Riigikogu liikmed said suunised huvigruppidega suhtlemiseks

Korruptsioonivastane erikomisjon koostas soovitused riigikogu liikmetele suhtlemiseks huvirühmade esindajatega, riigikogu avaldab need oma veebilehel.

"Soovituste väljatöötamisel on erikomisjon teadvustanud riigikogu kaalukat rolli huvirühmi puudutavate otsuste langetamisel ning lähtunud soovist kaasa aidata seadusloome läbipaistvuse suurendamisele ja huvirühmade võrdsele kaasamisele seadusandlikku protsessi," seisab dokumendi sissejuhatuses.

Erikomisjon märkis, et parlamendilobismi mõiste sisustamisel on erikomisjon lähtunud rahvusvaheliste organisatsioonide määratlusest ning selgitas: "Parlamendilobismina mõistetakse isiku suhtlust parlamendiga kolmanda isiku või enda huvides, et mõjutada õigusloomet ja seadusandaja otsuseid. Lobist võib olla nii juriidiline isik, kes tegutseb läbi konkreetse füüsilise isiku, kui ka mõnel juhul füüsiline isik."

Õige käitumise kaheksa soovitust ja vale käitumise näidet

1. Kohtudes huvirühmade esindajatega uuri välja, milliseid huve nad esindavad ja kes neid rahastab. Kui vaja, küsi täpsemat teavet. Lobitööd võivad teha paljude elukutsete esindajad, sealhulgas advokaadid ja konsultandid, kes tegelevad sellega kas era-, avalikes või kollektiivsetes huvides.

(Jätad tähelepanu pööramata sellele, millised motiivid on neil, kes taotlevad kokkusaamist või kutsuvad sind üritustele.)

2. Nõua, et huvirühmade esindajad teataksid kirjalikult ja ette kohtumise eesmärgi, osalejate nimed ja arutelu teema ning annaksid asjaga seonduvat taustateavet.

(Võtad vastu kutsed kohtumistele või üritustele, mis võivad panna Riigikogu delikaatsesse olukorda.)

3. Enne vastava eelnõu või teema arutelu komisjoni istungil anna komisjoni liikmetele teada kui sinu poole on pöördunud huvirühma esindaja ja palu selle teate kandmist komisjoni istungi protokolli. Nendest kohtumistest huvirühmade esindajatega, mis ei ole seotud Sinu komisjoni tööga, anna teada fraktsiooni esimehele.

(Suhtled konkreetse huvirühma esindajaga, kaalumata teistele rühmadele samasuguse võimaluse andmist.)

4. Hinda kõiki konfliktiohte sinu erahuvide ja avaliku huvi vahel, ja seda, millisena sinu suhtlemist võidakse tajuda.

(Jagad teavet, mille jagamiseks sul ei ole õigust või väärkasutad konfidentsiaalset teavet.)

5. Ettevaatus pole kunagi liiast. Kui kahtled, pea vajaduse korral kellegagi nõu ja kui otsustad tegutseda, lisa dokumentidele selgitus.

(Teed või ütled midagi, mida võib lugeda huvirühmade esindaja erikohtlemisena.)

6. Tee huvirühmade esindajatele ettepanek väiteid või esitlusi pärast kohtumisi või telefonikõnelusi kirjalikult põhjendada.

(Jätad huvirühma esindajale mulje, et mingi konkreetne soovitus, mõte või teave võib olla või on otsusetegemise protsessis määrava tähtsusega.)

7. Pea kinni korraliku dokumenteerimise kombest, sealhulgas pane kirja kohtumise kuupäev/koht, osalejate nimed ja arutusel olnud küsimused.

(Võtad vastu huvirühma esindaja külalislahkuse, võõrustamise, soodustuse ilma hoolika järelemõtlemiseta ja kaalumata, kas see on kooskõlas kehtivate reeglitega.)

8. Teata vastuvõetamatust lobitegemise tavast korruptsioonivastasele erikomisjonile.

(Võtad vastu kingitusi, mis jäävad väljas- poole üheselt mõistetavat tavapärast viisakusavaldust ning ei arvesta kehtivate reeglitega.)

Valmimas on ka praktilised näited

Lisaks on valmimas ka näidete ülevaade, mida kuidas ei tohi teatud juhtudel käituda, kuid antud dokumend pole veel lõplikult valmis.

Väljasõiduistungi kulude tasumine osas on toodud veel kinnitamata dokumendis näiteks: "Riigikogu komisjonil toimub väljasõiduistung uuel äsja kasutusele võetud vedelgaasiga töötaval kiirlaeval marsruudil Tallinn-Helsingi-Tallinn, kus arutatakse gaasituru ja laevandusega seotud küsimusi. Valdkonnaga seotud eraõiguslik juriidiline isik teeb ettepaneku tasuda komisjoni liikmete laevapiletite, samuti istungi pidamiseks vajaliku ruumi rendikulu."

Erikomisjon märgib, et ettepanekut ei tohi vastu võtta, kuna kulude tasumine on seostatav riigikogu liikme ametikohustustega ja väljub tavapärase viisakusavalduse piiridest ning tegemist võib olla korruptiivse tuluna määratletava soodustusega.

Mai alguses toimus Eesti Gaasi kutsel riigikogu majanduskomisjoni väljasõiduistung Tallinki gaasiküttega laeval Megastar, komisjon võttis avalikkuse kriitikat pälvinud pakkumise vastu.

Piletid ostsid komisjoni liikmed ise ja piletikulud katab riigikogu - väljasõiduistungite jaoks on igal komisjonil eelarves raha olemas.

Komisjoni esimees Aivar Kokk ütles, et otsus istung laeval korraldada kindlasti õigustas ennast. "Ettevõtjaid tuleb külastada, muresid ära kuulata ja kui meid külla kutsuti, siis kindlasti külastame," kommenteeris Kokk ERR.ee-le. "Nüüd nähti oma silmaga, kuidas LNG-gaasil sõitev laev toimib."