Rahandusministeerium: Euroopa Komisjon võib Ärmale antud toetuse tagasi nõuda

02.11.2016

Euroopa Komisjonil on alus nõuda Eesti riigilt tagasi OÜ-le Ermamaa antud toetus, kuna seda ei ole kasutatud sihipäraselt. Seetõttu soovitab rahandusministeerium algatada protseduur, et maksta Euroopa Komisjonile tagasi mitteabikõlblik kulu, ütles rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna juhataja Kaur Siruli.

Tema sõnul tuleb sellistes olukordades toetuse tagasi nõudmisel lähtuda sihtotstarbelise kasutamise ajast. Ärma talu oli turismiobjektina kasutusel kuus kuud ettenähtud 60 kuust. Teistes projektides, kus sihipärane kasutamine ei ole jätkunud, on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus teinud tagasinõude kasutamise ajalisest proportsioonist lähtudes.

"Soovitame Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusel muuta oma otsuseid ja toetuse tagasinõude määramisel lähtuda projekti sihtotstarbelise kasutamise ajast," kinnitab Siruli.

Sama soovitas tema sõnul ka rahandusministeeriumis paikneva Euroopa Liidu struktuuritoetuse korraldusasutuse jurist oma kommentaarides osaühingut Ermamaa puudutavale otsusele veebruaris 2012 ehk poolteist kuud enne Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse langetatud otsust tagasinõude kohta.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus peab otsustama, kas nõuda toetus tagasi toetuse saajalt ehk osaühingult Ermamaa.