidud, välismaalt laekuvad annetused, anonüümsed rahastajad jms, mis vajab suuremat läbipaistvust.

"Kui kaugele, mis ulatuses, sinna me täna ei jõudnud," täpsustas ta.

Arutelu all olid ka "katuserahad", ent seal midagi konkreetset veel kokku pole lepitud. Põhimõte on, et ka nende läbipaistvus peaks suurenema ning põhimõtteks peaks olema kaasatuse protsess, mitte ei peaks parlamendierakonnad neid lihtsalt määrama.

Seadusloome läbipaistvuse suruendamiseks on plaan luua keskkond, kust nähtub eelnõu päritolu, sinna muudatuste tegijad.

"Mitte ainult riigikogu tasandil, vaid ka varasemalt minimisteeriumite tasandil, et oleks võimalik seda protsessi jälgida," lisas Kallas.

Korruptsioonivastase võitluse punktide sõnastamiseks koalitsioonileppes võeti soovitused üle MTÜ Korruptsioonivaba Eesti ja Euroopa Nõukogu korruptsioonivastase riikide ühenduse GRECO välja pakutust.

Vanaduspension vabastatakse tulumaksust

Raha, mida riik seni teise pensionisambasse maksis, soovib koalitsioon suunata keskmise vanaduspensioni tulumaksust vabastamiseks ja täiendavaks pensionitõusuks. Tulumaksust vabastatakse nii veel töötavate kui ka juba vanaduspõlve pidavate inimeste vanaduspension.

Lisaks teeb rahandusministeerium loodava koalitsiooni palvel arvutusi, kas oleks mõistlik riigi sissemaksed teise pensionisambasse taastada.

Lootus teisipäeval ametisse astuda

Repsi sõnul on koalitsioonileppe peatükkide arutelu lõpusirgel.

"Edasi läheme juba praktilisemate ja üldisemate, inimestega seonduvate teemadega," ütles Reps.

Kallas ütles, et nüüd tuleb veel üle käia kõik, mis kokku on lepitud, et hinnata, kuidas see üldisesse pilti sobitub ja visiooniga klapib.

"Positsioone ja ametikohti arutame tulevatel päevadel," lisas ta.

Koalitsioonilepe loodetakse saada lukku ja valitsuse liikmed paika järgmise nädala alguseks. Kallas loodab, et uus valitsus saab parlamendilt mandaadi ja astub ametisse teisipäeval.

Loe ja vaata järgi ERRist.