Toobal: IRLi majatehing on kahtlane

28.04.2011

Keskerakonna peasekretär Priit Toobal leiab, et IRLi salatsemine peakontori müügi osas heidab kõigile erakondadele halba varju ning seesugune käitumine ei ole usaldusväärne ja nõuab lahtirääkimist.

“Erakonnad peavad teatavasti kõiki oma asju ajama avalikult, et igal inimesel oleks võimalus veenduda nende tegemiste aususes ja seadusele vastavuses,” selgitas Toobal, “kui nüüd üks partei, eriti veel valitsuspartei, salatseb sedaviisi oma rahaliste tehingute osas, siis heidab see halba varju ka kõigile teistele erakondadele,” ütles Toobal Keskerakonna pressiesindaja vahendusel.

Toobali sõnul oleks pidanud IRLi peakontori “salajased” ostjad kohe arvestama sellega, et avalikkus tunneb valitsuspartei tehingute vastu suurt huvi ning termin “poolte kokkuleppel me ei kommenteeri” ei ole usaldusväärne ning nõuab lahtirääkimist.

“Keskerakond igatahes seesugust käitumist endale ei luba – hiljuti müüsime erakonnale kuulunud kinnisvara Tartu linnas ning pidasime vajalikuks ja ka igati loomulikuks tehingu üksikasjad avalikustada,” märkis Toobal.

“Tegemist pole ju mingisuguse väikese summaga, vaid hinnanguliselt kaheksa miljoniga krooniga. Kes siis on selle raha välja käinud saladuslikud eraisikud? Kas ja kuidas nad on IRLiga seotud? Millist mõju võivad saladuslikud eraisikud edaspidi valitsusparteile avaldada?” juhib Toobal tähelepanu tehingu probleemkohtadele.

Toobal tuletab meelde, et hiljuti avaldati Delfis Virgo Kruve arvamuslugu, mis tõi välja, et IRL pole, kas tahtlikult või tahtmatult, kajastanud oma varasemates finantsaruannetes kõiki erakonnale tehtud annetusi.

“Seesugune järjekordne salatsemine valitsuspartei poolt pole õige ning heidab halba varju kogu Eesti poliitikale. Minu meelest on selle ebameeldiva olukorra lahendamiseks ainult kaks võimalust – kas IRL avalikustab ise oma salajased partnerid või peavad tehingu seaduslikkuses veenduma õiguskaitseorganid,” lõpetas Toobal.

 

Allikas: delfi.ee