Riigikogu liige reklaamib tubakafirma tellimusel sigarettide alternatiive

Riigikogu liige Tarmo Kruusimäe (Isamaa) osaleb sigaretifirma tellimusel valminud tasulises reklaamartiklis, milles kiidab tavasigarettide alternatiive. Lisaks on ta MTÜ liige, mille rahastajate sekka kuuluvad ka tavasigarettide alternatiivide tootjad.

Delfi avaldas maikuu lõpus oma esilehel hulga sisuturunduslugusid, mis laias laastus sisendavad lugejale, et tavasigaretid on halvad, aga sellele pakutavad tubakavabad alternatiivid - e-sigaretid, kuumutatavad tubakatooted jms - head. Seitse tasulist artiklit on Delfi avalehel rippunud juba kuu aega. Eriliselt torkab silma, et üks makstud reklaamartiklitest kujutab endast intervjuud riigikogu liikme Tarmo Kruusimäega, kes räägib, kuidas ta e-sigarettide abil raskest sigaretisõltuvusest vabanes ning kiidab tubakavabades alternatiivtoodetes sisalduvat nikotiini.

"Nikotiin on oma ohtlikkuselt samal tasemel kui kofeiin. Kohv on lihtsalt üks stimulant, mis ei ole noortele sobiv, aga sobib täiesti täiskasvanud inimeste ellu. Samamoodi peaks käsitlema nikotiini. Nikotiini kohta on mitmeid uuringuid, mis näitavad, et alates teatud vanusest on nikotiini tarbimisel mõjud, mis soodustavad ajutegevust ja aitavad vähendada riski teatud närvihaiguste tekkeks või leevendada nende haiguste sümptomeid," teatab Kruusimäe sisuturundusartikli tarbeks antud intervjuus.

Lisaks intervjuule rahvasaadikuga on sisuturundusrubriigis ilmunud alapealkirja "Suitsust vabaks" all ka näiteks ülevaade, kuidas "arenenud riigid" suitsetamispandeemiaga võitlevad - välja on toodud üksnes riigid, mis on andnud e-sigarettidele rohelise tule -, ning tarbijauuring, mille pealt on järeldatud, et tervishoiupoliitika peaks tagama ülemineku sigarettidelt vähem kahjulikele alternatiividele. Ehkki uuringu on läbi viinud Norstat, ei selgu reklaamartiklist, kes on selle aluseks võetud uuringu tellinud.

Ka üheski teises artiklis ühegi sigaretitootja nime mainitud ei ole.

Delfi ütles ERR-ile, et sisuturunduslugude eest tasus Meta Advisory Group ja artikliplokk on Delfi avalehel kuvatavaks tellitud kolmeks kuuks. Meta Advisory on PR- ja valitsussuhete agentuur ehk lobiettevõte, kes oma klientide nimel püüab saavutada ühiskonnas mingite seisukohtade muutusi ja seadusemuudatusi nende püüdluste toetamiseks.

Ettevõtte üks omanikke Andreas Kaju ütleb, et klient, kelle eest nad artiklid ostsid, on sigaretitootja Philip Morris.

ERR on juba kaks aastat tagasi kirjutanud, et olukorras, kus sigaretitarbimine on globaalselt seadustega üha keerulisemaks ja kulukamaks tehtud, on ettevõte loobumas klassikalisest sigaretitootmisest ning üle minemas täielikult muudele tubakavabadele nikotiinitoodetele, nagu kuumutatavad tubakatooted või e-sigaretid. Niisiis on vaja toetada lobistamisega seisukohta, et tegemist on tervislikuma alternatiiviga ning saavutada riigiti tubakaseaduses toetavaid pügalaid. Eesti pole mõistagi ainus riik, kus tubakaseadus aktuaalne on. Näiteks ka Leedu Delfis on ilmunud hulgaliselt sisuturunduslugusid, mis promovad tubakavabu nikotiinitooteid.

Kaju kinnitab neid püüdlusi ka nüüd: "Meie eesmärk oli kaasa aidata diskussiooni tekitamisele Eestis, et ka tubakapoliitikas, sarnaselt mitmetele teistele lääneriikidele, hakataks kaaluma absoluutse "jah" või "ei" juures ka kahjude vähendamise põhimõtte juurutamist. Loomulikult sellele on ka vastaseid, aga me tervitame seda diskussiooni igal juhul - meie hinnangul on see legitiimne, lubatav diskussioon. Mitme riigi eeskuju ka kinnitab, et sel on tänapäeva tubaka- ja rahvatervise poliitikas oma koht olemas. Aga loomulikult leidub sellele ka vastuargumente."

Üldjuhul Meta sisuturundusartikleid ei osta, vaid püüab algatada ühiskondlikke diskussioone ajakirjanduses, ent alati see ei õnnestu.

"Ainus põhjus, miks meiesugused agentuurid vahel soovitavad sisuturunduse kasutamist, on siis, kui me näeme, et orgaanilist arutelu mingi legitiimse teema ümber ei teki. Kui räägid meediaväljaannetega, siis neil pole piisavalt inimesi ka toimetustes, et tegelda nišiteemadega. Eelistaks muidugi, et ajakirjanikud ise uurivad, millised on lahendused mingitele probleemidele. Me ei tahaks kasutada sisuturundust, aga mõnikord on see väljapääs keerulisest olukorrast," ütleb Kaju ja lisab, et Leedu Delfi sisuturundusartiklite taga pole nemad, sest seal nad Philip Morrist ei esinda.

Üks asi on lobitegevus. Ent kuivõrd eetiliseks saab pidada seda, et riigikogu liige sisuliselt reklaamartiklis ühe sigaretitootja tellimusel nende uut ärimudelit ehk tubakavabu alternatiivtooteid kiidab, mis sest, et tootja nime mainitud ei ole? Lisaks tekib küsimus, kas ta selle eest ka raha sai.

Isamaa saadik Tarmo Kruusimäe ütleb ERR-ile, et mingit raha ta saanud ei ole ja ta isegi ei teadnud, et tegemist on tasutud reklaamartikliga.

Loe artiklit täismahus ERRis.