Savisaar ei pääsenud aegumisega rahapesu süüdistusest

Kohus jättis täna rahuldamata Edgar Savisaare kaitsja Oliver Nääsi taotluse lõpetada Savisaare rahapesu episoodi arutamine aegumise tõttu. Ka Kofkini kaitsja Aivar Pilve taotlust Kofkini asi aegumisega lõpetada kohtunik ei toetanud.

Savisaarele esitatud mitmest süüdistusest on rahapesu süüdistus kõige varem alanud. Savisaare võimalikku rahapesu kahtlust puudutav õigusabipalve saadeti Šveitsi juba 2011. aastal ehk kuus aastat tagasi.

Nääsi 8. augustil esitatud taotluse kohaselt sai Savisaar rahapesu uurimisest teada 2011. aasta lõpus. Nääs leidis, et viis ja pool aastat kestnud menetlus on liiga pikk.

Prokurör Steven-Hristo Evestus vaidles vastu, et rahapesu uurimised ongi oma mahukuse ja rahvusvahelise koostöö vajaduse tõttu pikaajalised.

Kofkinit rahapesus ei süüdistata, teda süüdistatakse altkäemaksu andmises aastal 2014. Kofkini kaitsja Pilv tõi 8. augustil välja, et Kofkini nimi hakkas menetlusest läbi jooksma juba 2011. aastal, kui hakati uurima võimalikku rahapesu. Sellele viidates leidis Pilv, et ka Kofkini asjas on mõistlik menetlusaeg läbi ja Kofkini süüasjas tuleks menetlus lõpetada.

Evestus vastas, et rahapesu menetluses on tõesti olnud viiteid menetlusdokumentides Kofkinile, kuid üheski pole viidatud Kofkinile kui menetlusalusele. Kofkini asjus tuleb Evestuse sõnul mõistliku menetlusaja alguseks lugeda 2015. aasta.

Ka kohus jõudis täna järeldusele, et menetluse lõpetamine ei ole praegu teema ei Savisaare ega Kofkini süüasjas. Menetluse lõpetamine saaks tulla kõne alla viimase abinõuna, selle järgi praegu vajadust pole, sest kohtul pole ülevaadet rahapesu asja mahukusest.

Järgmisel nädalal istungeid pole, järgmine istung on 29. augustil ja siis jätkatakse Kofkini episoodiga.