Riigikogu tahab salastada ametiisikutele tehtavad soodustused ja hüved

19.11.2015

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle algatas parlamendi põhiseaduskomisjon.

Eelnõu muudab seaduse sätteid, mis puudutavad ametiisiku huvide deklareerimist. Muudatuste kohaselt esitatakse deklaratsioonis andmed ametiisiku kõrvaltegevuste kohta deklaratsiooni esitamise aasta ja sellele eelnenud kalendriaasta kohta.

Kehtiva seaduse kohaselt esitatakse vastavad andmed vaid deklaratsiooni esitamisele eelnenud aasta kohta. Deklareerimisele kuuluvate saadud või tehtud soodustuste väärtuste alampiirina fikseeritakse 4000 eurot. Kaotatakse ametiisiku kohustus deklareerida vabatahtliku kogumispensioni osakud.

Tunnistatakse kehtetuks deklarandi kohustus deklareerida eelnenud aastal ametikohal saadud sotsiaalmaksuga maksustatav tulu. Eelnõu sätestab, et andmed deklarandile tehtud soodustuste kohta on ainult asutusesiseseks kasutamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.