Riigiprokuratuur kuulutas Keskerakonna kuriteos kahtlustatavaks

07.09.2012

 

Riigi peaprokurör Norman Aas esitas täna õiguskantslerile taotluse teha riigikogule ettepanek anda nõusolek Priit Toobalilt ja Lauri Laasilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja nende suhtes süüdistusakti koostamiseks. Prokuratuur kuulutas kahtlustatavaks ka MTÜ Eesti Keskerakond. Riigiprokuratuur soovib esitada riigikogu keskerakondlastest liikmetele Priit Toobalile ja Lauri Laasile süüdistuse eraviisilisele jälitustegevusele ja sõnumisaladuse rikkumisele kihutamises ehk selles, et nad kallutasid Ivor Onksioni ebaseaduslikult sisenema Hannes Rummi meilikontole ja edastama neile seal olevad e-kirjad, teatas riigiprokuratuuri pressiesindaja. Lisaks soovib riigiprokuratuur esitada Toobalile süüdistuse dokumendi võltsimises - prokuratuuri hinnangul võltsis Toobal viit Eesti Keskerakonna kassa sissetuleku orderit, mis kajastavad tegelikkuses mitteasetleidnud sularahaannetusi kokku summas 11 030,28 eurot. Samuti soovib riigiprokuratuur esitada süüdistuse Priit Toobalile erakonna majandustegevusele või varale kehtestatud piirangute rikkumises ehk selles, et ta võttis võltsitud kassa sissetuleku orderite alusel erakonnale vastu sularaha summas 11 030,28 eurot, kuigi sissetuleku orderites ja nende alusel koostatud annetuste registris füüsiliste isikute sularahaannetustena kajastatud raha tegelik päritolu ei ole teada. Seoses Priit Toobali kui erakonna juhtivtöötaja ja pädeva esindaja tegevusega on kahtlustatav ka juriidiline isik MTÜ Eesti Keskerakond.* Lisaks on antud kriminaalasjas kahtlustatav Ivor Onksion seoses ebaseadusliku sisenemisega Hannes Rummi meilikontole ning seal olevate e-kirjadega tutvumise ja edastamisega. Vastavalt põhiseadusele on riigikogu liige puutumatu ning teda saab kriminaalvastutusele võtta ainult õiguskantsleri ettepanekul riigikogu koosseisu enamuse nõusolekul.  Kriminaalmenetluse seadustiku alusel esitab õiguskantsler riigikogule ettepaneku või tagastab taotluse riigi peaprokurörile ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest. "Selles kriminaalasjas on veel kaks kahtlustatavat - üks on Ivor Onksion ja teine juriidilise isikuna eesti Keskerakond. Nendele süüdistuse esitamine ei eelda riigikogu nõusolekut. Kuna on tegemist ühe ja sama kriminaalasjaga, siis meie ei esita nendele enne süüdistust, kui on see riigikogu protseduur läbitud," selgitas riigi peaprokurör Norman Aas "Aktuaalsele kaamerale". Priit Toobal kinnitas, et tema ennast süüdi ei tunne. "Kui prokuratuur tahab arutada asja kohtus, nii mina kui Laasi oleme selleks valmis. Tõe eest võideldaksegi kohtus, prokuratuur on asjas üks osapool ja prokuratuurist lähtuvalt või prokuratuuri sammudest lähtuvalt meie oma käike ei tee," rääkis Toobal. Toobal ei kavatse ise saadikupuutumatusest loobuda, nagu seda pole teinud ka eelmised kohtuteed tallanud riigikogu saadikud. "Siiamaani Eestis on ju võetud ära saadikupuutumatust kuuel saadikul. Kõigil, kellelt on prokuratuur soovinud puutumatust ära võtta, on ka parlament võtnud. Selle taha ei ole vaja isegi pugeda - tahamegi kohtuvaidlust, tahamegi asja kohtus," ütles Toobal. Seni on saadikupuutumatus ära võetud Siim Kallaselt, Heiki Kranichilt, Margus Hansonilt, Jaanus Tamkivilt, Villu Reiljanilt ja Ester Tuiksoolt.  Käesoleva aasta jaanuaris leiti kaitsepolitsei läbiotsimise käigus Keskerakonna peasekretäri Priit Toobali tööruumidest sadu lehekülgi Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhi Hannes Rummi väljatrükitud elektroonilist kirjavahetust. Vastutuse kirjavahetuse sattumise eest Toobali valdusesse võttis endine sotsiaaldemokraat ja nüüdseks ka Keskerakonnast lahkunud Ivor Onksion. Juhtumiga seoses on kahtlustuse saanud Priit Toobal, Lauri Laasi ja Ivor Onksion. Allikas: ERR